Kategoria

Tiedon- ja tieteenfilosofia (28)

Usko evoluutioon pohjautuu filosofiselle, uskonnolliselle vakaumukselle. Luomiseen uskovat tutkijat ovat yleensä tietoisia omasta maailmankuvastaan, ja tämän soisi olevan totta myös naturalistiseen filosofiaan ja materialismiin ennalta sitoutuneilta tutkijoilta.

Kreationismia on moneen otteeseen kritisoitu näennäistieteeksi. Jos näin ei ole ja kreationismi on pätevää tiedettä, perustuvatko teorianne induktion avulla tehtyihin päätelmiin? Ja mihin vastaväitteenne evoluutioteoriaa kohtaan perustuvat? Tieteellisiin tutkimuksiin?
Ovatko kreationistisen tieteen teoriat mahdollisesti kumoutuvia ja itseään korjaavia? Voivatko jotkut kreationistiset teoriat osoittautua vääriksi? Millainen yhteisö valvoo kreationistista tutkimustoimintaa?

Kreationismi ei ole tiedettä, kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka sisältää tiedettä. Vertailun vuoksi, jos ostat kaupasta esim litran purkin appelsiinimehua tai maitoa tai muuta vastaavaa juotavaa, saat purkin jonka sisällöstä suurin osa on vettä. Purkki siis sisältää vettä, mutta sisältöä ei sanota vedeksi koska siinä on pieni määrä jotain muutakin, joka tekee siitä appelsiinimehua tai maitoa tms. Ja ihan vastaavalla tavalla myös kehitysoppi (evolutionismi) sisältää tiedettä olematta tiedettä.

Tai toisin sanottuna, mikäli kehitysoppi hyväksytään tieteenä niin tällöin myös kreationismi tulisi hyväksyä tieteenä, erotukset näiden kahden välillä ovat puhtaasti filosofiset.  Ja kreationistiset tieteelliset teoriat muodostetaan ihan samalla kaavalla kuin evolutionistisetkin.

Mikä on teidän käsityksenne saatanan konkreettisesta vaikutuksesta nykymaailmassa - voidaanko luomiskertomuksen kanssa ristiriitaisia asioita, esimerkiksi erilaisia geologisia tai biologisia kerrostumia tai fossiileita, pitää paholaisen luomina "väärinä todisteina", joiden tarkoitus on vieraannuttaa ihmiset kristinuskosta?
Vai voidaanko kaikki ristiriidat tieteen kanssa selittää saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, mikä saa heidät tekemään aineistosta vääriä johtopäätöksiä?
Luomiskertomuksen totuus tuntuu edellyttävän niin suurta määrää toistuvia mittaus- ja tulkintavirheitä juuri evoluutiotieteen alalla, muihin tieteen aloihin verrattuna, että yliluonnollisen pahan jatkuva puuttuminen asioihin tuntuu minusta loogisimmalta selitykseltä.

Ensinnäkään emme usko että Saatana estää ihmisiä olemasta oma-aloitteisesti väärässä. Kaikkia ristiriitoja ei siis varmasti ole tarpeen selittää Saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, vaan osa menee "lihallisen ihmisen" piikkiin.

Naturalistinen tieteenfilosofia synnyttää myös helposti systemaattisia virhetulkintoja erityisesti alkuperäkysymyksissä. Samoin tiedepoliittinen vallankäyttö estää tehokkaasti paradigmanmuutoksia ja avointa keskustelua.3

Opiskelen teologiaa ja meille opetetaan, että: "Jumalaa ei voida ottaa huomioon Raamatun ja historian tutkimuksessa (siis yliopiston teologisessa tutkimuksessa, tieteessä), koska Jumalaa ei voida tutkia. Yrittää tutkia Jumalaa olisi jumalanpilkkaa."
Tarkalleen näillä sanoilla meille perustellaan, miksi yliopistossa "Jumala-tekijä" suljetaan tieteestä pois. Olen kuitenkin asiaa mietittyäni tullut sellaiseen ajatukseen, että Jumalan poissulkeminen tutkimuksesta vasta onkin jumalanpilkkaa.
Siis, yliopistossa käytetty lähtökohta se vasta johtaakin jumalanpilkkaan, ja tämän huomaa selvästi mm. luettavasta tenttikirjallisuudesta, jossa mm. kristinusko esitetään ihmisten keksimäksi uskonnoksi, uskonnoksi uskontojen joukossa.

Kiitos viestistäsi,

Suomessa yliopiston teologinen lähtee todella opetuksessaan mainitsemistasi lähtökohdista. Tämä ei kuitenkaan ole tilanne kaikialla. Maailmalla toimii useita teologisia linjoja/oppilaitoksia joiden lähtökohdat eroavat merkittävästi suomalaisten yliopistojen lähtökohdista.

Suosittelemme, että sijoitat muutaman euron Tapio Puolimatkan vuonna 2007 julkaistuun kirjaan "Usko, tiede ja Raamattu". Kyseinen kirja käsittelee juuri mieltäsi askarruttavia asioita.

