perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 16.41

Pitääkö kristityn noudattaa juutalaisten ruokasäädöksiä?

11.01.2009 - Siiri Kärkkäinen

Jos Raamattu on 100% totta ja sitä on noudatettava, onko kristityn noudatettava samoja ruokasäädöksiä kuin juutalaisten? Myös orjuus mainitaan Raamatussa eikä sitä pidetä pahana. Olisiko minulla siis oikeus hankkia orjia Raamattuun vedoten? Vanha testamentti neuvoo kivittämään kurittoman ja vanhempiaan epäkunnoittavasti kohtelevan pojan kun taas uudessa testamentissa tuhlaaja poika otetaan kotiin rakastavasti. Kumpaa käytäntöä uskovaisen tulisi totella? Uusi ja vanha testamentti ovat useassa asiassa ristiriidassa. Miten tämä on mahdollista selittää? Jos Jumala on kaikkivaltias ja viisas ja tietää aina totuuden, miksi hän muuttaisi mieltään jatkuvasti? Menikö hänellä 2000 vuotta siihen, että hän keksikin oikean totuuden? Tämähän tekisin hänet erehtyväksi ja näin ollen kaikki maailman uskovaiset luottavat Jumalaan, joka on yhtä erehtyväinen kuin ihmiset. Onko Jumala erehtyväinen ja joskus väärässä vai onko Raamatun pitäminen muuna kuin ihmisen kirjoittamana kirjana (jossa näkyy sen ajan kulttuuri) väärin?

Vastaus:

19.09.2009

 Kiitos kysymyksistäsi. Kysymyksesi ei suoranaisesti käsittele aihealuettamme, mutta pyrimme vastaamaan siihen parhaamme mukaan.

"Jos Raamattu on 100% totta ja sitä on noudatettava, onko kristityn noudatettava samoja ruokasäädöksiä kuin juutalaisten?"

Lyhyt vastaus: Raamatun mukaan kristityn ei tarvitse noudattaa samoja ruokasäädöksiä kuin juutalaisten. Vastaus tähän kysymykseen löytyy suoraan Raamatun sivuilta ja tarkemmin sanottuna Apostolien tekojen 15. luvusta.

Apostolien tekojen 15. luvussa on ensin kiistaa siitä, pitäisikö uskoon tulleiden pakanoiden kääntyä ensin juutalaisiksi, jotta he voisivat olla kristittyjä. Pietari kertoo kuitenkin siitä, kuinka Jumala on täyttänyt pakanoita Pyhällä Hengellä. Jumala ei siis tee eroa juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä. Tämän perusteella on Jumalan uhmaamista vaatia uskoon tulleita pakanoita noudattamaan mooseksen lakia, jonka ainoastaan Jeesus kykeni täyttämään. Uudessa testamentissa painotetaan hyvin paljon sitä, ettei pelastus tule kenellekään ansiona Mooseksen lakia täyttämällä, vaan ainoastaan Jeesuksen armosta.

"Myös orjuus mainitaan Raamatussa eikä sitä pidetä pahana."

Uskoisin, että kysymys heijastelee useimpien ihmisten omaksumia mielikuvia orjuudesta, jotka nykyisin muotoutuvat enimmäkseen 1800 luvun Amerikkaa kuvaavien elokuvien ja dokumenttien pohjalta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että sillä mitä tapahtui Amerikassa 1800 luvulla ja Raamatun mainitsemalla Israelilaisten keskuudessa tapahtuneella orjuudella on merkittäviä eroja.

Mitä luultavammin viittaat kysymykselläsi Vanhaan Testamentiin ja sieltä valikoituihin lainauksiin.

Käydäänpä hieman laajemmin läpi sitä kuinka orjuus käsitteenä on muuttunut ajan saatossa. Ja kuinka sana orja on voinut merkitä monia eri asioita. Tämän tutkiskelun tuloksena voimme ainakin todeta, että Israelilaisten säännöksissä mainittu orjuus ei ole suoraan rinnastettavissa siihen mitä tapahtui mm. Amerikassa 1800 luvulla.

1. Orjuuden käsite

Orjuuden käsite muinaisessa Israelissa ja monissa tuon ajan Lähi-Idän kulttuureissa eroaa monilta osin siitä miten termi useimmiten nykyisin käsitetään. Orjuuden käsite oli Raamatun aikoina huomattavasti laajempi, koska esim. kuninkaan alamaisiin saatettiin viitata hänen orjinaan. Tämä siitä huolimatta, että kuninkaan alamaisilla (jotka olivat myös ns. vapaita kansalaisia) saattoi olla huomattavasti enemmän valtaa ja omaisuutta kuin ns. tavallisilla kadunmiehillä. Orjat myös miellettiin ihmisiksi sen sijaan, että heitä olisi käsitelty vain jonkun omistuksessa olevana tavarana/esineenä. Orjat saivat ja kykenivät omistamaan maata ja omaisuutta, kun taas modernimmassa länsimaisessa orjuudessa tämä oli lailla kiellettyä.

