Vastine Kirkko & Kaupunki lehden pääkirjoitukseen

18.03.2009

Kirkko ja kaupunki lehden helmikuun pääkirjoitus käsitteli uskon ja tieteen suhdetta. Pääkirjoitus sisälsi seikkoja joita Raamatun arvovaltaa puolustavana yhdistyksenä emme voineet jättää kommentoimatta. Alla kopio Kirkko & Kaupunki lehden pääkirjoituksesta ja vastineemme siihen.

Usko ja tiede
Tieteen tekemistä tai tieteen saavutuksia vastaan ei pidä lähteä taistelemaan Raamattu kädessä. Historian saatossa on kirkon omistamaan totuuteen tai Raamatun auktoriteettiin vedoten hyökätty tiedettä vastaan ja saatu aikaan rumaa jälkeä. Tänä päivänä ne, jotka uskonnäkemyksiinsä nojaten kieltävät tieteen saavutuksia, tekevät enemmän haittaa uskolle kuin tieteelle. He saavat koko Jumalaan uskomisen näyttämään hömelöitten hommalta.
Tieteellinenkin tieto on toki rajallista. Sitä ei kuitenkaan muuteta ulkopuolelta käskemällä, vaan se korjaa itse itseään, kun löydetään parempia selityksiä ja täsmällisempää tietoa asioista. On myös sellaisia asioita, joihin tieteellinen tieto ei yllä. Se ei voi ratkaista sitä, mikä on oikein, hyvää ja pyhää.
Raamattua ei pidä lukea kuin tieteen oppikirjaa. Kehitysoppi antaa Raamatun luomiskertomusta paremman selityksen sille, miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet. Raamattu kertoo enemmän siitä, miten ihmiset ovat omana aikanaan asiat kokeneet ja miten he ovat pitäneet yhteyttä Jumalaan. Jos haluaa tietää lajien synnystä, kannattaa lukea Darwinia. Jos haluaa tietää jotakin oikeasta, hyvästä ja pyhästä tai ihmisen suhteesta Jumalaan, kannattaa lukea Raamattua. Niistä Darwin ei tiedä mitään.
Kristillinen usko on ihan täyspäisten ihmisten uskonto. Tieteellisen tiedon ja uskon välillä ei ole mitään älyllistä ristiriitaa. Tieteen ja uskon reviirit ovat rinnakkaisia, eivät päällekkäisiä. Ristiriitaa alkaa tulla, jos uskonnollisilla käsityksillä aletaan mestaroida tieteellistä tietoa. Vastaavasti tieteen keinoilla ei onnistuta tunkeutumaan uskon alueelle.
Usein kuulee sanottavan, ettei tiede tarvitse oletusta Jumalasta selvittääkseen asioita. Se on varmasti totta. Kuulee myös sanottavan, ettei ihminen tarvitse uskoa ja Jumalaa elääkseen täysipainoista elämää. Sekin voi olla totta, jos vain sovitaan siitä, mitä tarkoitetaan täysipainoisella elämällä.
Ihminen voi elää yksin ilman kiinteää yhteyttä toisiin ihmisiin. Useimmat meistä kuitenkin kaipaavat lähelleen rakkaita ihmisiä ja ovat sitä mieltä, että elämä on täydempää heidän kanssaan kuin yksin. Yhteys pyhään, tuonpuoleiseen, ajan ja materian yläpuolella olevaan Jumalaan tekee elämästä vielä täydempää.
Seppo Simola
päätoimittaja
seppo.simola (a) evl.fi

Vastine

Kirkko&kaupunki julkaisun helmikuun 2009 numero sisälsi julkaisun päätoimittajan Seppo Simolan pääkirjoituksen joka käsitteli uskon ja tieteen suhdetta, sekä evoluutiota. Artikkeli sisälsi useita näkemyksiä jotka johtivat tämän julkisen vastineen kirjoittamiseen. Käsittelemme ohessa pääkirjoituksessa esiin nousseita väittämiä ja pyrimme osoittamaan, että esitetyt väitökset ovat monelta osin huteria tieteellisesti ja ennenkaikkea Raamatun ilmoituksen pohjalta tarkasteltuina. Tavoitteenamme on, että tämä vastine osaltaan vahvistaisi kristittyjä seisomaan lujina Raamatun auktoriteetin ollessa kyseessä. Käymme koko pääkirjoituksen läpi, kohta kohdalta ja kommentoimme esitettyjä näkemyksiä ja väittämiä kattavasti.

