Mitä tekemistä kristinuskolla on tieteen kanssa?

24.12.2008 - Taukki

Mitä ihmettä on kristillinen tiede? Mitä tekemistä kristinuskolla on tieteen kanssa?

Vastaus:

06.01.2009

Mitä ihmettä on kristillinen tiede? Mitä tekemistä kristinuskolla on tieteen kanssa?

Kiitos kysymyksestäsi.

Mikäli kysymyksellä viitataan järjestöön nimeltä ”Christian Science – Kristillinen tiede”, niin olemme heihin nähden täysin erillinen toimija. Toivomme sivujemme lukijoiden noudattavan apostoli Paavalin kehotusta kaiken koettelemisesta Raamatulla, ja sen pitämisestä, mikä hyvää on. Sillä ohjenuoralla varustettuna suosittelemme asiasta kiinnostuneita tutustumaan heidän kotisivuihinsa, ja tarvittaessa kysymään heiltä lisätietoja.

Omalta kannaltamme olemme käsitelleet kysymystä artikkelissa Evoluution kumoaminen 2. Luku 1: Väitös: Kreationismi ei ole tiedettä vaan uskonto, sekä vastauksissamme (ks tiedon- ja tieteenfilosofia -kategoria).

Lisätietoa löytyy toki muualtakin. Esimerkiksi Tapio Puolimatka (VTT ja KT, kasvatuksen teorian ja tradition professori Jyväskylän yliopistossa ja käytännöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa) kirjoitti Lapin Kansassa (Lapin Kansa, 16.12.2007) seuraavaa:

”Vastoin yleistä oletusta moderni kokeellinen luonnontiede ei syntynyt maallistuneen naturalistisen tiedekäsityksen vaan kristillisen luomisteorian pohjalta. Tieteellisen vallankumouksen keskeiset toteuttajat 1500-1700 -luvuilla tekivät tieteellistä tutkimustaan sen uskon varassa, että äärettömän älykäs, kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden, niin että on mielekästä etsiä maailmankaikkeudesta kokonaisvaltaista järjestystä.”
 ”On merkittävä tosiasia, että modernin tieteen räjähdysmäinen kehitys tapahtui kristillisessä Euroopassa myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Se ei tapahtunut esimerkiksi Rooman valtakunnassa, Kiinassa, Intiassa, Keski-Amerikassa tai islamilaisessa maailmanvallassa, jotka olivat paremmin organisoituja ja rikkaampia sekä aineellisesti että väestöltään. Monet historioitsijat ovat päätelleet, että kristillisen teismin vaikutus selittää tämän erikoisen tosiasian. (Osler & Barber (toim.) 1980; Osler (toim.) 2000.)”
 ”Isaac Newton oli ehkä kaikkein merkittävin modernin luonnontieteen perustajista. Kuitenkin Newton sanoi tekevänsä tieteellistä tutkimustaan, koska hänen tarkoituksenaan oli puolustaa uskoa Jumalaan. Sanoisimmeko, että Newton ei tehnyt tieteellistä tutkimusta luodessaan tieteellisiä teorioitaan? Sanoisimmeko, etteivät Newtonin teoriat olleet tieteellisiä, koska hän perustautui uskoon, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden? Tämä näyttäisi liian kapea-alaiselta tiedekäsitykseltä. Näyttäisi historiallisesti aika ongelmalliselta määritellä yhden modernin luonnontieteen perustajan tutkimustyö tieteen ulkopuolelle kuuluvaksi.”

Suosittelemme asiasta kiinnostuneita tutustumaan myös Tapio Puolimatkan kirjoihin kuten Usko, tiede ja Raamattu (ISBN 978-951-619-467-0) ja Usko, tiede ja evoluutio (ISBN 9789516194984).