Täyttääkö evoluutionäkemys tieteen kriteerit?

11.09.2010

Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut: Calvin Smith
Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Is evolution "scientific"?

Onko evoluutionäkemys "tieteellinen"? Voisiko olla parempaa tapaa selvittää vastausta tähän kysymykseen, kuin hyödyntää evoluutionäkemystä tukevan Kansallisen Tutkimus Komitean (National Research Council) määrittelemiä standardeja.

Heidän vuonna 1995 kirjoittamansa raportti nimeltään Kansalliset Tieteen Opetus Standardit (National Science Education Standards - NSES), jossa listattiin eri seikkoja tieteen määrittelemiseksi, hyväksyttiin ja julkaistiin päättävän johtokunnan toimesta (julkaistu 1996, päivitetty 1998). Raportin tarkoituksena oli auttaa opettajia asettamaan ”kaikille tieteenopetuksen yhteisön jäsenille mielekkäät tulostavoitteet”.1

Kansallinen Tieteen Opettajien Yhdistys (National Science Teachers Association) ja monet vastaavat ryhmät pyrkivät tarmokkaasti saamaan yllä mainitut standardit käyttöön luokkahuoneissa ympäri maan. Miksi?

Kyseisen raportin verkossa julkaistu kuvaus sanoo:

”Amerikkalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että oppilaat tarvitsevat pikaisesti parempilaatuista tieteen opetusta. Mainitut standardit tarjoavat johdonmukaisen kuvan siitä, mitä on olla tieteellisesti oppinut, kuvaten seikkoja tieteestä jotka kaikkien oppilaiden tulisi ymmärtää ja kyetä toteuttamaan. Teos kuvastaa tieteen oppimisen periaatteita joiden mukaan tiede on tutkimus/kysely pohjainen prosessi ja painottaa, että koulussa suoritettujen tiedeopintojen tulisi kuvastaa nykyaikaisen tieteen traditioita sekä sitä, että kaikilla amerikkalaisilla on oma roolinsa tieteen opetuksen uudistamisessa”2

Tieteellisen tiedon luonne

Huolimatta NSES:n hyvin evoluutio myönteisestä suhtautumisesta sisältää se joitakin hyvin yksityiskohtaisia seikkoja tieteellisen tiedon luonteesta.

”Tiede eroaa olennaisesti muista tietämisen muodoista ja tavoista hyödyntäessään empiirisiä standardeja, loogisia argumentteja sekä skeptistä ajattelutapaa.”
”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.”
”Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.”
”Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”3

Yllä mainitusta voimme tehdä lyhyen yhteenvedon perustuen NSES:n esittämiin kriteereihin siitä mitä ”tiede” sisältää.

 1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon
 2. Esittää luotettavia ennustuksia
 3. On looginen
 4. On avoin kritiikille
 5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota
 6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Tutkitaanpa nyt evoluutionäkemystä edellä mainittujen kriteerien pohjalta.

1. Havaittavissa oleva aineisto/data

Suurin osa evolutionisteista vakuuttaa, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi, mutta viittaavat vilpillisesti esimerkkeihin muutoksista jotka jäävät kauaksi siitä mitä he todella tarkoittavat evoluutiolla. Permagonin julkaiseman tekstin ”evoluutio” mukaan, evoluutio määritellään seuraavasti:

”...teoria jonka mukaan kaikki maailmassa havaittavat elävät organismit ovat kehittyneet yhteisestä alkuperästä käsin, joka itsessään sai alkunsa epäorgaanisesta muodosta”4

Kysy keskivertoihmiseltä mitä evoluutio tarkoittaa ja saat vastauksen joka on hyvin yllä olevan kaltainen. Usein vastaukseksi tulee jotain sen kaltaista kuin ”me olemme kehittyneet apinoista”:

Täten esimerkkien, kuten vaaleiden ja tummien koiperhosten [lajityypin sisäisestä] muuntumisesta erilaisiksi vaaleiden ja tummien koiperhosten populaatioiksi, esittäminen oppilaille tuskin käy vakuuttavana todisteena evoluutiosta. Edellä mainitun kaltaiset ”evoluution todisteet” eivät osoita kuinka ameebat olisivat jollakin tapaa muodostaneet valtavat määrät uutta toiminnallista geneettistä informaatiota, muuttuakseen asteittain ihmiseksi havaitsemattomassa menneisyydessä. Jopa evolutionistit ovat myöntäneet tämän pitävän paikkansa:

”Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na [koiperhosina].”5
 

Kukaan ei ole ”nähnyt” evoluutiota tapahtuvan.

 

Mutaatioiden ja luonnonvalinnan (evoluution oletetut mekanismit) ei ole koskaan havaittu tuottavan uutta toiminnallista geneettistä informaationta eliöissä. Kukaan ei ole ”nähnyt” evoluutiota tapahtuvan.

Evoluutionäkemystä kannattavat henkilöt kuten Richard Dawkins joutuvat vähän väliä kiperiin tilanteisiin kun kyseinen seikka nousee esiin, jolloin he joutuvat puolustamaan omaa uskomukseen pohjautuvaa näkökantaansa.

Jokin aika sitten kreationistit ripittivät Richard Dawkinsia Englannin TV:ssä koskien hänen aikaisemmin esittämäänsä kommenttia; ”Evoluutio on havaittu prosessi. Kyse on vain siitä, että evoluution tapahtumista ei ole havaittu juuri tapahtumahetkellä”6 Dawkins pyrki väistämään tästä kommentista nousevat kysymykset:

”Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”7
 

Napoleonin tai Jeesuksen olemassaolo voidaan todeta vain historiallisten dokumenttien kautta, ei kokeellisen/operatiivisen tieteen kautta.

 

Ja Raamatun sanaan uskovat ympäri maailmaa sanoivat AAMEN! Voin kuitenkin kuvitella ja kuvainnollisesti nähdä kuinka ateistit hakkasivat päitään TV:tä vasten, koska Dawkins oli päästänyt ”kissan ulos säkistä”. Napoleonin tai Jeesuksen olemassaolo voidaan todeta vain historiallisten dokumenttien kautta, ei kokeellisen/operatiivisen tieteen kautta. Joten tieteelliseen metodiin ei voida vedota.

Jälleen kerran maailman äänekkäin evoluution kannattaja ja Oxfordin yliopiston ensimmäinen tieteen kansantajuistamisen professori on paljastanut, että evoluutiota ei ole todellisuudessa havaittu! Joten NSES:n mukaan (….”kaikki tieteelliset näkemykset ovat riippuvaisia havaittavista ja kokeellisista varmistuksista..”8) evoluutio epäonnistuu täyttämään listamme ensimmäisen kohdan täyttääkseen tieteen kriteerit.

2. Luotettavat ennustukset

Charles Darwin myönsi, että hänen hypoteesiansa kohtaan oli olemassa vakavia haasteita.

”Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.”9

Darwin toivoi, että tulevat fossiili löydökset osoittaisivat oikeaksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Joten luotettava kehitysopillinen ennustus olisi, että löytäisimme mittavan määrän välimuotojen fossiileja.

Yli 100 vuotta yllä mainitun lainauksen jälkeen, Gould sanoi:

”Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”10

Ja hiljattain National Geographic -julkaisu myönsi;

”Valaiseva, mutta aukkoinen, fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”11

Toisin sanoen, he myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Evolutionistit viittaavat kerta toisensa jälkeen kouralliseen jopa heidän omissa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin välimuotoehdokkaisiin näkemyksiensä oikeutuksena.

Gould pyrki käsittelemään kyseisen seikan kehittämällä näkemyksen joka tunnetaan ”punktualismina”, kyseessä on kehitysopillinen hypoteesi joka periaatteessa esittää, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään [Punktualismi – Jaksoittaisen tasapainon malli eli (engl. punctuated equilibrium) on evoluutiomalli, jonka mukaan kehitys voidaan jakaa pitkiin suvantovaiheisiin, jolloin muutosta ei juurikaan tapahdu, ja lyhyisiin nopean kehityksen pyrähdyksiin. Lähde wikipedia].
Mutta tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen on julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee ”todiste” evoluution puolesta.

