Mitä evoluutio tarkoittaa?

30.04.2008

Mitä evoluutio tarkoittaa?

WSOY:n luokattoman lukion oppikirjassa ”Elämä” (2007 – s.26) esitetään lyhyesti evoluution tarkoittavan muutosta eliöiden perimässä/geeneissä. Kyseisellä sivulla esitetaan esimerkkejä luonnonvalinnasta ja eliöiden sopeutumisesta. Kreationisteilla, eli luomiseen uskovilla ei ole mitään ongelmaa kyseisten konseptien kanssa. Kreationistit uskovat myös luonnonvalintaan ja sopeutumiseen, sekä lajityyppien sisäiseen muunteluun -- esimerkiksi koirista on olemassa sadoittain eri kokoisia ja näköisiä variaatioita, mutta ne ovat silti koiraeläimiä. Samoin voimme havaita eri ”ihmisroduilla” niille tyypillisiä ominaispiirteitä kuten esimerkiksi ihonvärin ja kasvonpiirteet, mutta silti kyse on ihmisistä. Kaikista edellä mainituista on selkeitä esimerkkejä nykypäivän maailmassa.

Usein oppikirjat ja erinäiset evoluutiota edistävät teokset esittävätkin esimerkkejä näistä lajityyppien sisäisistä muutoksista ja sitten hyppäävät esittämään, että tämä lajityyppien sisäinen muuntelu selittää kuinka hyttynen voi ajan saatossa muuttua norsuksi. Todisteet tämän makroevoluution tapahtumisen tueksi pohjautuvat aineistosta tehtyihin tulkintoihin tietyn viitekehyksen sisällä eivätkä suoraan empiiriseen näyttöön. Tämä viitekehys jonka sisällä aineistoa taas tutkitaan ja jonka sisällä tulkinnat tehdään on lähtökohdiltaan täysin materialistinen; sen sisällä ei hyväksytä kuin selityksiä ja tulkintoja jotka pitäytyvät puhtaasti materialistisissa selityksissä (että kaikki on selitettävissä materialla itsellään).

Ohessa oleva lainaus evolutionisti Richard Lewontinlta valaisee tätä asiaa:

”Me asetumme tieteen puolelle huolimatta joidenkin sen ideoiden avoimista älyttömyyksistä, huolimatta sen kykenemättömyydestä täyttää monet sen liioitelluista terveyden ja elämän lupauksista ja huolimatta tieteellisen yhteisön toleranssista hyväksyä perustelemattomia just-niin-tarinoita. Näin siksi, että meillä on aikaisempi sitoumus, sitoumus materialismiin. Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia jumalaista jalkaa oven väliin.” 1

Yllä oleva lainaus on hyvin paljastava: todisteina käytetystä aineistosta tehdyt tulkinnat hyväksytään vain mikäli ne sopivat jo ennalta asetettuun viitekehykseen. Tämä jätetään oppikirjoissa valitettavasti mainitsematta. Kyse ei siis ole ns. puolueettomasta totuuden etsimisestä vaan tulkintojen tekemisestä jotka sopivat jo ennalta päätettyyn lopputulokseen. Tämä on hyvä muistaa, kun luetaan evoluution todisteista. Sekä kreationisteilla että evolutionisteilla on sama todistusaineisto, mutta niistä tehdyt tulkinnat voivat erota merkittävästi toisistaan, johtuen tulkintojen taustalla vaikuttavista perusolettamuksista ja näkemyksistä.

Kyse ei siis ole tieteen ja uskonnon välisestä kamppailusta. Todellisuudessa kyse on kahden uskomuksen välisistä ristiriidoista ja siitä kuinka havaitut todisteet tukevat tulkintojen pohjalla vaikuttavia näkemyksiä. Vastakkain on siis näkemys kaiken syntymisestä sattuman tuloksena puhtaasti materian ominaisuutena (ilman ulkopuolisen älykkyyden/tekijän vaikutusta) ja katsontakanta, joka tukeutuu näkemykseen erityisestä ja tarkoituksenmukaisesta elämän luomisesta, josta meillä on silminnäkijäkuvaus Raamatussa. Tästä on siis todellisuudessa kyse, kun puhutaan evoluution (mikrobista-ihmiseksi) ja luomisnäkemyksen ”kamppailusta”.

Asiasta syvemmin kiinnostuneille suositellaan seuraavien artikkelien lukemista.
Viitteet:
  1. R. Lewontin, Billions and Billions of Demons, New York Review (9 January 1997): p. 31; Amazing admission.