Darwin mahdollisti sen, että voimme olla älyllisesti ateisteja

Ehkä maailman tunnetuin evoluution ja ateismin puolestapuhuja professori Richard Dawkins on todennut: ”Darwin mahdollisti sen, että voimme olla älyllisesti ateisteja.”1 Hän on ymmärtänyt tämän asian. Evoluutioon halutaan uskoa siksi, että se antaa ateismille älyllisen oikeutuksen, se tekee ateismin ”hovikelpoiseksi”. Tämän lisäksi ateistin on pakko uskoa myös maailman olevan vanha, koska ”molekyyleistä mieheksi” –evoluutiolle pitkät ajanjaksot ovat välttämättömyys. Eri tieteen alat kuitenkin todistavat meidän elävän nuoressa maailmassa.2

Entä voidaanko sitten Raamattuun sovittaa evoluutio eli ajatusrakennelma, joka antaa oikeutuksen ateismille, antaa oikeutuksen ajatukselle, että Jumalaa ei ole?  Onko järjetöntä sovittaa Raamattuun ajatus siitä, että Jumalaa ei ole? Raamattu ja evoluutio eivät missään tapauksessa sovi yhteen. Jumala on luonut sinut ja minut ja maailmamme, Hän rakastaa meitä ja haluaa meidän pelastuvan ja että ottaisimme Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi. Raamatun Hyvät Uutiset voivat muuttaa jokaisen ihmisen elämän. Onko sinun elämäsi jo muuttunut ja oletko sinä jo saanut uuden elämän?

 Lähdeluettelo

  1. Dawkins R., The Blind Watchmaker [Sokea kelloseppä], Penguin, London, p. 6, 1991.
  2. Batten, D., Todisteita nuoresta maasta ja maailmankaikkeudesta, Luominen nro 10, s. 24-26.