Mistä aukkoteoriassa on kyse?

Aukkoteoriassa miljoonat vuodet yritetään sijoittaa Raamatun kahden  ensimmäisen jakeen väliin. Tämä ajatus oli käytännössä tuntematon kunnes  Thomas Chalmers (1780–1847) alkoi puhua siitä. Monet aukkoteorian  kannattajat, Chalmers mukaan lukien, ovat myöntäneet, että heidän  motivaationaan on löytää Raamatusta kohta, johon miljoonat vuodet  voitaisiin sovittaa. Miksi ajatus luomisen yhteydessä olevista pitkistä  ajanjaksoista ilmaantui kristityille vasta suunnilleen niihin aikoihin,  kun ajatuksia pitkistä ajanjaksoista alettiin esittää tieteen nimissä?

Miksi ajatus siitä, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa kuvattu  luominen puhuisikin pitkistä ajanjaksoista, oli aikaisemmin ollut  kristityille käytännössä tuntematon? Tämä on vahva todiste siitä, ettei  Raamatun teksti itsessään sisällä ajatusta pitkistä ajanjaksoista, vaan  kyse on vain siitä, että tieteen luullaan osoittaneen pitkien  ajanjaksojen olevan totta.1

Aukkoteorian kannattajien ajatuksena on, että Jumala loi täydellisen  maailman, mutta tämän oletetun aukon kohdalla paholainen lankesi ja  Jumala tuomitsi maailman tulvakatastrofilla, jossa suurin osa  fossiileista muodostui. Raamattu ei kuitenkaan puhu mitään tuolloin  tapahtuneesta Jumalan tuomiosta tulvakatastrofilla, eikä tälle ajatukselle löydy perusteita Raamatusta. Raamattu kertoo kyllä  tulvakatastrofista, vedenpaisumuksesta, joka tapahtui Nooan aikana eli  monta sukupolvea ihmisen luomisen jälkeen. Suurin osa maakerrostumissa  olevista fossiileista on tämän seurausta.

Fossiileissa olevat eliöthän ovat kuolleita eliöitä. Jos siis  aukkoteorian väite siitä, että fossiileita olisi muodostunut Raamatun  kahden ensimmäisen jakeen välissä, pitäisi paikkansa, tarkoittaisi tämä  sitä, että kuolema ja kärsimys olisivatkin osa maailmaa, josta Raamattu sanoo: ”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli  sangen hyvää” (1. Moos. 1:31). Kuolema on kuitenkin vihollinen (1. Kor. 15:26), joten se ei missään tapauksessa voi olla osa sitä minkä Jumala  julistaa sangen hyväksi. Lisäksi kuolema on Raamatun mukaan ihmisen  tekemän synnin seurausta (Room. 5:12). Tämä jae on yhteenveto  Ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumista. Kuitenkin aukkoteorian mukaan  asia ei ole näin, aukkoteorian mukaan kuolema ei ole ihmisen tekemän  synnin seuraus, vaikka Raamattu niin selvästi opettaa. Aukkoteorian  seurauksena olisi koko evankeliumin ja Jeesuksen ristinkuoleman  perusteiden romuttuminen. Aukkoteoriassa on kysymys yrityksestä saada  sovitettua ateistiseen maailmankuvaan kuuluvat pitkät ajanjaksot Raamattuun. Aukkoteoria ei ole Raamatun mukainen, sillä Jumala loi  maailmamme kuudessa päivässä noin 6000 vuotta sitten.

Lähdeluettelo
  1. Sarfati, J., Refuting Compromise, Master Books, Arkansas, USA, p. 107-139, 2004.