Teistisen evoluution vaarat Featured

Philip Bell

Raamatullista luomista julkisuudessa puolustavat harjaantuneet henkilöt havaitsevat, että heidän viestinsä kohtaa yleensä kovimman vastarinnan teististen evolutionistien taholta. He väittävät, että Jumala loi kaikki elävät olennot evoluutiota2 käyttäen. Teistisen evolutionisti -kirjailijan Denis Alexanderin mukaan me nuoren maan kreationistit ”saatamme evankeliumin huonoon valoon”, opetuksemme ”vahingoittaa Jumalan valtakunnan leviämistä”, aiheutamme ”eripuraa” ja ”kristilliset evoluutiota vastustavat kampanjat ovat jättimäistä harhautusta – –.” 3 Näemme kuitenkin pian, että asia on aivan päinvastoin. Voisimme hyvin kysyä: Miksi kukaan kristitty väittäisi, että kaikkivoipa ja kaikkitietävä Luoja käytti ”kömpelöä, tuhlailevaa, haparoivaa, ala-arvoista ja vastenmielisen julmaa” evoluutioprosessia?4 Koska Raamattu ei sanallakaan kerro tällaisesta ajatuksesta, johtopäätöksemme on, että teistiset evolutionistit ovat lähtökohtaisesti olettaneet evoluution tosiasiaksi ja sen jälkeen yrittäneet mukauttaa 1. Mooseksen kirjan uskomukseensa.

Kompromissin vaarat

Yliopisto-opintojeni aikana luovuin muutamien vuosien ajaksi 1. Mooseksen kirjan suoraviivaisesta ymmärtämisestä ja omaksuin teistisen evoluution opit. Ajauduin uskonkriisiin: joko evoluution ”suuri kuva” oli väärä tai 1. Mooseksen kirjan kuvaus luomisesta, syntiinlankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja Baabelista oli väärä. Jos kuitenkin 1. Mooseksen kirja olisi historiallisesti epäluotettava, ymmärsin, ettei kristinusko olisi johdonmukaisesti perusteltavissa.

Jumalan armosta oma tarinani ei päätynyt hengelliseen haaksirikkoon. Nyt olen vakuuttuneempi kuin koskaan aikaisemmin kauhistuttavasta vaarasta, mikä liittyy maailmallisen filosofian täydestä ottamiseen, jolloin ihmismielipide pääsee muovaamaan sen, miten henkilö ymmärtää Jumalan Sanan. Seuraavassa on kuusi syytä, miksi kristityn pitäisi vahvasti vastustaa nykyään muodissa olevaa mukautumista evoluutioon:

1. Raamattu pannaan polvistumaan maallistuneen ajattelun edessä

Teistiset evolutionistit julistavat, että evoluutio on kiistaton tosiasia, vaikka se on vastoin Raamatun kirjaimellisesti luettua tekstiä. Tämä ilmenee esimerkiksi Denis Alexanderin kirjoituksesta ”Miten ymmärrämme syntiinlankeemuksen evoluution valossa?”5 Toisin sanoen ihmisjärkeily vie voiton Raamatun totuudesta! Meidän pitäisi sen sijaan kysyä: ”Miten evoluutioajatukset on tulkittava sen opetuksen valossa, että ihminen lankesi syntiin?” Raamattu on täydellinen ja muuttumaton (Psalmi 119:89, Sananlaskut 30:5–6). Totuudesta ei voida käydä neuvotteluja, joten raamatullista tulkintaa ei voida alistaa palvelemaan evolutionistisia tulkintoja. Teistinen evoluutio ei ole aatteista vapaa, ja kun se omaksutaan, siitä seuraa poikkeuksetta aina Raamatun keskeisten opetusten kieltäminen.