2. Orjuuden lähtökohdat/syyt

Meidän tulee myös muistaa, että orjuus noina aikoina oli yksi tuon ajan ekonomisen järjestelmän ja tilanteen ilmenemismuodoista. Itse asiassa, suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse siitä, että joku henkilö olisi pakotettu/kaapattu orjaksi vastoin tahtoaan. Useimmiten oli kyse siitä, että köyhät ihmiset jotka eivät kyenneet huolehtimaan omasta toimeentulostaan myivät itsensä tai lapsensa orjuuteen. Heprealaisten keskuudessa orjuuden tarkoituksena oli maksaa velka velkojalle, ja kun tuo velka oli maksettu, oli henkilö vapaa. Monesti orjan oli mahdollista ostaa vapautensa esim. voitoilla jotka hän sai omaa omaisuuttaan myymällä.

On myös huomionarvoista, että monet henkilöt sitoutuivat isäntiensä orjiksi eliniäkseen, koska heidän elämänlaatunsa ja tilanteensa oli parempi orjana kuin vapaana kansalaisena. Usein kun käsittelemme näitä aiheita peilaamme olosuhteita nykypäivän olosuhteisiin. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että tuohon aikaan ei ollut mitään sosiaalista valtion ylläpitämää tukiverkkoa. Henkilö ei voinut kävellä sosiaalitoimistoon hakemaan toimeentulotukea tms.

Noihin aikoihin elämä Lähi-Idässä oli erittäin rankkaa, ja ”vapaana oleminen” tarkoitti käytännössä, että ei ollut mitään varmuutta siitä, että henkilöllä olisi tarpeeksi ruokaa tai asiallista asuntoa itselleen saatikka perheelleen.

Kun yllä oleviin seikkoihin lisätään vielä hallitsijoiden suorittamat verotukset, suojaamattomuus ryösteleviä joukkioita vastaan ja työkalujen kalleus jotka olisivat edellytyksenä monien hommien hoitamiseen, voimme alkaa nähdä kuinka mahdollisuus olla osa suurempaa organisaatiota saattoi hyvinkin olla houkutteleva vaihtoehto. Tällöin henkilö olisi osa suurempaa joukkoa joka jakoi yhteisen päämäärän ja joka saisi oman osuutensa varakkaan isäntänsä resursseista. Etenkin kun orjien yleinen kohtelu ei vastannut ”modernimpaa” länsimaista versiota jossa toinen ihminen oli lähinnä kulutustavara jota riistettiin surutta.

3.Raamatun näkökanta orjuuteen

Orjuus ei toki ole Raamatun opetustenkaan valossa optimaalinen ihmisten välinen kanssakäymisen muoto, mutta kuten jo yllä mainitsimme on se toisinaan ollut jo olosuhteiden sanelema tapa ja realiteetti. Tästä syystä Raamattu käsittelee orjuutta ja antaa ohjeita jotka toimivat reunaehtoina sille miten orjia tulisi käsitellä, jotta heidän ihmisyytensä ei unohtuisi ja että heitä ei kohdeltaisi mielivaltaisesti.

Raamattu antaa eriävät ohjeet heprealaisten ja muiden kansojen keskuudesta tulleiden orjien käsittelyyn. Koska aihe on itsessään niin laaja, niin pyydämme asiasta kiinnostuneita tutustumaan Christian Think Tankin julkaisemaan artikkeliin. Kyseinen artikkeli on englannin kielinen.

Olisiko minulla siis oikeus hankkia orjia Raamattuun vedoten? "

Jeesuksen ohje "rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" vastaa oikeastaan kysymykseesi. Uuden Testamentin aikaisesta orjuudesta voit lukea lisää tästä Christian Think Tankin artikkelista.

Vanha testamentti neuvoo kivittämään kurittoman ja vanhempiaan epäkunnoittavasti kohtelevan pojan kun taas uudessa testamentissa tuhlaaja poika otetaan kotiin rakastavasti. Kumpaa käytäntöä uskovaisen tulisi totella?

Katsotaanpa mitä viittaamasi Raamatunpaikka sanoo:

Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja viekööt kaupunkinsa vanhinten eteen, asuinpaikkansa porttiin, ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille: 'Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari'. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi, ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.