Olen sitä mieltä, että jos uskoo jumalaan niin miksi sitä pitää selittää mitenkään "tieteellisesti" (kreationismi on tosi tiedettä, hah hah). Uskokaa, älkääkä selitelkö vanhoilla tai väärennetyillä tutkimustuloksilla.
Pakko kuitenkin kysyä: miten selitätte, että simpanssin ja ihmisen geneettiset ohjelmat ovat 98-prosenttisesti samat, jos Luoja kerran loi kaikki eliöt ilman mitään "välimuotoja". Välimuotoihin vielä huomio: ei ole mitään välimuotoja... tai sitten kaikki eliöt on välimuotoja. Ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan.
Miksi teitä haittaa, että ihmiset ovat eläimiä. Minusta se on kaunis ajatus, ei hirveä. Mitä sitten jos ihminen on ajatteleva apina?

Esität aika kovia syytöksiä ilman mitään perusteluja. Tietääksemme emme ole selittäneet yhtään mitään väärennetyillä tutkimustuloksilla. Tällaisen syytöksen yhteydessä olisi korrektia esittää jotain konkreettista.

Sen sijaan tietyt evoluutiota tukevat tahot ovat useita kertoja turvautuneet väärennöksiin, esim Haeckelin piirtämät sikiökuvat, joita tai joista johdettuja kuvia käytetään jopa peruskoulun ja lukion oppikirjoissa evoluutioteorian todisteina. Lisäksi tämä toiminta on pahimmillaan ollut täysin tietoista.

Minua on mietityttänyt, että mikä järkiperä on rajoittaa maailmankuva pelkkään uskonnolliseen uskoon, vaikka tiede tarjoaa selvästi syvällisemmän ja tarkemman maailmankuvan? Mielestäni itsensä rajoittaminen kreationismin kaltaisella uskomuksella yliluonnolliseen on itsepetosta, täysin rationaalitonta ja kapeakatseista. Emme enää elä keskiajalla.

Vastauksemme kannalta olisi tärkeää ymmärtää mitä tarkalleen ottaen tarkoitat ”tieteen tarjoamalla syvällisemmällä ja tarkemmalla maailmankuvalla”.

Mikäli kyse on materialismista, eli siitä, että materia itsessään kykenee selittämään kaiken (esimerkiksi näkemämme elämän) niin olet omaksunut "uskonnollisen uskon". Kreationismi, materialismi ja naturalismi sisältäen evoluutio-olettamuksen (mikrobista-ihmiseksi) ovat kaikki filosofisia maailmankatsomuksia/kuvia.

Yksinkertainen kysymys, teillä ei ole sen enempää todisteita oman kantanne oikeudesta kuin evoluutioteoriastakaan teidän mielestä. Miksi siis tätä teoriaa pitäisi pitää yhtään sen oikeampana, kuin te pidätte evoluutio teoriaa.
Kreationismi pystyy ainoastaan sanomaan, että asiaa X ei ollut. Se ei pysty todistamaan omaa kantaansa muuten kuin Raamatun avulla oikeaksi. Yhden kirjan perusteella on tuskin oikeutettua sanoa sitä tieteeksi.
Evoluutioteoriaa voidaan todistaa hyvinkin pienillä asioilla. Kreationismia ei vielä mitenkään.

Luonnollisesti olemme tästä näkökannasta eri mieltä. Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää, että meidän malliimme sisältyy osa-alueita geologiasta, biologiasta, tähtitieteestä jne. Siksi yksityiskohtaisen vastauksen antamiseksi meidän tulisi ensin tietää, mihin näistä mallimme sisältämistä teorioista viittaat termilläsi ”tätä teoriaa”? Vastaamme kuitenkin viestiisi yleisellä tasolla.

Mikä on kreationismin hypoteesi ja millä tavalla tämä hypoteesi on mahdollista falsifioida, ts. mikä havainto todistaisi kreationismin vääräksi?

Kiitos kysymyksestä,

kreationismi on ismi, joka sisältää useita teorioita ja hypoteeseja. Näin ollen minkään yksittäisen teorian tai hypoteesin vääräksi osoittaminen ei osoita koko kreationismia vääräksi. Kuten myöskään yksittäisen evoluutioteorian falsifioiminen ei osoita koko evolutionismia vääräksi.

Fyysikko Stephen Hawking on jälleen otsikoissa kirjoitettuaan Leonard Mlodinowin kanssa kirjan Suuri suunnitelma (Grand Design). Helsingin sanomien nostotekstinä kirja-arvostelun yhteydessä lukee: ”Maailma ei voi luonnonlakeineen olla ihmistä varten. Siksi multiversumi.”1

Kirja-arvostelu toteaa kirjasta myös: ”… kirja on hyvä katsaus kokeellisen menetelmän historiaan… Loppua kohti, kuin yllättäen, näistä kvanttien sanelemista ehdoista nousee esiin joukko arvoituksia.

Yksi on se, että luonnonlait tuntuvat olevan kuin meitä varten viritetyt. Jos yhtäkin lakia muuttaa hitusen, maailma hajoaa. Tähtiä ei olisi syntynyt, ei raskaita alkuaineita, eikä siten hiiltäkään… Koska luonnonlait eivät voi olla ihmistä varten, seuraa siitä väistämättä se, että universumeja on monia. Me elämme siinä maailmassa, jossa on meille sopivat luonnonlait.

Monista universumeista syntyy multiversumi… Fyysikot tarvitsisivat nyt multiversumista havaintoja. Yhtäkään ei vielä ole… Multiversumeja pohtimalla kosmologia menee alueelle, josta ei saa kokeellista tietoa. Ja se on hyvin epätieteellistä.”1

Sivu 2 / 2