perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 15.31

Kansojen historia

14.12.2007 - theos

Olisin kiitollinen, jos voisitte valaista minua raamatullisen kreationismin ja historian välisessä ongelmassa.

Raamatun mukaan vedenpaisumus tapahtui noin 2.350 eaa. Tuon jälkeen, noin 150 vuotta myöhemmin, syntyi Baabelin kieltensekoituksen yhteydessä uusi ihmiskunta eli nykyisin tunnetut kansat ja kielet. Vuosituhannen vaihteen tietämillä raamatun mukaan Aabraham pakeni nälänhätää Egyptiin.

Tuossa vaiheessa Egyptin kulttuuri oli kuitenkin tieteen (egyptologian ja arkeologian) käsityksen mukaan jo yli 1.000 vuoden ikäinen. Vaikka faraoiden kaikkia hallitusaikoja ei aivan tarkkaan tunnetakkaan, niin pääpiirteissään kuitenkin käsitys on varsin tarkka.

Kreationismissa tuo kronologia tietenkin kyseenalaistetaan, mutta kun sitä lähdetään tutkimaan historiallisesti kiistattomista yhtymäkohdista (Persia valloitti Babylonian 539 eaa. ja Nebukadnessar voitti farao Nekhon 605 eaa.) ja kytketään niiden tapahtumat raamatun kronologiaan, joudutaan Egyptin (egyptologien) kronologia hyväksymään sellaisenaan ainakin suunnilleen 1.500 eaa. ajankohtaan asti.

Faraoiden hallitusaikoja ja tapahtumia tuonne asti voidaan ristiinpeilata mm. Assyrialaisen kronologian sekä siihen liittyvien löytöjen, mm. kaupankäyntiasiakirjojen, avulla. Jos Egyptin historia kiistetään, niin tuo koko aikaisempi noin 1.500 vuoden historiallinen aika pitäisi saada jotenkin selitettyä tapahtuneeksi yli puolet lyhyemmässä ajassa.

Yksi ongelmalliselta tuntuva ajanjakso on Gizan pyramidien rakentamisen kausi (tunnetuin Kheopsin pyramidi). Olisinkin halukas saamaan selityksen sille, milloin kreationistisessa maailmassa Egyptin valtakunta alkoi hallitsemaan alueitaan ja milloin tuo Gizan pyramidien rakentamisen kausi oli?

Baabelin tornin rakentajat asuivat Sinearin maassa, joka tunnetaan historiassa sumerilaisen, ensimmäisen korkeakulttuurin alueena. Sumerit tunnetaan vanhana kulttuurina, joka rakensi suuria kaupunkeja ja jossa asui ensimmäiset suuren ihmispopulaatiot. Sumerilaisia suuria kaupunkeja tiedetään olleen noin 15 ja pienempiä kaupunkeja lähes saman verran.

Asukkaita alueella asui satojatuhansia (esim. Uurissa asui tuolloin noin 65.000 ihmistä, Urukissa taas asui 40.000 ihmistä ja kaupungin pinta-ala oli noin 400 hehtaaria). Kuninkaita sumerilaisten historia tuntee lähes 200, jotka eivät suinkaan hallinneet samanaikaisesti.

Sumerilaisilla oli myös mahtava vihollisvaltio idässä eli Elam, joka myös raamatussakin nimenä vilahtelee ja jonka kulttuuria sekä keskinäisiä tapahtumia (kaupankäyntiä ja sotia) on voitu verrata alueen muiden kansojen vastaaviin tietoihin (kuten Elamilaisten itäpuolella olleeseen indusjoen alueen Intialaiseen kulttuuriin). Sumerilaisten jälkeen alueelle syntyi Assyrialainen kulttuuri, josta onkin löytynyt kenties kaikkein laajin ja merkittävin arkeologisten asiakirjojen arkisto.