Samalla tapaa ennustukset hyödyttömistä surkastuneista elimistä kuten umpilisäkkeestä (oletetusti hyödytön jäännös evolutionistisesta menneisyydestämme) ja DNA:n koodaamattomien alueiden selittäminen miljoonien vuosien aikana kerääntyneeksi ylimääräiseksi roskaksi ovat yhtä lailla osoittautuneet vääriksi. Jälkimmäinen ennustus johti erään tutkijan kommenttiin;

”...epäonnistuminen DNA:n koodaamattomien alueiden merkityksen tunnistamisessa painuu aikakirjoihin molekyylibiologian historian suurimpana virheenä”12

Ja tarkemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että umpilisäke on täysin toiminnallinen ja tärkeä elin, etenkin aikaisessa lapsuudessa.

NSES esittää, että todellisen tieteen tulisi tehdä luotettavia ennustuksia, mutta evoluutionäkemys on tuottanut jatkuvasti virheellisiä arvauksia. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin selkeästi evoluutionäkemys on epätieteellinen.

3. Looginen

Kuvittele, että avaat asuntosi etuoven ja näet kahdella jalalla kävelevän robotin kantavan pakettia olkapäällään. Paketissa on osoite, jonka mukaan robotti on suunnistanut ja saapunut määränpäähänsä.

Katsahtaen naapuriisi sanot ”kenen luulet tehneen tuon robotin?” Johon hän vastaa ”en usko, että kukaan on sitä tehnyt, uskon, että se teki itse itsensä!” Edes maalaisjärjellä ajateltuna -- olisiko tämä looginen johtopäätös?

Monille ihmisille elävien organismien sisältä tehtyjen ällistyttävien mikroteknologisten löytöjen (analogiana yllä mainittuun esimerkkiin) tekeminen on venyttänyt itse muodostumisen konseptin uskottavuuden rajalle.

Esimerkiksi pieni proteiini kinesiini on miniatyyri ”postimies” joita on valtava määrä jokaisessa elävässä solussa. Kinesiinit kantavat proteiinilähetyksiä pitkin solujen ajoteitä, "kävellen" kahdella jalalla samalla tapaa ihmisten kanssa. Jollain tavalla solu tietää mitä ja minkälaisia ”osia” (proteiineja) valmistaa, jotka se sitten tuottaa pienissä tehtaissa ja pakkaa ne (Golgi laite), lähettää jollakin tapaa signaalin ”robotille” (kinesiinille) joka saapuu paikalle, ottaa ja toimittaa nämä ”paketit” (rakkulat) määriteltyyn määränpäähän.

Samalla tapaa tietämys moottoreista kuten bakteerin siimasta (verrattavissa 32-osaiseen perämoottoriin, joka sisältää myös kytkimen) ja uskomattomasta ATP entsyymmistä (synthase - moottori joka pyörii 1000rpm ja nopeammin, tuottaen ATP:tä, kaikkien tunnettujen eliömuotojen universaalia energia virtaa) saisi kenet tahansa ajattelevan ihmisen kysymään, ”mistä nämä elävien olioiden sisällä toimivat koneet ovat peräisin?”

 

Kukaan looginen henkilö ei päätyisi näkemykseen jonka mukaan heidän autonsa olisi suunnitellut, koonnut tai kirjoittanut itsensä!

 

Occamin partaveitsenä tunnettua sanontaa lainataan usein seuraavasti ”kaikkien muiden asiaan liittyvien seikkojen ollessa samanarvoiset/yhtä pätevät, on yksinkertaisin ratkaisu/selitys paras.” Kun havaitsemme moottoreiden ja robottien kaltaisia mekanismeja, niin onko loogisempaa ja rationaalisempaa uskoa, että ne loivat itsensä vai, että niiden luojana toimi älykäs tekijä? Kukaan looginen henkilö ei päätyisi näkemykseen jonka mukaan heidän autonsa tai tietokoneohjelmansa olisi suunnitellut, koonnut tai kirjoittanut itsensä! NSES esittää, että tieteellisten selitysten tulee olla loogisia, joten jälleen kerran evoluutionäkemys ei kykene täyttämään asetettuja kriteereitä.

4. Avoin kritiikille

Äskettäin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien – jotka eivät siedä minkäänlaisia näkemyksiä jotka haastavat darwinistisen oppirakennelman – vuosien varrella harjoittamista toimista.

Expelled paljastaa kuinka jopa darwinistien keskuudessa henkilöt jotka pyrkivät olemaan suvaitsevia muille näkemyksille jotka saattaisivat haastaa perinteiset darwinistiset näkemykset, joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsemistaan asemista mm. työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Kuninkaallisen Seuran (Royal Society) opetustoimen johtajana, ja joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi -- jossa vaadittiin hänen eroansa -- sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä jonka mukaan luomisopista ja älykkään suunnittelijan ideasta tulisi keskustella koulussa (hänen ehdotuksensa sisälsi ajatuksen jonka mukaan edellä mainitut ajatukset voitaisiin kumota!).

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Mutta nykypäivänä intellektuelli eliitti vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ”ainoana oikeana tienä”. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten mielipiteiden muokkaamiseen kieltämällä kilpailevien näkemysten esittämisen.

Tieteellisten teorioiden tulisi olla avoimia kritiikille. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että evoluutionäkemyksen kohdalla, siihen kohdistuvaan tieteelliseen kritiikkiin ei suhtauduta suopeasti. Täten jälleen yksi NSES:n mainitsemista tieteen kriteereistä jää täyttämättä.

5. Tuottaa tarkkaa ja luotettavaa informaatiota

Ne henkilöt jotka muistavat pitkään radiossa ja TV:ssä pyörineen ohjelman nimeltä ”Dragnet” voivat myös muistaa etsivä Joe Fridayn vetoomuksen totuuden puolesta: ”Rouva, me haluamme ja olemme kiinnostuneita vain tosiasioista.” Monet ihmiset ajattelevat samoin tiedemiehistä.

Mutta tiedemiehet ovat ihmisiä ja ihmiset ovat erehtyväisiä. Toisinaan tiedemiesten keskuudessa esiintyy tapauksia joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio/luominen keskusteluun tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuin Piltdown Ihmisen, Archaeoraptor (Piltdown lintu), Nebraska ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista – kaikki vilpillisiä ”todisteita” joita on käytetty evoluutionäkemyksen totuuden tukena.

[Suom huom: Suomalaisissa lukion oppikirjoissa käytetään edelleen sikiönkehityskuvia jotka on johdettu jo yli 100v sitten väärennöksiksi todetuista kuvista! ]

Kuvan ylärivissä Haeckelin piirtämät kuvat useista ei alkioista ja niiden totuudenmukaiset vastineet valokuvina.

Kreationistit eivät hyväksy näkemystä jonka mukaan yllä oleviin tapauksiin voitaisiin suhtautua esimerkkeinä siitä kuinka todisteita voidaan tulkita eri tavalla. Sen sijaan kyse on harkituista valheista, jotka sittemmin evolutionistitkin ovat myöntäneet. Tästä herää kuitenkin kysymys, että miksi tiedemiesten, tieteen opettajien ja oppikirjojen parissa törmätään edelleen tapauksiin joissa tämänkaltaisia suoria valheita esitetään evoluution todisteina?

Yksi tämänkaltaisista huijauksista tuntuu olevan harvinaisen sitkeä. Joitakin päiviä sitten järkytyin selatessani tyttäreni oppikirjaa kun huomasin sen sivuilla Haeckelin alkiokuvat! Tiesin, että näitä kuvia käytettiin evoluution tukena vielä jokin aika sitten, mutta en voinut uskoa, että ne löytyisivät vielä vuoden 2008 opintosuunnitelman mukaisista oppikirjoista. Tämä väärennetty ”todiste” on peräisin 1860 luvulta, joten mikäli NSES kirjaa yhdeksi ehdoksi/tavoitteeksi luotettavan ja paikkansapitävän informaation tuottamisen yleisölle, niin missä viipyy näiden evolutionistien kovaääniset vaatimukset oppikirjojen yms. korjaamisesta? [Suom huom: Myös joissakin Suomalaisissa oppikirjoissa käytetään väärennettyjä kuvia todisteena evoluutiosta.]

6. Ei ennakko-olettamuksia

Vaikka monet evolutionistit kutsuvatkin kreationisteja pilkkaavasti pseudo-tieteilijöiksi johtuen kreationistien omaksumista ”uskonnollisista” ennakko-olettamuksista, voi asiaa hivenen enemmän tutkiva henkilö huomata nopeasti, että sama argumentti pätee myös evolutionisteihin.

