perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 13.58

Paholaisen rooli evoluutiossa

26.02.2009 - Jussi K

Mikä on teidän käsityksenne saatanan konkreettisesta vaikutuksesta nykymaailmassa - voidaanko luomiskertomuksen kanssa ristiriitaisia asioita, esimerkiksi erilaisia geologisia tai biologisia kerrostumia tai fossiileita, pitää paholaisen luomina "väärinä todisteina", joiden tarkoitus on vieraannuttaa ihmiset kristinuskosta?

Vai voidaanko kaikki ristiriidat tieteen kanssa selittää saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, mikä saa heidät tekemään aineistosta vääriä johtopäätöksiä?

Luomiskertomuksen totuus tuntuu edellyttävän niin suurta määrää toistuvia mittaus- ja tulkintavirheitä juuri evoluutiotieteen alalla, muihin tieteen aloihin verrattuna, että yliluonnollisen pahan jatkuva puuttuminen asioihin tuntuu minusta loogisimmalta selitykseltä.

Vastaus:

28.08.2009

Mikä on teidän käsityksenne saatanan konkreettisesta vaikutuksesta nykymaailmassa

Meidän käsityksemme mukaan Saatana vaikuttaa konkreettisesti nykymaailmassa, ja tämä näkyy kaikkein selvimmin esimerkiksi riivaustapausten ja muiden okkultististen ilmiöiden yhteydessä.1,2

- voidaanko luomiskertomuksen kanssa ristiriitaisia asioita, esimerkiksi erilaisia geologisia tai biologisia kerrostumia tai fossiileita, pitää paholaisen luomina "väärinä todisteina", joiden tarkoitus on vieraannuttaa ihmiset kristinuskosta?

Ei pidä. Meidän käsityksemme mukaan ne on tulkittavissa todisteina vedenpaisumuksesta.

Vai voidaanko kaikki ristiriidat tieteen kanssa selittää saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, mikä saa heidät tekemään aineistosta vääriä johtopäätöksiä?

Ensinnäkään emme usko että Saatana estää ihmisiä olemasta oma-aloitteisesti väärässä. Kaikkia ristiriitoja ei siis varmasti ole tarpeen selittää Saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, vaan osa menee "lihallisen ihmisen" piikkiin. Naturalistinen tieteenfilosofia synnyttää myös helposti systemaattisia virhetulkintoja erityisesti alkuperäkysymyksissä. Samoin tiedepoliittinen vallankäyttö estää tehokkaasti paradigmanmuutoksia ja avointa keskustelua.3

Toisaalta jos myönnämme Saatanan vaikutuksen okkultistisiin ilmiöihin, ja uskomme Raamatun kuvauksen Saatanasta eksyttäjänä ja valehtelijana, voimme helposti olettaa, että Saatana saattaa vaikuttaa myös syöttämällä ihmisten mieliin ajatuksia, jotka saavat heidät tekemään aineistosta totuuden vastaisia johtopäätöksiä.

Luomiskertomuksen totuus tuntuu edellyttävän niin suurta määrää toistuvia mittaus- ja tulkintavirheitä juuri evoluutiotieteen alalla, muihin tieteen aloihin verrattuna, että yliluonnollisen pahan jatkuva puuttuminen asioihin tuntuu minusta loogisimmalta selitykseltä.

Se on tietenkin hyvin potentiaalinen vaikuttaja tässä tapauksessa, mutta ei varmastikaan ainoa. Saatanan vaikutuksen määrää on luonnollisesti erittäin vaikea arvioida, mutta psykologiset, metodiset ja tiedepoliittiset vaikutteet riittävät varmasti selittämään valtaosan tulkintavirheistä.

  1. Richard E. Gallagher: A Case of Demonic Possession. New Oxford Review, maaliskuu 2008, nro 3, s. 75.
  2. http://www.nic.fi/~shn/tekstit/okkultismi.htm
  3. Tapio Puolimatka: Usko, tiede ja evoluutio. Helsinki: Kustannus Oy Uusi Tie, 2008. ISBN 978-951-619-498-4