Kristittyjen motivointia luomisen puolustamiseksi

25.06.2008

Onko Jumala todella sanonut...?

Pyhä Raamattu opettaa selvästi, että ennen syntiinlankeemusta ei ollut kuolemaa. Kuinka hyvä ja rakastava Jumala olisi voinutkaan katsoa vuosimiljoonien kärsimystä ja kuolemaa, ja sitten todeta että ”kaikki on sangen hyvää”? Tällaisen väittäminen on irvokasta. Jos ajattelee asiaa oikein tarkkaan, voi tämän materialistisen ja naturalistisen filosofian tuputtaman ajatusrakennelman tiivistää yhteen lauseeseen: Onko Jumala todella sanonut...?

Nykyaikana esitetään kaikenlaisia näkemyksiä ja olettamuksia maailmankaikkeuden synnystä ja miljardeista vuosista. Yleensä ei kerrota, että nämä modernin alkuperätieteen olettamukset ja sen piirissä esitetyt tulkinnat pohjautuvat naturalistis-filosofiseen, materialistiseen uskontoon, jonka mukaan kaikki tulee voida selittää luonnollisilla prosesseilla. Mikäli luominen on selitysmallina suljettu pois a priori (ennalta), kuten alkuperätieteessä on tehty, niin on täysin selvää, että ainoaksi vaihtoehdoksi hyväksytään itsestään syntynyt maailmankaikkeus ja tämän mukanaan tuomat selitysmallit. Kuten arvata saattaa, tällaisen harhan sovittamisessa todellisuuteen on hirvittäviä ongelmia, josta syystä ”viisaat” muokkaavat teorioitaan vain huomatakseen että niitä tulee taas muokata. Monessa asiassa luominen olisi rationaalisempi selitys, mutta tällaista näkökantaa ei voida ottaa huomioon johtuen alkuperätieteen sitoutumisesta materialistisiin ennakko-olettamuksiin.

KOETELKAA KAIKKI

Auttaisiko meitä uskovia jos miettisimme miten Jumala olisi kirjoituttanut Raamatun alun, jos hän olisi halunnut kertoa kuudesta kirjaimellisesta luomispäivästä? Vastaus: kuten se on Raamattuun kirjoitettu.

Jeesus sanoi, että joka muuttaa yhden pienimmistä käskyistä, sitä kutsutaan pieneksi taivasten valtakunnassa [Matt. 5:19]. Miksi kutsutaankaan ihmistä, joka väittää, että ihmisten kantaisä ei olekaan Jumala, vaan apina?  Meitä on kehotettu koettelemaan kaikki Jumalan Sanalla, ja pitämään se mikä hyvää on. Olemmeko toimineet evoluutio-olettamuksen kohdalla näin?

Raamattuhan on varoittanut edeltä käsin meitä lopun aikojen ihmisiä eksytyksistä. Äänekäs enemmistö tiedemaailmassa on kehittänyt materialistisen ja naturalistiseen filosofiaan perustuvan uskonnon, joka tarjoaa ainoana loogisena ratkaisuna ateismin. Vaikka eksytyksen muotoja on monia, niin eikö tämä ole yksi niistä?

”Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?” [1.Kor.1:20]

Eksytyksen todellinen luonto paljastuu usein liian myöhään: teistinen evoluutio vaihtuu seuraavalla sukupolvella ateistiseksi evoluutioksi, joka on täysin looginen ja odotettavissa oleva asia; jos kaikki on syntynyt itsestään, mitä virkaa Jumalalla on? Adam ja Eevakin huomasivat liian myöhään, että heidät oli petetty. Onko Jumala todella sanonut...?

 

...meidän on tehtävä osuutemme ja osoitettava, että Raamatun kuvaus luomisesta on kaikkea muuta kuin sokeaa uskoa. Liian moni nuori on omaksunut sekulaarit alkuperätieteen esittämät väitökset sen kummemmin kyseisiä väitöksiä kyseenalaistamatta.

 

Meidän asiaan perehtyneiden vastuulla on kertoa ihmisille, että usko luomiseen ei ole irrationaalista (järjetöntä) ja osoittaa kuinka nykyiset alkuperätieteen päätelmät itse seisovat  todistamattomien uskomusten päällä. Koululaitoksemme eivät tule kertomaan nuorisollemme näitä asioita, joten meidän on tehtävä osuutemme ja osoitettava, että Raamatun kuvaus luomisesta on kaikkea muuta kuin sokeaa uskoa. Liian moni nuori on omaksunut sekulaarit alkuperätieteen esittämät väitökset sen kummemmin kyseisiä väitöksiä kyseenalaistamatta.

”Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.” [Matt.18:6]

HYÖKKÄYS PERUSTUSTA VASTAAN

Pyhässä Raamatussa on asetettu kristinuskon perusta syntiinlankeemuksen jälkeisessä lupauksessa vaimon siemenestä, joka tulisi murskaamaan käärmeen pään [1 Moos 3:15]. Jos kiellämme tämän tapahtuman historiallisuuden, eikö vaarana ole, että teemme Jumalasta valehtelijan (jota Pyhä Jumala ei voi olla enempää kuin ympyrä voi olla neliö)?

Jeesus on velvoittanut meidät taistelemaan harhaoppeja (kuten teististä evoluutiota, tai evoluutiota yleensä) vastaan:

"Mutta hän vastasi ja sanoi: Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois." [Matt 15:13]

 

"Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?" [Joh 5:46-47]

 

"Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'.  Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'." [Luuk 16:29-31]

MEITÄ ON VAROITETTU ENNALTA

"Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen." [Kol 2:8]

"Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään." [2 Piet 3:5-7]

Lopun aikoina on todella tullut ihmisiä ja opettajia, jotka julistavat maailman syntyneen ilman Jumalan Sanaa, Jeesusta Kristusta, jonka kautta kaikki on luotu.

Tutkikaamme Raamattua ja miettikäämme mikä vaikutus evoluution hyväksymisellä on sille ja sen arvovallalle. Pelkästään evankeliumikirjoissa on erittäin paljon viittauksia luomiseen tai vedenpaisumukseen historiallisina tosiasioina, vaikka niistä ei joka jakeessa puhutakaan - eihän itsestäänselvyyksistä ole muutenkaan tarvis kirjoittaa!

Itse Herra Jeesus on sanonut:

"Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?" (Matt 19:4-5)

"Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva." (Matt 24:37-39)

"Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti." (Matt 25:34)

"Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule." (Mark 13:19)

"Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi" (Mark 10:6)

"Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy." (Luuk 17:24-30)

"Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?" (Joh. 3:9-12)

Jos kyseenalaistamme VT:n ilmoituksen historiallisesta luomisesta, kyseenalaistamme Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat. Jos kyseenalaistamme syntiinlankeemuksen historiallisuuden, eikö ole vaarana että kyseenalaistamme sovituksen tarpeen (ja tätä myötä Jeesuksen uhrin) ? Uskaltaako joku väittää, että Jeesus valehtelee? Eikö juuri tämä ole tarkoitus: Jos Herra valehteli siellä, miksi Hän puhuisi totta muuallakaan? 

Katso myös 1 Tim 6:20, Hebr 1:10-12, 2 Piet 3:5-7

VT on luonnollisesti täynnä viittauksia luomiseen, jossa sitä pidetään itsestään selvyytenä. Kuitenkin nähtävissä on myös Jumalan ennaltatietämys:

”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan-mitä heillä on viisautta? ” [Jer 8:9]

VAROITUS: Asettuminen evoluutio-oppia vastaan voi johtaa kiivaisiinkin vainoihin. (Tämä johtuu siitä, että monelle ihmiselle evoluutio-usko on elämän peruskallio, jota puolustetaan joskus hyvinkin kiivaasti.) Mutta tämän ei pitäisi tulla kenellekään kristitylle yllätyksenä. Nyky-yhteiskunnassa yksi yleisin trenditermi on suvaitsevaisuus. Monesti tuntuu siltä, että tuo suvaitsevaisuus kohdistuu kaikkeen muuhun paitsi kristillisiin arvoihin ja Raamatun arvovaltaan. Kaikesta huolimatta meidän tulisi kristittyinä muistaa Raamatun ohje Hänen sanansa julistamisesta lempeästi ja sävyisästi [ks. 2. Tim 2:23-25].

Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Hän myös kertoi etukäteen, että meitä tultaisiin pilkkaamaan ja vainoamaan Hänen nimensä tähden. Tämä on mahdollinen osamme tässä ajassa, mutta panokset ovat liian kovat, että voisimme jäädä makaamaan laakereillemme. Olkaamme rohkealla mielellä; usko tulee kuulemisesta ja Jumalan Sanassa on voima murtaa tämän maailmanajan "viisaiden" teoriat:

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?” [Jer. 23:29]

On erittäin suositeltavaa tutustua itse luomis-evoluutio -väittelyn taustoihin. Johtavana ajatuksena voisi olla ”Ota itse selvää”. Kyseenalaistamalla evoluutio-olettamuksen ja tuomalla esiin sen taustalla vaikuttavan uskonnollisuuden, unohtamatta luomista tukevaa aineistoa meillä on mahdollisuus tavoittaa uskosta vieraantuneita ihmisiä ja välittää heille Rakkauskirje Jumalalta – Jeesus Kristus.