Tässä kohdin on jälleen syytä kiinnittää huomiota tuon aikakauden vallitseviin olosuhteisiin. Aivan kuten nykyäänkin, tietyissä kulttuureissa ja olosuhteissa on vanhempien elämä kirjaimellisesti heidän lastensa käsissä. Useissa kulttuureissa ja maissa ei ole länsimaista tukijärjestelmää, joka pitäisi kollektiivisesti huolta vähäosaisista -- resurssit voivat olla niin vähäiset, että tällaiseen ei olisi edes mahdollisuutta. Tällainen oli tilanne myös aikakautena johon viittaat. Oli pojan tehtävä huolehtia vanhempiensa toimeentulosta, kun nämä eivät enää itse siihen kyenneet. Voimme kuvitella tilanteen jossa kuriton ja epäkunnioittava lapsi vähät välittäisi tästä velvollisuudesta ja sen sijaan käyttäisi aikansa systemaattisesti omien mielihalujensa tyydyttämisee -- omien vanhempiensa toimeentulon ja elinkelpoisuuden kustannuksella. Nykyään vastaavaa tilannetta voitaisiin verrata vanhempien heitteillejättöön. Yllä oleva Raamatunpaikka myös antaa selkeästi ymmärtää, että päätös pojan viemisestä vanhempien eteen tuli olla isän ja äidin yhteinen. Vain toisen vanhemman päätös ei riittänyt. Pojan tuli myös olla ns. "toivoton tapaus". Eli poika systemaattisesti jätti vanhempiensa nuhteet ja kurituksen huomiotta ja jatkoi niskurointia vanhaan tapaan. Tällöin vanhemmilla oli oikeus viedä poika vanhemmiston eteen joka kuulustelisi poikaa1. Vanhemmilla  ei siis ollut suoraa oikeuttaa itse surmata poikaansa. Vanhemmistolla oli merkittävä asema yhteiskunnassa. Sen päätäntävalta monissa asioissa ylitti vanhempien päätösvallan. Mitä todennäköisimmin vanhemmisto sitten kuulusteli poikaa ja selvitti tilanteen luonteen. Vanhemmistolla oli myös muita tehtäviä joista nähdään vanhemmiston merkitys ja asema kts. 5 Moos 22:13-21, 25:7, 21:1-9. Mutta mikäli kaikki ehdot täyttyivät, niin on totta, että tässä kohdin poika voitiin kivittää.

On myös selvää, että poikaa ei voitu tuomita kivitettäväksi, mikäli hän uhmasi vanhempiensa käskyjä jotka olisivat itsessään olleet Jumalan lakien vastaisia tai muuten älyttömiä.

Täten voidaan perustellusti väittää, että teini-ikäisen pojan nurina ja muutaman päivän kapina eivät johtaisi kivitykseen, vaan kyse olisi systemaattisesta toiminnasta josta ei olisi edes aikomusta tehdä parannusta ja jolla olisi kauaskatseiset seuraamukset koko yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Mitä tulee mainitsemaasi Uuden Testamentin esimerkkiin tuhlaaja pojasta, niin tässä on kyse  vertauskuvasta -- Jumalan asenteesta uskosta osattomia/luopuneita kohtaan, jotka palaavat yhteyteen Hänen kanssaan. Mikään teko ei estä ihmistä palaamasta yhteyteen Jumalan kanssa. Jumala on aina valmis vastaanottamaan katuvan lapsen yhteyteensä, riippumatta siitä, mitä kyseisen henkilön menneisyys pitää sisällään. Joten näitä kahta kohtaa ei voi suoraan verrata toisiinsa.

Uusi ja vanha testamentti ovat useassa asiassa ristiriidassa. Miten tämä on mahdollista selittää? Jos Jumala on kaikkivaltias ja viisas ja tietää aina totuuden, miksi hän muuttaisi mieltään jatkuvasti? Menikö hänellä 2000 vuotta siihen, että hän keksikin oikean totuuden?

Olisi kiva tietää mihin totuuteen tässä nyt viittaat. Jos viittaat yllä käsiteltyyn kivittämiseen / lapsen takaisin toivottamiseen, niin toivottavasti yllä mainittu selitys valaisee asiaa ja huomaat, että näiden kahden kohdan välillä ei ole suoranaista ristiriitaa. Huomioithan myös, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen aloitti uuden liiton ajan ihmisen ja Jumalan välillä.

Onko Jumala erehtyväinen ja joskus väärässä vai onko Raamatun pitäminen muuna kuin ihmisen kirjoittamana kirjana (jossa näkyy sen ajan kulttuuri) väärin?

Jumala ei ole erehtyväinen. Raamattua ei missään tapauksessa voida pitää vain ihmisen kirjoittamana kirjana. Tämän paljastaa jo sekin, että Jeesus piti kirjoituksia auktoriteettinaan. Lisäksi lukemattomat Raamatun profetiat ovat toteutuneet, sen historiallinen todenmukaisuus on tullut vahvistetuksi kerta toisensa jälkeen arkeologisin löydöin jne2. Toki eri henkilöiden luonne yms. heijastuu siitä miten ja mitä he ovat tapahtumista kirjoittaneet, mutta tämä ei tarkoita etteikö kuvatut tapahtumat olisi olleet todellisia ja tarkasti kuvattuja. Jos nykypäivänä kaksi henkilöä kirjoittaa kuvauksen samasta tapahtumasta voivat molemmat kuvata tapahtumaa tarkasti, mutta painottaa silti asioita eri tavalla. Tämä käy myös ilmi eri evankeliumeista. On myös ensiarvoisen tärkeää tuntea tuon ajan kulttuuria, jotta eri Raamatun kertomukset yms. aukeaisivat lukijalle oikealla tavalla ja oikeassa kontekstissa.

Lähteet
  1. Woman's Bible Commentary -- ISBN-10: 066425781X
  2. http://www.apologeticspress.org/pdfs/e-books_pdf/idobi.pdf
Lisälukemista
  • The apologetics study Bible -- ISBN-10: 158640024X
  • Christian Think Thank -- http://www.christian-thinktank.com/