torstaina, 29. joulukuuta 2011, klo 18.45

Tieteellisen kreationismin iänmääritysmenetelmät

22.04.2008 - Juutas

Mitä tieteellisiä iänmääritysmenetelmiä tieteellinen kreationismi käyttää. Yleisesti tieteessä käytettävät menetelmät (radioisotooppi, vuosirengasanalyysi, jne) määrittävät maasta löydetyt esineet ja aineet usein huomattavasti vanhemmiksi kuin 10000 vuotta. Näkemyksenne mukaan näiden iänmääritysmenetelmien tulokset ovat ilmeisen virheellisiä. Millä menetelmillä saadaan luotettavia tuloksia?

Vastaus:

08.09.2008

Yleisesti tieteessä käytettävät menetelmät (radioisotooppi, vuosirengasanalyysi, jne) määrittävät maasta löydetyt esineet ja aineet usein huomattavasti vanhemmiksi kuin 10000 vuotta. Näkemyksenne mukaan näiden iänmääritysmenetelmien tulokset ovat ilmeisen virheellisiä.

Kyllä. Olemme käsitelleet evolutionistisen tieteen ajanmääritysten ongelmia sivustollamme.1 Oleellista on myös tehdä ero itse menetelmän virheellisyyden ja menetelmän virheellisen soveltamisen välillä. 

Millä menetelmillä saadaan luotettavia tuloksia?

Olemme listanneet sivustollamme muutamia asioita, jotka viittaavat mm. maapallon nuoreen ikään.2 Varsinkin heliumin määrä zirkoniumsilikaattikiteissä, maapallon magneettikentän kokonaisenergian heikkeneminen, C14-isotoopin löytyminen kivihiilestä ja timanteista ja yleensäkin lähes kaikesta hiilipitoisesta materiaalista ja mannerten olemassaolo nopeasta eroosiosta huolimatta ovat aika vakuuttavia todisteita. Käytämme siis osittain samoja menetelmiä kuin evolutionismin kannattajat, mutta sovellamme niitä oikein. Esim. C14-isotooppia löydetään hiilinäytteistä ihan samalla AMS-laitteella (massaspektrometrillä) kuin millä evolutionistit ajoittavat esineitä ja asioita. Emme kuitenkaan tee oletuksia etukäteen näytteen iästä, vaan mittaamme myös näytteitä jotka ovat "liian vanhoja". Evolutionistinen tiedehän ei aluksi suorittanut ollenkaan kivihiilikerrostumien, timanttien yms. C14-ajoituksia, koska "tiedettiin" että niitä on "turha" mitata koska "ei tule" tulosta niiden "korkean" iän vuoksi. Laskemme puiden vuosirenkaita samoin kuin evolutionistit, mutta otamme huomioon että vuodessa voi tulla sopivissa oloissa useita renkaita, emmekä harrasta kyseenalaista lustosarjojen yhdistelyä. Sen sijaan tietääksemme esim. maapallon magneettikentän kokonaisenergiaan perustuva ajoitus on vain meidän kreationistien käyttämä menetelmä.

Lähteet
  1. Olipa kerran (Arvio John Woodmorappen kirjasta, The mythology of modern dating methods)
  2. Todisteita maapallon nuoresta iästä
Lisää samasta kategoriasta Suomessa puita yli 8000 vuotta sitten »