Ajoitusmenetelmt

Tiedon- ja tieteenfilosofia (22)

Usko evoluutioon pohjautuu filosofiselle, uskonnolliselle vakaumukselle. Luomiseen uskovat tutkijat ovat yleensä tietoisia omasta maailmankuvastaan, ja tämän soisi olevan totta myös naturalistiseen filosofiaan ja materialismiin ennalta sitoutuneilta tutkijoilta.

Carl Wieland

Jos uskot, että Darwin sai ideansa luontoa tutkimalla ja ettei hänen tarkoituksenaan ollut koskaan pyyhkiä Jumalakäsitettä miljoonien ihmisten ajatuksista, seuraava tulee yllättämään sinut…

Edesmennyt Harvardin maineikas professori Stephen Jay Gould1 oli tarmokas antikreationisti ja kenties parhaiten kehitysopillisen ajattelun historiasta sekä erilaisista darvinismiin liittyvistä asioista perillä oleva tutkija.

Olen iloinen, että olen hänen kanssaan samalla puolella ainakin yhden asian suhteen – ”Darwinin vallankumouksen” todellisen tarkoituksen suhteen. Olemme samaa mieltä myös siitä, että valtava enemmistö tämän päivän ihmisistä, lähes 150 vuotta Darwinin jälkeen, ei todellakaan halua hyväksyä tätä tarkoitusta. Gould vakuuttaa, että Darwinin teoria on luontaisesti suunnitelma-, päämäärä- ja tarkoitusvastainen (toisin sanoen se on silkkaa filosofista materialismia). Gould sanoo lisäksi, että Darwin itsekin tiesi tämän erittäin hyvin ja tarkoitti sen olevan niin.

Fyysikko Stephen Hawking on jälleen otsikoissa kirjoitettuaan Leonard Mlodinowin kanssa kirjan Suuri suunnitelma (Grand Design). Helsingin sanomien nostotekstinä kirja-arvostelun yhteydessä lukee: ”Maailma ei voi luonnonlakeineen olla ihmistä varten. Siksi multiversumi.”1

Kirja-arvostelu toteaa kirjasta myös: ”… kirja on hyvä katsaus kokeellisen menetelmän historiaan… Loppua kohti, kuin yllättäen, näistä kvanttien sanelemista ehdoista nousee esiin joukko arvoituksia.

Yksi on se, että luonnonlait tuntuvat olevan kuin meitä varten viritetyt. Jos yhtäkin lakia muuttaa hitusen, maailma hajoaa. Tähtiä ei olisi syntynyt, ei raskaita alkuaineita, eikä siten hiiltäkään… Koska luonnonlait eivät voi olla ihmistä varten, seuraa siitä väistämättä se, että universumeja on monia. Me elämme siinä maailmassa, jossa on meille sopivat luonnonlait.

Monista universumeista syntyy multiversumi… Fyysikot tarvitsisivat nyt multiversumista havaintoja. Yhtäkään ei vielä ole… Multiversumeja pohtimalla kosmologia menee alueelle, josta ei saa kokeellista tietoa. Ja se on hyvin epätieteellistä.”1

Sivu 3 / 3