perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 16.34

Jeesuksen sovitustyön logiikka ym.

16.04.2008 - Tuntematon

Hei! Nämä kysymykset sivuttanut sivuston teeman, mutta kaipa täällä voi olla hieman variaatiota aiheissa. Ensinnäkin itselleni on jäänyt epäselväksi Jeesukseen liittyvän sovitustyön logiikka.

Eli toisin sanoen, miksi Jumala lähetti poikansa tänne ja miksi hänen täytyi kärsiä ristinkuolema. Sanotaan, että Jeesus näin sovitti kaikkien ihmisten synnit, ja joka häneen uskoo pelastuu.

Käsittääkseni tällä on yhteys myös vanhaan liittoon, jossa synnit saatiin anteeksi tunnustamalla ne ja uhraamalla Jumalalle esim. eläimiä hyvitykseksi. Sinänsä tunnen kyllä ymmärtäväni tämän asian, mutta toisaalta eräänlainen "heureka-tason" saavuttaminen on jäänyt itseltäni paitsi.

Toinen kysymys koskisi ihmisen vapaan tahdon ja Jumalan kaikkitietävän olemuksen suhdetta. Tämä on askarruttanut mieltäni jo pitkään. Kun lukee Raamattua, niin jossain kohdissa mainitaan, muistaakseni esim Saulin kohdalla, että Jumala katui hänen valitsemistaan Israelin kuninkaaksi. Samoin taidetaan mainita vedenpaisumuksen kohdalla.

Jos Jumala olisi tietänyt, miten Saul toimii eri tilanteissa, niin olisiko Hän silloin valinnut Saulia kuninkaaksi. Jos Jumala on kaikkitietävä, niin miten Hän voi katua päätöksiään. Tällöin päästään myös siihen kysymykseen, että kunnioittaako Jumala niin paljon yksilöiden vapaata tahtoa, että hän antaa ihmisen toimia ikään kuin oman kaikkitietävyytensä tuolla puolen.

Tietääkö hän aina, mitä tuleman pitää? Ja jos tietää, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että kullakin ihmisellä on kohtalo. Ja jos näin on, niin eikö silloin olisi Jumalan kannalta väärin luoda sieluja, joiden kohtalona on auttamatta helvetti.

Saattaa tuntua hieman järkeilyltä, mutta ei se mitään. Minkä sitä ihminen itselleen voi.

Vastaus:

11.05.2008

Hei! Nämä kysymykset sivuttanut sivuston teeman, mutta kaipa täällä voi olla hieman variaatiota aiheissa.

Hei ja kiitos kysymyksestä. Kysymys ei tosin ole aivan sivuston linjan mukainen, mutta käsittelemme sen, koska se liittyy suoraan luomiseen historiallisena tosiasiana.

Raamatun alkulehdiltä1 voidaan lukea, miten ihminen lankesi syntiin ja joutui näin eroon Jumalasta. Ennen lankeamista ihminen ja Jumala olivat jatkuvassa yhteydessä. Heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala ilmoitti2 tulevasta Messiaasta (Kristuksesta), joka on syntyvä neitsyestä ja joka tulee voittamaan paholaisen. On helppo nähdä, miksi juuri tätä Raamatun kohtaa sisältävää kirjaa – 1 Mooseksen kirjaa (Genesis) vastaan hyökätään kaikkein ankarimmin. Jopa hyvää tarkoittavat kristityt ovat yrittäneet sovittaa yhteen evoluution kuolemalta löyhkäävät, kuvitellut vuosimiljoonat ja Jumalan itsensä ilmoittaman kirjaimellisen luomisviikon.

Ensinnäkin itselleni on jäänyt epäselväksi Jeesukseen liittyvän sovitustyön logiikka. Eli toisin sanoen, miksi Jumala lähetti poikansa tänne ja miksi hänen täytyi kärsiä ristinkuolema. Sanotaan, että Jeesus näin sovitti kaikkien ihmisten synnit, ja joka häneen uskoo pelastuu. Käsittääkseni tällä on yhteys myös vanhaan liittoon, jossa synnit saatiin anteeksi tunnustamalla ne ja uhraamalla Jumalalle esim. eläimiä hyvitykseksi. Sinänsä tunnen kyllä ymmärtäväni tämän asian, mutta toisaalta eräänlainen "heureka-tason" saavuttaminen on jäänyt itseltäni paitsi.

Jumala lähetti Poikansa, koska muuta keinoa ei ollut. Jeesus itse Getsemanessa rukoili3, että sovituksen olisi voinut hoitaa jollain toisella tavalla. Mutta ei. Muuta keinoa ei ollut. Jeesus tiesi mitkä mittaamattomat kärsimykset häntä odottivat, ja hän suostui niihin – Rakkaudesta meihin ihmisiin. Lankeemuksen rikkoneita välejä ei mikään muu olisi voinutkaan sovittaa pysyvästi.

Mainitsemasi vanhan liiton uhrit4 olivat kaikki Jeesuksen uhrin esikuvia, ikään kuin varjoja tulevasta. Uhrin välttämättömyys tuli heti syntiinlankeemuksen jälkeen esille kun Aadamin ja Eevan vaatteiksi jouduttiin surmaamaan viaton eläin5: sekin esikuva Jumalan Karitsasta.

