perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 13.09

Sisäsiittoisuus vedenpaisumuksen jälkeen

14.08.2007 - Joosua Danson

Minua kiinnostaisi tietää miten lajit pystyivät säilymään vedenpaisumuksen jälkeen huolimatta siitä, että eläimiä oli vain yksi pariskunta kutakin. Eiväthän vanhemmat voi lisääntyä lastensa kanssa ilman, että syntyy suuri riski epämuodostumista ja kehitysvammaisuudesta.

Vastaus:

26.08.2007

Kiitos kysymyksestäsi!

Kysymyksesi lähtökohdat ovat osittain virheelliset. Ensinnäkin Raamattu kertoo meille, että ns. puhtaita eläimiä otettiin arkkiin useampia kuin vain yksi pari. Mutta koska tällä seikalla ei ole suurta merkitystä kysymyksesi kannalta emme paneudu siihen sen enempää.

"Eiväthän vanhemmat voi lisääntyä lastensa kanssa ilman, että syntyy suuri riski epämuodostumista ja kehitysvammaisuudesta."

Ajatusmallina tämä pitää pitkälti paikkansa mutta on muutamia huomioon otettavia seikkoja. Nooan tulva tapahtui noin 1640 vuotta luomisen jälkeen. Raamattu kertoo kuinka Adamin syntiinlankeemus johti koko luomakunnan rappeutumisen alkuun Jumalan kirouksen tuloksena. On kuitenkin huomioitavaa, että kirouksen langettamisen aikoihin kaikkien eläinten genomi oli täydellinen, eikä siinä ollut tapahtunut minkäänlaista rappeuttavaa muutosta.

Kun tutkimme asiaa tältä pohjalta voimme päätellä, että 1640 vuoden sisällä ei näistä lähtökohdista käsin ole välttämättä tapahtunut vielä merkittävää genomin rappeutumista, etenkin kun otamme huomioon, että eläinten kohdalla Raamatussa ei mainita luotuja pareja -- Raamattu kertoo, että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, eli yhdeksi pariksi. Eläinten osalta me kreationistit puhumme suuremmista luotujen lajien/baraminien populaatioista koska Raamattu ei mainitse, että luotuja lajeja/baramineja olisi luotu vain tuo yksi pari.

Suurempien populaatioiden pohjalta luonnonvalinta toimisi myös geneettisiä virheitä karsivana tekijänä hidastaen näin rappeutumisen vaikutuksia populaatioon. Näistä populaatioista Jumala valitsi sitten parit jotka Hän lähetti Nooan arkkiin. (Huom: Nooan ei tarvinnut itse metsästää eläimiä arkkiin vaan Jumala lähetti eläimet kts. 1 Mooseksen kirja 6:20). On myös huomioitavaa, että arkkiin ei suinkaan lähetetty kaikkia eläimiä kuten useasti Nooan arkkiin kriittisesti suhtautuvat väittävät, hivenen tarkemman Raamatun tutkimuksen pohjalta voidaan havaita, että arkkiin tuli vain sierainten kautta hengittävät maalla liikkuvat eläimet. Ei siis hyönteiset, kalat, merinisäkkäät jne. Eli näiden arkin ulkopuolisten eläinten populaatiot eivät välttämättä ole vain yhden parin jälkeläisiä.

Yllä mainituista lähtökohdista käsin -- rappeutumista tapahtunut vain 1640 vuotta, luonnonvalinta toiminut geneettisiä virheitä hillitsevänä tekijänä populaatiossa & Jumalan valitsema pari lähetetty arkkiin -- voimme perustellusta olettaa, että arkkiin lähetetyn parin genomi oli populaatiostaan vähiten rappeutunut ja niistä monimuotoisin. Tästä lähtökohdasta käsin tapahtunut lisääntyminen ei olisi ongelma vaikka alkuvaiheessa tapahtuisikin sisarusten välistä lisääntymistä. Yhtälailla kaikki ihmiset ovat lähtöisin samoista kantavanhemmista. Jumala kielsi lähisuvun väliset avioliitot ja täten lähisuvun sisäisen lisääntymisen vasta Mooseksen aikoihin koska tässä vaiheessa genomissa tapahtunut rappeutuminen oli saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että lähisuvun välisestä lisääntymisestä olisi alkanut muodostua selkeitä terveydellisiä ongelmia.

Lyhykäisyydessään alkuvaiheessa erittäin puhtaan ja terveen genomin omaavien eläimien lähisuvun sisäinen lisääntyminen ei olisi ollut ongelma siinä mielessä kuin nykyään kun eläimien ja ihmisen genomiin on kertynyt runsaasti rappeutumisen aiheuttamia virheitä ja sairauksia.