perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 16.20

Mistä alkumaapallon kaasut olivat lähtöisin

14.12.2010 - jade

Mistä alkumaapallon kaasut olivat lähtöisin?

Vastaus:

23.10.2011

Mistä alkumaapallon kaasut olivat lähtöisin?

Termillä "alkumaapallo" viitataan yleensä naturalistiseen/evolutionistiseen selitysmalliin sisältyvään hypoteesiin, jonka mukaan maapallo olisi olisi miljardeja vuosia sitten tiivistynyt aurinkoa kiertävästä kertymäkiekosta1. Kreationisteina emme luonnollisestikaan usko em. malliin ja sen sisältämiin hypoteeseihin, vaan lähdemme siitä, että maapallo luotiin. Silloin Luoja loi yhtäaikaa eri olomuodoissa olevat alkuaineet ja yhdisteet, mukaanlukien kaikki tarvittavat kaasut2.