Olen lukenut joitain hassun tuntuisia ja varsin ylimalkaisia kreationistisia versioita Egytin kronologiasta, mutta toivoisin saavani siitä luotettavamman selityksen sekä samalla selityksen siitä, miten ihmeessä nuo asukasmäärältään valtavan suuret ja historiallisesti kauan olleet sumerilaiset kaupungit saadaan tungetuksi vielä tuon Egyptin kulttuurin edelle.

Lisäksi pyydän selitystä sille, kuinka vedenpaisumuksen jälkeen saattoi noin nopeasti syntyä nuo miljoonia ihmisiä käsittävät alueen kansat (eihän rotat tai kanitkaan kykene lähellekkään tuollaista lisääntymisvautia). En halua vastaukseksi ainuttakaan linkkiä, vaan järkevän selvityksen noiden kansojen historiasta. Jos sellaista ei kyetä antamaan, niin silloinhan se todistaisi raamatun vedenpaisumuksineen vääräksi ja sitähän ette varmaankaan halua olla todistamassa.

Vastaus:

28.11.2011

 Olisin kiitollinen, jos voisitte valaista minua raamatullisen kreationismin ja historian välisessä ongelmassa.

Raamatun ja todellisen historian välillä ei ole mitään ongelmaa.

Raamatun mukaan vedenpaisumus tapahtui noin 2.350 eaa. Tuon jälkeen, noin 150 vuotta myöhemmin, syntyi Baabelin kieltensekoituksen yhteydessä uusi ihmiskunta eli nykyisin tunnetut kansat ja kielet.

Ihan samaa ihmiskuntaa me olemme olleet Aadamin ja Eevan luomisestä lähtien.

Vuosituhannen vaihteen tietämillä raamatun mukaan Aabraham pakeni nälänhätää Egyptiin. Tuossa vaiheessa Egyptin kulttuuri oli kuitenkin tieteen (egyptologian ja arkeologian) käsityksen mukaan jo yli 1.000 vuoden ikäinen

Viittaat ns. perinteiseen Egyptin kronologiaan (conventional Egyptian chronology)1, jonka useat sekulaari tiedemiehetkin ovat kyseenalaistaneet.2

. Vaikka faraoiden kaikkia hallitusaikoja ei aivan tarkkaan tunnetakkaan, niin pääpiirteissään kuitenkin käsitys on varsin tarkka.

Sekulaarit tiedemiehet ovat muuttaneet Egyptin kronologiaa jatkuvasti, millä perusteella nykyinen yllä mainittu perinteinen Egyptin kronologia olisi yhtään sen luotettavampi kuin aikaisemmatkaan versiot?

Kreationismissa tuo kronologia tietenkin kyseenalaistetaan, mutta kun sitä lähdetään tutkimaan historiallisesti kiistattomista yhtymäkohdista (Persia valloitti Babylonian 539 eaa. ja Nebukadnessar voitti farao Nekhon 605 eaa.) ja kytketään niiden tapahtumat raamatun kronologiaan, joudutaan Egyptin (egyptologien) kronologia hyväksymään sellaisenaan ainakin suunnilleen 1.500 eaa. ajankohtaan asti.

Useat sekulaarit tiedemiehet, esim. teoksen Centuries of Darkness, tekijät3 ovat tarjonneet mittavaa näyttöä sen puolesta, että koko Lähi-Idän historia tulisi ajoittaa uudestaan.

Faraoiden hallitusaikoja ja tapahtumia tuonne asti voidaan ristiinpeilata mm. Assyrialaisen kronologian sekä siihen liittyvien löytöjen, mm. kapupankäyntiasikirjojen, avulla. Jos Egyptin historia kiistetään, niin tuo koko aikaisempi noin 1.500 vuoden historiallinen aika pitäisi saada jotenkin selitettyä tapahtuneeksi yli puolet lyhyemmässä ajassa.

