Pimeän aineen etsijät vetivät vesiperän

Suuri maanalainen ksenonilmaisin vesisäiliössä (Gigaparsec (CC BY 3.0) / Wikimedia)

Suuri maanalainen ksenonilmaisin vesisäiliössä (Gigaparsec (CC BY 3.0) / Wikimedia)

John Hartnett

Eräs verkkouutissivusto otsikoi juttunsa seuraavasti: ”Näkymätöntä pimeää ainetta etsivät tutkijat eivät löydä mitään.”1 Niin kutsuttu Large Underground Xenon Experiment [suom. suuri maanalainen ksenonkoe] toteutettiin erään vanhan kultakaivoksen kuopassa 1,5 kilometriä maan alla. Siihen kuului ilmaisin, jossa oli reilu 300 kg alijäähdytettyä nestemäistä ksenonia valoanturein varustetussa säiliössä. Kukin anturi pystyi havaitsemaan jopa yksittäisen fotonin.

Mutta voi! – Ainuttakaan pimeän aineen hiukkasta ei havaittu. Niitä on itse asiassa etsitty kokeellisesti jo ainakin 40 vuoden ajan, eikä mitään ole löytynyt.

Entä mitä pimeän aineen intoilijat eli useimmat alkuräjähdykseen uskovat aikovat tehdä seuraavaksi? Suunnitelmana on rakentaa suurempi ilmaisin, joka maksaisi nyt 50 miljoonaa dollaria ja olisi 70 kertaa herkempi. Heidän ajattelunsa seuraa samaa rataa! Tähän tavoittamattomaan aineeseen uskotaan kiihkeästi, vaikkei sen olemassaolosta ole pienintäkään kokeellista näyttöä.

Kosmologiset näkemykset ovat ainoa peruste uskolle pimeän aineen olemassaoloon.2,3,4

Pimeän aineen etsintä on kiivasta, koska koko alkuräjähdysmalli on nyt vaakalaudalla. Kun havaittua dataa maailmankaikkeuden väitetystä laajenemisesta verrataan vallitsevaan alkuräjähdysteoriaan, pimeää ainetta tarvitaan ”korjaustekijäksi” [hihasta vedetty tekijä, jolla ”korjataan” havaintojen ristiriita alkuräjähdysteorian ennusteisiin, suom. huom.].5 Jollei suurin osa maailmankaikkeudesta koostu näkymättömästä ja tuntemattomasta pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta, alkuräjähdysmalli romahtaa. Kosmologia on päätynyt tilaan, jota voitaisiin kutsua pimeän aineen kriisiksi.

Minun nähdäkseni alkuräjähdys on jo itsessään virhekäsitys, ja jokainen epäonnistunut koe vain kaivaa kuoppaa syvemmäksi (sanavalinta on tarkoituksellinen).

Perimmäinen syy tähän on se, että malli rakennettu väärälle perustalle. Sen mukaan maailmankaikkeus on vain aineen ja luonnonlakien tuote, joka on kehittynyt nykytilaansa yli 13,8 miljardin vuoden aikana, mikä ei pidä paikkaansa.

Vaikka tähän mennessä havaitsemattomia hiukkasia saattaakin olla olemassa, pimeä aine – jonka oletetaan muodostavan 80 % galaksimme kaikesta aineesta ja olevan silti näkymätöntä – kuulostaa yhä enemmän pötypuheelta kuin oikealta fysiikalta.

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Borenstein, S., Scientists looking for invisible dark matter can’t find any, phys.org, 21. heinäkuuta 2016.
  2. Hartnett, J.G., Why is dark matter everywhere in the cosmos? creation.com/dark-matter-everywhere, 31. maaliskuuta 2015.
  3. Hartnett, J.G., Spiral galaxy rotation curves determined from Carmelian general relativity, Int. J. Theor. Phys. 45(11):2118–2136, Marraskuu 2006. Tämä artikkeli osoittaa, että kun käytetään standardista poikkeavaa kosmologista yleistä suhteellisuusteoriaa (eri teoria kuin Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria), ei ole tarvetta olettaa pimeän aineen olemassaoloa.
  4. Äskettäin on osoitettu, että tähtien epätavallinen liike kierteisgalakseissa voidaan selittää perinteisellä fysiikalla. Ei ole tarvetta olettaa pimeän aineen olemassaoloa. Ks. englanniksi: creation.com/dark-matter-mystery.
  5. Hartnett, J.G., Big Bang -uskomukset: Myytti murrettu! Luominen 20:48–51, 2016; luominen.fi/bb-myytti. Alkuperäisjulkaisu Creation 37(3):48–51, Jul 2015.

JOHN HARTNETT, FT (fysiikka)Professori John Hartnett toimii nyt eläkkeellä ollessaan ylimääräisenä apulaisprofessorina Adelaiden yliopistossa (Institute for Photonics & Advanced Sensing, and the School of Physical Sciences), jossa hän tutkii ja kehittää ultravakaita kelloja. Hän on julkaissut yli 100 tutkimusta vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Tässä esitetyt näkemykset ovat yksin kirjoittajan, eivät yliopiston.

Creation 41(4):51, heinäkuu 2019
Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla.