perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 13.41

Työhypoteesi

13.08.2007 - Timo Tarvonen

Mikä on kreationismin hypoteesi ja millä tavalla tämä hypoteesi on mahdollista falsifioida, ts. mikä havainto todistaisi kreationismin vääräksi?

Vastaus:

31.08.2007

Kiitos kysymyksestä,

kreationismi on ismi, joka sisältää useita teorioita ja hypoteeseja. Näin ollen minkään yksittäisen teorian tai hypoteesin vääräksi osoittaminen ei osoita koko kreationismia vääräksi. Kuten myöskään yksittäisen evoluutioteorian falsifioiminen ei osoita koko evolutionismia vääräksi. Darwinhan osoitti Lamarckin evoluutioteorian vääräksi, ja vastaavasti ns. moderni synteesi kehitettiin, koska useat Darwinin evoluutioteorian väitteet eivät pidä evolutionistienkaan mielestä yhtä todellisen maailman kanssa.

Popperilainen falsifioitavuusehto liitetäänkin tieteenfilosofiassa yleensä teorioihin, ei ismeihin. Eräs kreationismiin kuuluva hypoteesi, tai oikeammin teoria, on Humphreysin FDT (Free Decay Theory) teoria, joka voidaan periaatteessa osoittaa vääräksi esim. osoittamalla, että magneettikentän kokonaisenergia ei vähene teorian edellyttämällä tavalla.