Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä

Tunnettu fyysikko Paul Davies on sanonut:

”Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.”1

Elämän synty elottomista aineista sattumalta ei ole mahdollista myöskään siksi, että ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut:

”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”2

Elämä on täynnä monimutkaista informaatiota, mutta monimutkaisen informaation ei ole todettu koskaan syntyneen sattumalta, eikä se voikaan syntyä sattumalta, ei tunneta tähän tarvittavaa luonnonlakia. Todisteet kertovat juuri päinvastaista. Muun uskominen on uskoa todisteista välittämättä, kuten evoluutiomallissa täytyisi uskoa. Informaation syntymiseen tarvitaan älykkyyttä ja kaikkivaltias ja kaikkitietävä Raamatun Jumala on luonut elämän informaation. Luomismalli toisin kuin evoluutiomalli sopii yhteen tieteellisten todisteiden kanssa. Myöskään esim. lumihiutaleiden syntyyn vertaamisesta ei ole apua evoluutioon uskoville.3

Lähdeluettelo

  1. Davies P., Life force, New Scientist 163(2204):27-30, 18 September, 1999.
  2. Gitt, W., In the beginning was information, Christliche Literatur-Verbreitung, Germany, p. 79, 1997.
  3. Tampier M., Lumen aarteet, Luominen nro 9, s. 9-11.