perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 8.15

Informaation vähenemisestä

24.07.2008 - E. Heino

Sanotte informaatiomäärän vähentyvän ja sen seurauksena eläinten ja ihmisen rappautuvan jatkuvasti. Paljonko ihminen sisältää tällä hetkellä informaatiota ja paljonko sen alkuperäinen määrä oli Aadamilla?

Vastaus:

05.09.2008

Sanotte informaatiomäärän vähentyvän ja sen seurauksena eläinten ja ihmisen rappautuvan jatkuvasti. Paljonko ihminen sisältää tällä hetkellä informaatiota ja paljonko sen alkuperäinen määrä oli Aadamilla?

Kiitos kysymyksestäsi.

Olemme todenneet vastauksessamme1 kysymykseen Rappeutumisteoriaan tarkennus seuraavaa:

Biokemiallisten järjestelmien informaation kokonaismäärän mittaaminen vaatisi paljon enemmän tietoa kuin meillä nyt on, eli käytännössä ei ole olemassa nopeaa ja yksinkertaista tapaa mitata biologista informaatiota. Informaatiota ei voida mitata pelkästään geenien tai DNA:n määrän perusteella, vaan informaatio on mitattava geenituotteiden perusteella. Kokonaisen genomin informaatiomäärästä on mahdotonta tehdä tarkkoja arvioita nykyisellä tietotaidolla, mutta yksittäisten mutaatioiden informaatiomuutos on yleensä suurpiirteisesti mitattavissa. Monissa tapauksissa informaatiomuutoksen suunta on varsin selvä. Jos mutaation seurauksena geeni menettää toimintakykynsä, on ilmeistä, että mutaatio on tuhonnut informaatiota. Myös jos mutaatio vähentää entsyymin spesifisyyttä, on kyse selvästikin informaation tuhoutumisesta.

Lisää aiheeseen liittyen mm. määritelmämme informaatiolle voi löytää samasta lähteestä1.

VIITTEET, LISÄTIETOA
  1. Vastaus kysymykseen Rappeutumisteoriaan tarkennus