Materialistit hylkäävät Jumalan tieteellisenä selityksenä uskonnollisin perustein

Genetiikan professori Richard Lewontin on kirjoittanut:

”Me olemme tieteen puolella siitä huolimatta, että jotkut sen ajatusrakennelmat ovat selvästi järjettömiä, siitä huolimatta, että se on epäonnistunut täyttämään monia sen liioiteltuja lupauksia terveydestä ja elämästä, siitä huolimatta, että tiedeyhteisö sietää toteen näyttämättömiä ‘se nyt vaan on niin’ -tarinoita, koska meillä on ennakkositoutuminen, sitoutuminen materialismiin.

Kyse ei ole siitä, että tieteen menetelmät tai vakiintuneet tavat jotenkin pakottavat meidät hyväksymään aineellisen selityksen ilmiömaailmasta, vaan päinvastoin me olemme jo ennakkoon aineellisiin syihin sitoutumisemme johdosta pakotettuja luomaan tutkimuskoneiston ja käsitekokonaisuuksia, jotka tuottavat aineellisia selityksiä …  materialismi on ehdoton, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa oven väliin.”

Lewontin, R., Billions and billions of demons, The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

Toisin sanoen osa tiedemiehistä ei halua hyväksyä Jumalaa selitykseksi mihinkään tieteelliseen kysymykseen, mutta syy tähän ei ole tieteellinen vaan materialistiseen maailmankatsomukseen perustuva maailmankatsomuksellinen eli uskonnollinen syy.

Lisää samasta kategoriasta « Raidat hiekassa "Se ei ole tiedettä" »