2. Raamatun selkeä teksti puetaan evolutionistiseen pakkopaitaan

Teistinen evoluutio torjuu periaatteen, jonka mukaan Raamatun teksti on suoraa, selkeää ja sellaisenaan ymmärrettävää (eli tarkkaa).6 Teistinen evoluutio muuttaa Raamatun lukutapaamme ja heikentää 1. Mooseksen kirjan lukujen 1–11 historiallisia kertomuksia muuttaen ne myyteiksi, vertauksiksi, vertauskuviksi tai runoudeksi.7 Kyseessä on itse asiassa julkea väite, joka antaa ymmärtää, että ennen Darwinia ihmiset eivät kyenneet ymmärtämään 1. Mooseksen kirjaa oikein; että 1800:n vuoden ajan suurimmat kristityt ajattelijat eivät olisi käsittäneet sen oikeata merkitystä! Oletetusti oli odotettava deistiä,8 joka luovuttuaan uskosta Jumalan Sanaan kertoisi meille, kuinka maailma todella luotiin (katso ympyröityä tekstiä alla). Teistiset evolutionistit yrittävät kuitenkin tästä piittaamatta pakottaa Raamatun evoluution pakkopaitaan.

Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan jakeissa 1:29–30 todetaan yksiselitteisesti, että ennen syntiinlankeemusta ei syöty lihaa. Kuitenkin Denis Alexander kirjoittaa: ”On epätodennäköistä, että tässä tekstissä viitattaisiin kasvissyöntiin, todennäköisemmin siinä ilmeisesti tähdennetään teologista näkemystä siitä, että eläinuhri oli tarpeellinen vain syntiä tehneiden sovittamiseksi.” 9 Päinvastoin on varmaa, että 1. Mooseksen kirjan kirjoittajan (Mooses siis kirjoitti sen Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa) tarkoituksena oli tuoda julki sekä ihmisten että eläinten kasvissyönti, sillä juuri näin Raamatun tekstissä täsmällisesti todetaan.10

Professori Robert (Sam) Berry kirjoitti kirjassaan God and the Biologist [Jumala ja biologi]: ”Jos Jumala todella on kaikkivaltias, epäilemättä hän olisi voinut tehdä Eevan Aadamin yhdestä kylkiluusta, mutta tämä ei tarkoita, että hän oikeasti teki niin” (kursivointi Berryn).11 Berryn näkemys on kuitenkin räikeää piittaamattomuutta 1. Mooseksen kirjan (2:22) tekstistä: ”Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.” Jos tämä ”ei tarkoita, että hän [Jumala] oikeasti teki niin”, Jumalasta tehdään valehtelija, eikä meillä sen jälkeen olisi toivoa yhdenkään Raamatun jakeen oikeellisuudesta.

Teistinen evoluutio: itsensä Darwinin kieltämä

Yksikään rehellinen Darwinin julkaistujen kirjoitusten – erityisesti hänen yksityisen kirjeenvaihtonsa ja omaelämäkertansa – lukija ei voisi epäillä sitä, että hän vastusti teististä evoluutiota. Darwin kirjoitti amerikkalaiselle ystävälleen Asa Graylle: ”Tarkoitukseni ei ollut kirjoittaa ateistisesti. Mutta myönnän, että toisin kuin muut, en näe ympärillämme yhtä selvästi, enkä kuten haluaisin, todisteita suunnittelusta ja hyvistä teoista kaikkialla ympärillämme. Mielestäni maailmassa näyttää olevan liiaksi kärsimystä. En voi vakuuttua, että hyvää tahtova kaikkivaltias Jumala olisi suunnitellusti luonut Ichneumonidae-pistiäisen nimenomaisena tarkoituksena, että ne saavat ravintonsa elävien perhostoukkien ruumiista – –” (lihavointi kirjoittajan).1 Darwin ei ainoastaan kieltänyt suunnittelua, vaan kielsi Jumalalta kaiken osuuden evoluutioprosessissa, jota hän toi esiin – kannanotto, joka on johdonmukainen ja järkevä.2
 1. Kirje Asa Graylle, 22 May 1860, Darwin Correspondence Project (online), Letter 2814, darwin-online.org.uk.
 2. Woodmorappe, J., Hevonen ja traktori, luominen.fi/hevonen-ja-traktori. Alkuperäisjulkaisu Creation 22(4):53, 2000.

