Kreationismin päätodisteet

16.12.2009 - Oskari H

Mitkä ovat kolme vakuuttavinta todistetta luomisesta?

Vastaus:

06.11.2012

Kiitos kysymyksestäsi,

kysymykseen vastatessa on huomattava, että luomista tukevat hyvin erilaiset todisteet, ja ettei hyvän todisteen tarvitse olla vastaansanomaton todistus

Havaintoa T voidaan pitää todisteena X:lle, jos X on todennäköisemmin totta kun tiedetään T, kuin jos sitä ei tiedettäisi. Näin ollen todisteelle T päinvastainen havainto on todiste X:ää vastaan. Hyvä todiste nostaa todennäköisyyttä selvästi.

Kun käsitellään kreationismin ja evoluutioteorian todisteita, on huomattava, että käsitellään ennen kaikkea luonnonhistoriallisia rekonstruktioita, eivätkä niiden pohjalta tehdyt ennusteet ole samalla tavoin täsmällisiä kuin jatkuvia säännönmukaisuuksia kuvaavissa fysiikan tai kemian teorioissa. Historiallisen rekonstruktion pohjalta voi sitten tehdä esimerkiksi fysiikkaa kuvaavan mallin, joka on tarkemmin testattavissa ja selkeämmin vääräksi osoitettavissa.

Tämän vastauksen tavoitteena ei siis ole luoda deduktiivista todistusta kreationismin puolesta eli todistusta, jossa todisteista väistämättä seuraa, että kreationismi on totta. Seuraavassa joitakin luomisen todisteita:

1. Elämä on luotu

  • Monimutkaiset biologiset moottorit, kuten ATP-syntaasi, joka on soluillemme välttämätöntä ATP:ta tuottava nanokokoinen pyörintämoottori.1
  • Jotta proteiinit voisivat toimia soluissamme, niiden tulee laskostua monimutkaiseen kolmiulotteiseen muotoon, niiden tulee päätyä oikeaan paikkaan solussa ja proteiinia tulee tuottaa juuri oikea määrä. Näihin sopivaa järjestelmää ei synny mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla.2
  • Solujen proteiinit käyttävät vain ns. vasenkätisiä aminohappoja. Luonnossa kuitenkin syntyy suunnilleen yhtä paljon niin oikea- kuin vasenkätisiäkin aminohappoja.3

2. Maapallo on luotu

  • Yhdistyksemme sivuilla aiemmin julkaistu artikkeli maapallon nuoren iän todisteista4
  • Don Battenin lista 101 todisteesta maapallon nuoren iän puolesta5. Nämä kumoavat planeettojen sekulaarit syntyteoriat, sillä ne vaativat miljoonia vuosia.

3. Maailmankaikkeus on luotu

  • Universumimme luonnonvakioiden arvot ovat juuri sopivat elämälle, eivätkä ne voi poiketa juurikaan nykyarvoista, ennen kuin minkäänlaisesta elämästä tulee mahdotonta.6,7,8
  • Sekulaarit universumia kuvaavat teoriat vaativat toimiakseen pimeää ainetta ja energiaa, joita ei ole havaittu. Kreationistisessa John Hartnettin kosmologisessa mallissa ei näitä korjauskertoimia tarvita, kuten teoriaan ei kuulu myöskään filosofista kosmologista vakiota.9

 

Lisää samasta kategoriasta « Kreationismi ja entropia Kaikkeuden keskus »