On hyvä huomata, että vanhan liiton uhrit eivät varsinaisesti sovittaneet syntejä, vaan synnit ikään kuin peitettiin – vasta Jumalan Pyhän Pojan, Jeesuksen Kristuksen Golgatan ”alttarille” valunut synnitön veri sovitti kertakaikkisesti maailman synnit. Merkkinä tästä Jerusalemin Temppelin valtavan kokoinen esirippu repesi ylhäältä alas ja tie kaikkein pyhimpään avautui6. Lopullisesti voitto sinetöityi kun Herra Jeesus nousi kuolleista7 ja kukisti Kuoleman, joka syntiinlankeemuksessa oli langetettu tuomioksi kaikille ihmisille.

Tuo tie on auki yhä tänään, ja jokainen joka haluaa tulla Jeesuksen vapahtamaksi, voi sen tehdä tunnustamalla syntinsä ja pyytämällä Jeesusta elämäänsä.

Toinen kysymys koskisi ihmisen vapaan tahdon ja Jumalan kaikkitietävän olemuksen suhdetta. Tämä on askarruttanut mieltäni jo pitkään. Kun lukee Raamattua, niin jossain kohdissa mainitaan, muistaakseni esim Saulin kohdalla, että Jumala katui hänen valitsemistaan Israelin kuninkaaksi. Samoin taidetaan mainita vedenpaisumuksen kohdalla. Jos Jumala olisi tietänyt, miten Saul toimii eri tilanteissa, niin olisiko Hän silloin valinnut Saulia kuninkaaksi. Jos Jumala on kaikkitietävä, niin miten Hän voi katua päätöksiään. Tällöin päästään myös siihen kysymykseen, että kunnioittaako Jumala niin paljon yksilöiden vapaata tahtoa, että hän antaa ihmisen toimia ikään kuin oman kaikkitietävyytensä tuolla puolen. Tietääkö hän aina, mitä tuleman pitää? Ja jos tietää, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että kullakin ihmisellä on kohtalo. Ja jos näin on, niin eikö silloin olisi Jumalan kannalta väärin luoda sieluja, joiden kohtalona on auttamatta helvetti. Saattaa tuntua hieman järkeilyltä, mutta ei se mitään. Minkä sitä ihminen itselleen voi.

Aivan aluksi on hyvä mainita, että ihminen ei voi koskaan täysin käsittää Jumalaa. Jos joku voisi sulkea Jumalan omien aivojensa sisään ja sanoa täysin ymmärtävänsä Jumalaa, niin luodusta olisi tullut Luojaa suurempi. Raamattu opettaa, että Herran tiet ovat niin paljon meidän teitämme korkeammalla kuin taivas on maasta8. Siksi tätäkin vastausta tulee lukea kriittisesti Raamatun valossa.

Esittämiäsi asioita kannattaa tutkistella Raamattua lukien ja rukoillen. Kattavaa vastausta on tässä mahdotonta antaa eikä asialla kannata spekuloida liikaa, mutta kannattaa pohtia mitä eroa on ”ennalta tietämisellä” ja ”ennalta määräämisellä”. Esimerkiksi Jeesus tiesi ennalta, että Juudas tulisi kavaltamaan hänet, mutta silti hän osoitti vilpitöntä rakkautta häntä kohtaan. Juhla-ateriallakin hän asetti Juudaksen kunniapaikalle9. Ja Jeesuksen sydän murtui, kun hänen ystävänsä kavalsi hänet10. Jeesus siis tiesi asiasta ennalta. Selvää kuitenkin on, että Jeesus ei ennalta määrännyt Juudaksen kohtaloa.

Jumala on luonut maailman, ja Raamattu sanoo että Hän tietää jo nyt, että suuri määrä ihmisiä tulee valitsemaan kadotuksen Jeesuksen uhrin tuoman vapauden ja ikuisen ilon asemesta11, mutta ei ole ennalta määrännyt ketään kadotukseen. Jokainen kadotukseen joutuva ihminen menee sinne itse oman valintansa seurauksena.

Jumala on valmistanut koko ihmiskunnalle pääsyn uuteen taivaaseen ja uuteen maahan (jotka muuten luodaan silmänräpäyksessä, ei vuosimiljoonissa) ja Hän kutsuu tänä päivänä kaikkia ihmisiä takaisin kotiin. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä pyyteettömästi ja tähän pyyteettömään rakkauteen ei kuulu pakkoa. Jumala ei siis pakota ketään luokseen, vaan antaa ihmisen toimia vapaan tahtonsa mukaisesti. Ihmisen tulee kuitenkin vielä tässä ajassa tehdä valintansa siitä, vastaanottaako Jumalan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen vastaan vai kieltääkö sen.

Pelissä on äärimmäisen kovat panokset, iankaikkisten ihmisolentojen ikuiset kohtalot. Tästä syystä myös me koemme velvollisuutenamme välittää Jeesuksessa ilmi tullutta Jumalan armoa kaikille.  

Lähdeviitteet
 1. 1 Moos
 2. 1 Moos 3:15
 3. Matt. 26:39,42 ; Mark 14:36; Luuk 22:42
 4. ks. esim 3 Moos
 5. 1 Moos 3:21
 6. Matt 27:51, Mark 15:38, Luuk 23:45
 7. UT (esim: Apt 1:3)
 8. Jes 55:9
 9. Matt 26:23
 10. Matt 26:49-50
 11. Matt 7:13