3. Raamatun Luoja ei ole ”kehittävä Jumala”

Raamatussa kerrotaan selväsanaisesti, että Jumala on täydellinen (Matt. 5:48), pyhä (Jes. 6:3), kaikkivoipa (Jer. 32:17), elämä (Joh. 1:4), valo (1. Joh. 1:5) ja rakkaus (1. Joh. 4:16) – ja että Hänen ominaisuutensa ovat selvästi nähtävissä (Room. 1:20). Mutta miten Jumalan voima, tietämys ja rakkaus ilmenevät selvästi ”teistisen” evoluution pitkällisessä prosessissa? Sellainen jumala näyttäisi olevan kykenemätön luomaan olentoja tyhjästä (hänen voimansa olisi rajallinen), häneltä näyttäisi puuttuvan älykkyyttä sen tekemiseen (rajallinen tieto), eikä hän välittäisi valtoimenaan riehuvasta miljoonien vuosien aikaisesta kärsimyksestä ja kuolemasta (tämä kieltäisi hänen hyvyytensä, vrt. 1. Moos. 1:31). Itse asiassa teistisen evoluution johdonmukainen lopputulos on Roomalaiskirje 1:20:n mitätöinti, mikä loukkaa Jumalaa ja riistää Kristukselta Hänelle kuuluvan kunnian luomistyöstä.

4. Jeesuksen Kristuksen ja hänen apostoliensa todistus on vaakalaudalla

Jos teistiseen evoluutioon uskotaan, Kristus ja Uuden testamentin kirjoittajat erehtyivät (tai muussa tapauksessa olivat petollisia) kertoessaan ihmisen menneisyydestä, aina ajan alusta lähtien12 (Luuk. 1:70, 11:50, Mark. 10:6, Apt. 3:21, Room. 1:20). He erehtyivät myös maailman luomisesta vedestä ja veden kautta, vedenpaisumuksesta (2. Piet. 3:5–6), ihmisten ja eläinten eroavaisuudesta (1. Kor. 15:39), kirjaimellisesta Aadamista (1. Kor. 15:47–49), Eevan luomisesta Aadamista (1. Tim. 2:13), Eevan kirjaimellisesta joutumisesta Saatanan kiusattavaksi (2. Kor. 11:3) ja monesta muustakin asiasta.

5. Evoluutio epäinhimillistää Jumalan kuviksi luodut ihmiset

Ihmiset luotiin Jumalan kuviksi (1. Moos. 1:26–27), vaikka tämä kuva on vahingoittunut langenneessa maailmassamme. Vuosikymmeniä jatkunut kehitysopillinen aivopesu on jättänyt kammottavan perinnön sen kohteeksi joutuneille yhteiskunnille. Vallanhimo, ahneus, itsekkyys, epärehellisyys,13 heikkojen ja puolustuskyvyttömien nujertaminen14 – kaikki sopivat ”vahvimman eloonjäämisen” mielenlaatuun. Ihmiset alennetaan pelkiksi eläimiksi, jotka ovat vaihtelevien halujensa ja himojensa armoilla.

