perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 16.28

Maailman synty muissa uskonnoissa

08.04.2009 - Ari H. Leppänen

Tervehdys teille! Minua kiinnostaisi tietää, millä tavoin te voisitte osoittaa, että toisten uskontojen esittämät kuvaukset ovat vääriä, ja kristinuskon raamatusta tulkittu maailman synty on oikea. Eri uskontojen syntykuvaukset ovat kuitenkin oikeasti hyvin erilaiset, ja olisi muita uskontoja loukkaavaa sanoa, että huolimatta kuvauksen erilaisuudesta, se tarkoittaa sitä, mitä raamatussa lukee.

Vastaus:

18.10.2011

Kiitos kysymyksestäsi

Minua kiinnostaisi tietää, millä tavoin te voisitte osoittaa, että toisten uskontojen esittämät kuvaukset ovat vääriä, ja kristinuskon raamatusta tulkittu maailman synty on oikea.

Tässä vastauksessa emme luonnollisestikaan kykene käymään lävitse kaikkien eri uskontojen luomis/syntykertomuksia, eikä se ole sivustojemme pääasiallinen tehtävä. Sen sijaan ensisijaisena pyrkimyksenämme on esittää todistusaineistoa sen näkemyksen tueksi, että Raamatun ilmoitus on luotettava myös seikoissa jotka liittyvät maailmankaikkeuden ja elämän syntyyn ja mekanismeihin.

Niiltä osin kuin muiden uskontojen maailman syntyä koskevat kuvaukset ovat ristiriidassa Raamatun kuvauksen kanssa, on helppo todeta, että ne eivät voi molemmat olla oikeassa. Tällaisissa tilanteissa korkeintaan toinen keskenään ristiriitaisista väitteistä voi olla oikeassa, ja meidän tehtävämme on silloin kertoa, kuinka todistusaineisto sopii hyvin yhteen Raamatun ilmoituksen kanssa.

Toiveenamme on tietenkin myös se, että nämä selitykset auttaisivat lukijakuntaa ymmärtämään paremmin sekä todellisuutta kokonaisuutena, että Raamatun merkitystä todellisuuden oikeaan ymmärtämiseen ohjaavana tekijänä.

Lopulta lukijan tulee sitten itse arvioida, onko toisen uskonnon kertomuksen tueksi esittää parempia perusteluita, ja näin vertailla eri näkemysten uskottavuutta. Perimmäisenä toiveenamme kuitenkin on, että esittämämme todisteet ja päätelmät voisivat romuttaa yleisiä karikatyyrejä ja ajatuksia joidenka mukaan Raamattu on vain kokoelma myyttejä ja että tämän prosessin kautta sivustojemme lukijat voisivat sisäistää Raamatun sanoman henkilökohtaisesti sanomana pelastuksesta ja yhteydestä rakastavaan Jumalaan, joka on todellinen ja läsnä tänäkin päivänä.

Eri uskontojen syntykuvaukset ovat kuitenkin oikeasti hyvin erilaiset, ja olisi muita uskontoja loukkaavaa sanoa, että huolimatta kuvauksen erilaisuudesta, se tarkoittaa sitä, mitä raamatussa lukee.

Erilaisia alkuperänäkemyksiä voi ja tulee verrata niiden sisältöpiirteiden perusteella eikä minkään etukäteisvaatimuksen nojalla. Ei ole mitään syytä väittää samanlaisuutta löytyvän sieltä, missä tätä väitettä ei voida järkevästi perustella.

Raamatun, havaintojen ja ymmärrettävien päättelyjen varaan rakentuvan kristillisen luomistieteen ensisijaisina vastustajina eivät tyypillisesti esiinnykään "eri uskontojen" edustajat, vaan sellaiset tahot, jotka pitävät itseään oikeina tieteen tai kristinuskon edustajina, mutta "tulkitsevat" havaintoja ja Raamattua eri tavalla.

Kun käsitykset ovat ristiriitaisia, kumpikin puoli ei voi olla oikeassa. Tästä syystä tällä sivustolla voi painottua eräänlaisena maallisena uskontona vaikuttavan naturalismin edustamien syntykuvausten kritiikki. Naturalistinen ajattelutapa väittää, että maailmankaikkeus, elämä ja ihminen olisivat pitkien aikojen kuluessa syntyneet ja sitten vähitellen kehittyneet nykyiselleen tarkoituksettomasti puhtaasti sattuman ja naturalististen prosessien tuloksena.

Vaikka eräät tämän ajatustavan kannattajat sanovatkin uskovansa Raamatun ilmoitukseen, mutta vain tulkitsevansa Raamattua eri tavalla, niin meidän on vaikea ymmärtää kuinka tällaisen näkemyksen omaksuminen on johdonmukaisesti mahdollista Raamatun selkeän ilmoituksen valossa. Ei tarvitse paljonkaan tutustua Raamattuun, eikä kirkon historiaan nähdäkseen, että heidän näkemyksensä on aivan toisenlainen kuin kristinuskon piirissä jo vuosisatoja elänyt näkemys asiasta. Tarve "muokata" Raamatun selkeätä ilmoitusta nousee usein luottamuspulasta Raamatun selkeää ilmoitusta kohtaan, jolloin Raamattu monesti menettää merkityksensä todellisena kuvauksena historiallisista tapahtumista ja kutistuu jonkinlaiseksi metaforaksi Jumalan ja ihmisen suhteesta. Usein tämän ajattelutavan omaksuminen johtaa kompromisseihin myös muiden Raamatun käsittelemien aiheiden tulkinnoissa.

Toivomme lukijoidemme harjaantuvan hahmottamaan mielessään näitä erilaisia käsityskantoja ja seuraamaan niiden päättelyketjuja niin pitkälle, että he pääsevät omassa mielessään ymmärtämään, missä suhteissa näkemykset poikkeavat toisistaan, mistä nämä ristiriidat johtuvat ja millä ajatusmalleilla näyttäisi olevan parhaat perustelut.

Jos muiden uskontojen edustajat haluavat laatia vastaavanlaisia sivustoja omien perusteidensa ja perustelujensa esittämiseksi, niin sitten lukija voi verrata heidän väitteitään ja perustelujaan täältä lukemiinsa ja punnita mielessään eri käsityksiä tukevien perusteiden suhteellisia painoarvoja. Tämä sivusto on kuitenkin omistettu kristillisen luomistieteen näkemysten esittelylle. Internetistä ja sen ulkopuolelta löytää joka tapauksessa hyvin helposti toisenlaista todellisuuskäsitystä edustavia tekstejä, joihin täällä esitettyjä näkemyksiä voi verrata. Pyrkimyksessä todellisuuden oikeaan ymmärtämiseen emme usko kenellekään koituvan ainakaan mitään vahinkoa siitä, että pääsee tämän sivuston avulla halutessaan tutustumaan myös kristillisen luomistieteen avaamiin ja perustelemiin näkökulmiin.

Yhteenveto:

Emme pyri ensisijaisesti osoittamaan muiden olevan joko väärässä tai samaa mieltä kuin itse olemme vaan tarjoamaan suomeksi luomistieteen aineistoa ja vastauksia kysymyksiin.

Katso myös:
Lisää samasta kategoriasta Islam ja koraanin luotettavuus »