Se mitä puuttuu ovat monet Darwinin hypoteettiset välimuodot

”Se mitä puuttuu ovat monet Darwinin hypoteettiset välimuodot …”

Carroll, R., Towards a new evolutionary synthesis, Trends in Ecology and Evolution 15(1):27–32, 2000.

Darwin kuten muutkin evoluution uskovat olettavat, että hypoteettisia eli oletettuja välimuotoja on ollut runsaasti maailman historiassa. Tämä ei kuitenkaan perustu todisteisiin vaan uskoon, että näin on täytynyt olla, sillä muutoinhan evoluutio ei olisikaan totta. Vaihtoehto eli luomismalli on kuitenkin sellainen jota ateistinen maailmankatsomus ei voi hyväksyä maailmankatsomuksellisista eli uskonnollisista syistä.