perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 16.18

Luomispäivät ja kasvunopeus

13.05.2009 - Juhani Kinnunen

Viitaten vastaukseenne 15.4.09 kysyisin, kuinka pitkä oli luomispäivä ja kuinka nopeasti oletatte allä olevan kasviston kasvaneen? Lisäksi kysyisin kuinka se kykeni kasvamaan tai ylipäätään pysymään hengissä ennen auringon, kuun ja tähtien luomista? 1:11 Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: 1:12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli.

Vastaus:

16.06.2009

 Kiitos kysymyksestäsi.

kuinka pitkä oli luomispäivä

Näkemyksemme on, että luomispäivä vastasi normaalia 24-tuntista vuorokautta. 1,2

ja kuinka nopeasti oletatte allä olevan kasviston kasvaneen?

On huomion arvoista, että ihminen luotiin "valmiina" eli aikuiseksi ja myös ihmiselle annettiin käsky lisääntyä ja täyttää maa. Samalla tapaa näkemyksemme on, että Jumala loi kasvit yms. sanallaan ja tuo kaikki tapahtui Raamatun ilmoittamassa ajassa -- luodut kasvit lisääntyvät luomista seuraavana aikana Jumalan määrittelemän prosessin kautta.

Lisäksi kysyisin kuinka se kykeni kasvamaan tai ylipäätään pysymään hengissä ennen auringon, kuun ja tähtien luomista?

Mitä tulee kasvien kasvamiseen ja selviämiseen ilman aurinkoa ja muita taivaankappaleita, niin meidän tulee muistaa, että Jumala voi ylläpitää elämää monin eri tavoin, hän ei ole sidottu nykyään vallitseviin olosuhteisiin. Raamattu myös mainitsee ennen auringon luomista "tulkoon valkeus ja valkeus tuli", eli ennen auringon luomista oli toinen valolähde. Lisäksi kasvien ja auringon luomisen välillä kulunut aika oli hyvin pieni, joten kyseinen seikka ei muodostuisi ongelmaksi kasvien kasvun ja selviytymisen kannalta kun otamme huomioon Jumalan kyvyn ylläpitää elämää ilman aurinkoa. Ymmärrämme hyvin myös sen seikan, että mikäli Jumala ei olisi ylläpitänyt elämää olisi maapallon olosuhteet ennen auringon luomista olleet hyvin ankarat kasvien selviämisen kannalta. Lämpötila jne. olisivat olleet kaikkea muuta kuin optimaaliset.