Jotta henkilö voisi olla käsiteltävän asian suhteen täysin neutraali (eli ei omaisi mitään ennakkonäkemyksiä/olettamuksia) koskien alkuperäämme, niin tämän henkilön tulisi olla täysin avoin näkemykselle jonka mukaan elämä olisi voinut muodostua täysin naturalistisin menetelmin, mutta samaan aikaan hänen tulisi olla samalla tapaa avoin näkemykselle jonka mukaan se saattaisi olla älykkään suunnittelun tulosta. Tämän jälkeen henkilön tulisi suorittaa tutkimusta siitä kumman hypoteesin tueksi löytyisi vahvempi näyttö. Mutta useat evolutionisteista ovat myös ateisteja tai heidän opettajansa olivat ateisteja. Ateistin määritelmä on:

Henkilö joka kieltää tai ei usko korkeampaan entiteettiin tai entiteetteihin.13 [Kieltää Jumalan olemassaolon.]

Joten kuinka ateisti voisi olla puolueeton tai kuinka hän voisi olla vailla ennakko-olettamuksia, kun maailmankuva perustuu olettamukselle siitä, että ei ole mitään Jumalaa.

”Kuvaisin itseäni humanistiksi tai ei-teistiksi”14
Eugenie Scott, Kansallisen Tieteen Opetus Keskuksen päättävä johtaja (NCSE-America)

Evolutionisti Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasenteensa alla olevassa lainauksessa:

”Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”15

Kyseinen ennakkoasenne on juurtunut syvään kehitysopilliseen traditioon. Aldous Huxley, Uljas uusi maailma-kirjan kirjoittaja (ja T.H.Huxleyn ”Darwinin bulldogg:n” pojanpoika) myönsi, että merkityksettömyys (ei Jumalaa) näytteli merkittävää osaa hänen maailmankuvassaan:

"Minulla oli henkilökohtainen motiivi jonka pohjalta en halunnut maailmalla/maailmankaikkeudella olevan mitään merkitystä; tästä seurauksena oletin, että sillä ei ole mitään merkitystä, ja kykenin ilman mitään ongelmia löytämään tyydyttäviä syitä tämän olettamuksen omaksumiseksi. Filosofi joka ei löydä mitään merkitystä maailmasta [sen olemassa olosta] ei ole yksinomaan huolestunut puhtaasti metafyysisistä ongelmista, hän pyrkii myös todistamaan, että ei ole mitään pätevää syytä miksi hänen henkilökohtaisesti ei tulisi tehdä juuri mitä häntä itseään huvittaa, tai miksi hänen ystäviensä ei tulisi kaapata poliittista valtaa ja hallita tavalla jonka he näkisivät tuottavan eniten hyötyä heille itselleen. … Sillä itselleni,merkityksettömyyden filosofia oli perimmiltään seksuaalisen ja poliittisen vapautumisen instrumentti."16

Yllä oleva lainaus muistuttaa meitä siitä, että humanistisella filosofialla, joka ei ole sidottu mihinkään absoluuttisiin moraalisääntöihin, ei ole mitään tunnontuskia poliittisen vallan kaappaamisessa omien ateististen näkemysten levittämiseksi. Ei ihme, että näemme seuraavan kaltaisia lainauksia humanistisissa julkaisuissa:

"Olen vakuuttunut, että taistelu ihmiskunnan tulevaisuudesta täytyy käydä ja voittaa julkisten koulujen luokkahuoneissa niiden opettajien toimesta jotka oikein näkevät roolinsa uuden uskon käännyttäjinä... Luokkahuoneiden täytyy olla ja ne tulevat olemaan areenoina uuden ja vanhan välisissä konflikteissa; Kristinuskon mätänevän ruumiin, ja kaiken siihen liittyvän pahuuden ja kärsimyksen, sekä Humanismin uuden uskon välillä...”17

Evolutionistit ovat myös uskovaisia. Uskonto määritellään seuraavasti:

 1. Joukko uskomuksia universumista koskien sen syitä, luonnetta ja tarkoitusta.
 2. Uskomusten ja toimintatapojen joukkio, joilla on perustavanlaatuinen merkitys tietylle ihmisryhmälle. 18

Joten humanismi on uskonto, jota levitetään ja tuetaan oppilaitoksissa. Ja mikä on se ase jota opettajat käyttävät humanismin uskonnon tukemiseksi? Evoluutio!