Johtavat teistiset evolutionistit ohittavat kuitenkin häikäilemättä nämä seikat. Professori Sam Berry totesi kerran: ”– – olen apina, olen Jumalan kuvaksi tehty apina ja minun tulee sovittaa yhteen nämä asiat. Tämä ei tarkoita kummankaan seikan vesittämistä millään tavoin”.15 Tämä lähentelee Jumalan pilkkaamista, ja on suorassa ristiriidassa Paavalin opetuksen (1. Kor. 15:39,45) ja sen ohella monien muiden Raamatun opetusten kanssa (esim. Psalmi 8:4–5). Ihmisen sydämen syntisyys on peräisin Aadamin ja Eevan historiallisesta lankeemuksesta – sen sijaan petos, kateus, varkaus, himo ja murha ovat evolutionistiseen maailmankuvaan sisältyviä johdonmukaisia ”hedelmiä”, joten teististen evolutionistien on jätettävä ne huomiotta. C. Leopold Clarke havainnoi kerran terävästi: ”Todellakin, kun evoluutiota sovelletaan ihmisen moraaliseen ja yhteisölliseen elämään, se kuvastaa itsekkyyden ja välinpitämättömyyden olennaisinta osaa, ja nämä hedelmät ovat tulleet näkyviin kaikkialla, missä se on ikinä hyväksytty ja missä sitä on sovellettu – – tarvitaanko enää mitään muuta selittämään ihmisen lisääntyvä epäusko Jumalaa kohtaan tai jumalalliseen hyvyyteen uskomisen haaksirikko?” 16

6. Teistinen evoluutio turhentaa evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta

Teistinen evoluutio on este Jumalaa etsiville. Luomisen alkuperäinen täydellisyys, lankeemus, synti, kuolema ja kärsimys määritellään tässä näkemyksessä uudelleen (vääristellen) tarkoittamaan jotakin muuta. Kun teistiset evolutionistit saattavat näitä Raamatun elintärkeitä kirjoituksia uuteen muotoon, niiden viesti muuttuu selkeästi alkuperäisestä tarkoituksestaan joksikin aivan muuksi. Monet teistiset evolutionistit kieltävät myös historiallisen Aadamin olemassaolon tai hänen kirjaimellisen alkuperäisen syntinsä Eedenin puutarhassa, tai että siitä seurasi olemuksemme peritty syntisyys. Jos lankeemus muutetaan myytiksi (1. Moos. 3), tehdään pilkkaa Aadamin kapinan rinnastamisesta Kristuksen kuuliaisuuteen, josta Paavali kirjoittaa (Room. 5 ja 1. Kor. 15). Tämä heikentää näin ollen vakavasti evankeliumin sanomaa, sillä Jumalan ylenpalttisen armon perusta ja Hänen vanhurskauden lahjansa Jeesuksen kautta menettävät merkityksensä. Tästä voisi sanoa paljon enemmänkin.17

Vaara vältetään tottelemalla uskollisesti Raamatun Sanaa

Jotkut tämänhetkisistä teistisistä evolutionisteista tuovat julki evankelisen oikeaoppisuutensa, mutta samalla he turmelevat raamatullisen totuuden. Tämän vuoksi on elintärkeää, että kristityt koettelevat kaiken ja pitävät sen, ”mikä on hyvää” (1. Tess. 5:21). Kuten itse sain selville, teistinen evoluutio edellyttää paljon mielessä tapahtuvaa ja raamatullista voimistelua, ja se on ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Toteamme: ”Vältä sitä kuin ruttoa”, kun on olemassa vakavan vahingon tai onnettomuuden vaara. Monet ovat omaksuneet teistisen evoluution ja joutuneet tämän seurauksena uskossaan myöhemmin haaksirikkoon. Vetoamme niihin, joilla on teistisen evoluution näkemys, että he harkitsisivat uudelleen kantaansa tässä esitettyjen näkökohtien valossa. Toisin kuin Alexander väitti aikaisemmin lainatussa tekstissään, maltillinen ja perusteltu teistisen evoluution vastustus ei vaaranna evankeliumia, vaan ennemminkin tämän tekee se, että annetaan periksi tälle turmiolliselle opille.