Kuten edellä jo totesimme, myös sekulaari tiedemiehet ovat esittäneet selityksiä, ja näiden lisäksi on tietysti olemassa kreationistiarkeologien tarjoamat selitykset.4,5

Yksi ongelmalliselta tuntuva ajanjakso on Gizan pyramidien rakentamisen kausi (tunnetuin Kheopsin pyramidi). Olisinkin halukas saamaan selityksen sille, milloin kreationistisessa maailmassa Egyptin valtakunta alkoi hallitsemaan alueitaan ja milloin tuo Gizan pyramidien rakentamisen kausi oli?

Aihetta on käsitelty perusteellisesti kirjassa Unwrapping the Pharaos.6

Baabelin tornin rakentajat asuivat Sinearin maassa, joka tunnetaan historiassa sumerilaisen, ensimmäisen korkeakulttuurin alueena. Sumerit tunnetaan vanhana kulttuurina, joka rakensi suuria kaupunkeja ja jossa asui ensimmäiset suuren ihmispopulaatiot. Sumerilaisia suuria kaupunkeja tiedetään olleen noin 15 ja pienempiä kaupunkeja lähes saman verran.
Asukkaita alueella asui satojatuhansia (esim. Uurissa asui tuolloin noin 65.000 ihmistä, Urukissa taas asui 40.000 ihmistä ja kaupungin pinta-ala oli noin 400 hehtaaria). Kuninkaita sumerilaisten historia tuntee lähes 200, jotka eivät suinkaan hallinneet samanaikaisesti.
Sumerilaisilla oli myös mahtava vihollisvaltio idässä eli Elam, joka myös raamatussakin nimenä vilahtelee ja jonka kulttuuria sekä keskinäisiä tapahtumia (kaupankäyntiä ja sotia) on voitu verrata alueen muiden kansojen vastaaviin tietoihin (kuten Elamilaisten itäpuolella olleeseen indusjoen alueen Intialaiseen kulttuuriin). Sumerilaisten jälkeen alueelle syntyi Assyrialainen kulttuuri, josta onkin löytynyt kenties kaikkein laajin ja merkittävin arkeologisten asiakirjojen arkisto.
Olen lukenut joitain hassun tuntuisia ja varsin ylimalkaisia kreationistisia versioita Egytin kronologiasta,

Suosittelemme lukemisen jatkamista. Aihetta käsittelevää kirjallisuutta on saatavissa ja useat näistä ovat varsin perusteellisia. Näiden monisataa sivuisten kirjojen lukeminen ottaa oman aikansa ja vaatii kärsivällisyyttä, mutta jos todella olet aiheesta kiinnostunut, niin uskomme niiden vastaavan useisiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

mutta toivoisin saavani siitä luotettavamman selityksen sekä samalla selityksen siitä, miten ihmeessä nuo asukasmäärältään valtavan suuret ja historiallisesti kauan olleet sumerilaiset kaupungit saadaan tungetuksi vielä tuon Egyptin kulttuurin edelle. Lisäksi pyydän selitystä sille, kuinka vedenpaisumuksen jälkeen saattoi noin nopeasti syntyä nuo miljoonia ihmisiä käsittävät alueen kansat (eihän rotat tai kanitkaan kykene lähellekkään tuollaista lisääntymisvautia).

Suosittelemme tutustumista CMI:n julkaisemaan artikkeliin, joka käsittelee kysymystäsi. Artikkelin löydät täältä.

En halua vastaukseksi ainuttakaan linkkiä, vaan järkevän selvityksen noiden kansojen historiasta. Jos sellaista ei kyetä antamaan, niin silloinhan se todistaisi raamatun vedenpaisumuksineen vääräksi ja sitähän ette varmaankaan halua olla todistamassa.

Järkeviä ja perusteltuja selvityksiä on saatavissa, mutta odotamme lukijoiltamme sen verran vaivannäköä, että he tutustuvat annettuihin viitteisiin ja teoksiin, jos tämä on liikaa pyydetty, niin silloin voimme mielestämme kyseenalaistaa kysyjän todellisen motivaation kysymysten esittämiseen.

Lisää samasta kategoriasta Alkuperäisheimot ja Jumala »