”..usko moderniin evoluutionäkemykseen tekee ihmisistä ateisteja. Henkilöllä voi olla uskonnollisia näkemyksiä jotka ovat yhteensopivia evoluution kanssa ainoastaan mikäli kyseisiä näkemyksiä ei voida erottaa ateismista.”19

Joten tutkiessamme evoluutionäkemyksen juuria näemme syvään juurtuneet naturalismin traditiot jotka sisältävät järkkymättömän ennakkoasenteen mitään Jumalaa tai älykästä suunnittelijaa vastaan.

Se siitä NSES:n vetoomuksesta jonka mukaan tieteen ei tulisi vedota ennakkoasenteisiin.

Johtopäätös:

Mihin tämä kaikki johtaa? Alla oleva taulukko esittää yhteenvedon analyysistämme:

TiedeEvoluutio
1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon    Ei läpäise
2. Esittää luotettavia ennustuksia Ei läpäise
3. On looginen Ei läpäise
4. On avoin kritiikille Ei läpäise
5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota  Ei läpäise
6. Ei sisällä ennakko-oletuksia Ei läpäise
 

Mutta NSES:n omien kriteerien pohjalta evoluutionäkemys reputtaa testin joka on asetettu todellisen tieteen määrittelijäksi.

 

Useat ihmiset ilmoittavat kovaan ääneen, että he eivät usko Jumalaan koska ”tiede” on todistanut kuinka evoluutio selittää olemassaolomme ilman Jumalaa. Mutta NSES:n omien kriteerien pohjalta evoluutionäkemys reputtaa testin joka on asetettu todellisen tieteen määrittelijäksi.

Kaiken edellä mainitun valossa voimme kysyä miksi niin monet tiedemiehet, joiden tulisi tietää paremmin, hyväksyvät sokeasti evolutionistiset ajatukset koskien alkuperäämme, sen sijaan että edes harkitsisivat Luojan olemassaolon mahdollisuutta?

Ehkäpä Heprealaiskirje 11:6 sopii lainattavaksi tässä yhteydessä. Se kuuluu seuraavasti:

"Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä."

Viitteet ja lisätietoja:
 1. <nsta.org/publications/nses.aspx> 
 2. <nap.edu/catalog.php?record_id=4962> 
 3. National Science Education Standards (page 221) National Academy Press (1996) <nas.edu> 
 4. Kerkut, G.A., Implications of Evolution, Pergamon, Oxford, UK, p. 157, 1960. 
 5. L. Harrison Matthews, FRS, Introduction to Darwin’s Origin of the Species J. M. Dent & Sons, London, 1971, p. XI.
 6. Transcript at: <pbs.org/now/transcript/transcript349_full.html#dawkins> 
 7. "The Genius of Charles Darwin (Episode 3): Richard Dawkins, Channel 4 (UK), Monday 18th August 2008. 
 8. National Science Education Standards (page 221) National Academy Press (1996) <nas.edu> 
 9. C. Darwin, Origin of Species, 6th ed. 1872 (London: John Murray, 1902), p. 413. 
 10. S.J. Gould, Evolution’s Erratic Pace, Natural History 86(5):14, 1977. 
 11. National Geographic Nov. 2004 Page 25 Article: Was Darwin Wrong? No! 
 12. <abc.net.au/catalyst/stories/s898887.htm> 
 13. atheist. (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1). <Dictionary.com> website: <dictionary.reference.com/browse/atheist>
 14. Research News and Opportunities in Science and Theology <www.researchnewsonline.org> 
 15. Richard Lewontin, Harvard Geneticist, “Billions & Billions of Demons”, The New York Review of Books, Jan. 9, 1997, Pg. 31. 
 16. Huxley, A., Ends and Means, pp. 270 ff. 
 17. Official Journal-American Humanist Association (1983) 
 18. "religion." Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. 28 Oct. 2008. <dictionary.reference.com/browse/religion>. 
 19. Provine, W.B., ‘No free will’ in Catching up with the Vision, Margaret W Rossiter (Ed.), Chicago University Press, p. S123, 1999.