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Huomattavasti laajennettu versio artikkelista, joka ilmestyi CMI:n UK / Europe -uutiskirjeessä heinäkuussa 2012.
 2. Evoluutio-termiä käytetään tässä ja koko artikkelissa merkityksessä: Kaikkien eliöiden (mukaan lukien ihmiset) polveutuminen yhteisestä esi-isästä muunnosten kautta miljoonien vuosien aikana.
 3. Alexander, D., Creation or Evolution: Do we have to choose? Monarch Books, 2008, pp. 353–354.
 4. Lainaus on kirjeestä, jonka Charles Darwin kirjoitti kasvitieteilijä-ystävälleen Joseph D. Hookerille 13.7.1856.
 5. Alexander, D., Viva la Evolution, Third Way magazine, 2008; katso vastine [englanniksi]: creation.com/viva-la-evolution, 2008.
 6. Teologit ovat vahvistaneet kirjoitusten tarkkuuden aina protestanttisesta uskonpuhdistuksesta lähtien.
 7. Aiheesta lisää [englanniksi]: May, K., Is Genesis Myth or Reality? Creation 17(3):22–23, 1995; creation.com/genesis-reality, ja Grigg. R., Should Genesis be taken literally? Creation 16(1):38-41, 1993; creation.com/literal-genesis.
 8. Deismi sallii Luojan olemassaolon, mutta ei pidä Raamattua Jumalan ilmoituksena.
 9. Ref. 3, p. 270.
 10. Katso myös [englanniksi], Gurney, R.J.M., The carnivorous nature and suffering of animals, J. Creation 18(3):70–75, 2004; creation.com/carnivore-suffering.
  1. Mooseksen kirjan 1. luvussa ei viitata opetukseen eläinuhrista syntien sovittamiseksi. Juuri luodun tahrattoman maailman moraalisen ja fyysisen täydellisyyden Jumala vahvistaa toteamalla kaiken erittäin hyväksi (1. Moos. 1:31).
 11. Berry, R.J., God and the Biologist, Apollos, Leicester, 1996, p. 50.
 12. Tätä ei voi korostaa liikaa; katso Wieland, C., Maailman ikä Jeesuksen mukaan, Luominen 13:25–28. Alkuperäisjulkaisu: Jesus on the age of the earth, Creation 34(2):51–54, 2012; creation.com/jesus-age-earth.
 13. Katso [englanniksi], Bell, P., Lying (and more) – as a survival strategy? Creation 35(4):35–37, 2013; creation.com/lying-to-survive.
 14. Katso [englanniksi], Grigg, R., Eugenics – death of the defenceless, Creation 28(1):18–22, 2005; creation.com/defenceless-death.
 15. Tämä tuli esille BBC:n radio-ohjelmassa ja julkaistiin myöhemmin kirjana [englanniksi], Stannard, R., Science and wonders: Conversations about science and belief. Faber & Faber, London 1996, p. 46.
 16. Clarke, C.L., Evolution and the Breakup of Christendom, Marshall, Morgan & Scott Ltd, London, 1930, p. 130.
 17. Jos Eedenin puutarhassa oli ennen lankeemusta todella eläinten ja esi-ihmisten tuskaa, kärsimystä ja kuolemaa, miksi kuolemaa pidetään ”vihollisista viimeisenä”, joka on kukistettava (1. Kor. 15:26)? Ja jos lihansyönti, kärsimys ja kuolema kuuluivat luontaisena osana elämään vuosimiljoonien ajan ennen Aadamia, miksi emme lue, että tämän maailman palauttamiseen sisältyy lisää tätä samaa? Sen sijaan luemme kirouksen ja sen vaikutusten poistamisesta. (Ilm. 22:3, 21:4).

PHILIP BELL, Eläintieteen kandidaatti, P.G.C.E. [Iso-Britanniassa käytössä oleva pedagoginen pätevyys], C.Biol. M.S.B. [Iso-Britanniassa käytössä oleva biologian alan erityispätevyys, edellyttää myös jäsenyyttä järjestössä] Philip työskenteli useita vuosia syöpätutkimuksessa, sitten lukion luonnontieteiden (pääasiassa biologian) opettajana. Hän aloitti luomisjärjestön palveluksessa 2001 ja on suosittu luomisaiheiden (tai luomiskysymysten) luennoitsija. Hän toimii Iso-Britannian ja Euroopan Creation Ministries Internationalin toimitusjohtajana.

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com
Lisää samasta kategoriasta « Myytti 1%:n erosta Uskoa ilman faktoja? »