”Tieteen tekemistä tai tieteen saavutuksia vastaan ei pidä lähteä taistelemaan Raamattu kädessä... ”

Seppo Simolan pääkirjoitus sisältää useita yleisimpiä retorisia kommentteja joita Raamattuun uskovat saavat kuulla. Raamattuun uskovilla harvoin on mitään ongelmaa operatiivisen tieteen kanssa (eikä tulisikaan olla). Operatiivinen tiede käsittelee ja kuvaa asioita ja tapahtumia jotka ovat toistettavissa ja havaittavissa nykyhetkessä. Onkin tärkeää ymmärtää ero kokeellisen toistettavissa olevan operatiivisen tieteen ja alkuperätieteen välillä. Alkuperätiede käsittelee menneisyyden tapahtumia jotka eivät ole toistettavissa. On selvää, ettei kristityillä ole syytä ”hyökätä” tiedettä vastaan Raamattu kädessä, kun kyse on nykyhetkessä suoritettavasta operatiivisesta tieteestä, mutta kun kyse on alkuperätieteestä kuten evoluutionäkemyksestä, joka käsittelee tapahtumia menneisyydessä joita ei voida toistaa tai havainnoida nykyhetkessä, ja joka on sitoutunut filosofiseen näkemykseen joka kieltää Luojan – on tilanne täysin toinen. Evoluutiobiologi Richard Lewontin on kuvannut tätä filosofista sitoutumista seuraavasti:

”Me asetumme tieteen puolelle huolimatta joidenkin sen ideoiden avoimista älyttömyyksistä, huolimatta sen kykenemättömyydestä täyttää monet sen liioitelluista terveyden ja elämän lupauksista ja huolimatta tieteellisen yhteisön toleranssista hyväksyä perustelemattomia juuri näin se on mennyt/meni -tarinoita. Näin siksi, että meillä on aikaisempi sitoumus, sitoumus materialismiin. Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”1

Toisin sanoen, järjestelmä on ”viritetty” tuottamaan ennalta asetetun maailmankuvan mukaisia tuloksia. Onko siis ihme, että elämän kehitystä ja alkuperää käsittelevät artikkelit esittävät näkemyksiä, joissa sattuma on nostettu uudeksi ”luojajumalaksi”.

Tällainen ”tiede” palvelee ennalta asetettua ”herraa”. Tilanne ei olisi niin huolestuttava mikäli evoluutio-opin filosofinen sitoutuminen tuotaisiin selkeästi esille esimerkiksi tv-ohjelmissa ja koulujen oppikirjoissa. Mutta todellisuus on yleisesti ottaen toinen. Kreationistit kertovat ja ovat rehellisiä tulkintojensa taustalla vaikuttavista filosofisista lähtökohdista, kun taas naturalistien kohdalla törmätään monesti tilanteeseen jossa yleisölle luodaan mielikuva, että alkuperätiedettä (kuten evoluutiotutkimus) ei tehdä mistään filosofisesta ennakkokäsitteestä käsin. On kuitenkin mahdotonta välttää maailmankuvamme vaikutusta siihen kuinka tulkitsemme todisteita, etenkin kun kyseessä ovat historiassa tapahtuneet tapahtumat joita ei voida nykyhetkessä toistaa. Sekä kreationisteilla että evolutionisteilla on käytössään sama todistusaineisto, mutta niiden pohjalta tehdyt tulkinnat voivat erota merkittävästi johtuen kreationistien ja evolutionistien eroavista perusolettamuksista ja maailmankatsomuksesta. Toisin kuin monet kollegoistaan, edesmennyt Stephen Jay Gould oli rehellinen kyseisestä seikasta mainitessaan:

”Meidän tapaamme oppia maailmasta vaikuttavat voimakkaasti sosiaaliset ennakkokäsitykset ja ennakkoasenteelliset ajatusmallit, joita jokaisen tiedemiehen on sovellettava mihin tahansa ongelmaan. Stereotypia täysin rationaalisesta ja objektiivisesta ”tieteellisestä metodista” sisältäen yksittäiset tiedemiehet loogisina (ja vaihtokelpoisina) robotteina on itseään palvelevaa mytologiaa.”2

Tieteenfilosofi David Hull on todennut:

”...tiede ei ole niin empiiristä kuin suurin osa tiedemiehistä tuntuu ajattelevan sen olevan. Havaitsemattomat ja jopa havaittavissa olemattomat kokonaisuudet näyttelevät siinä merkittävää osuutta. Tiede ei ole vain havaintojen tekemistä; se on päätelmien tekemistä havaintojen pohjalta, teorian kehyksien puitteissa.”3

Dr Scott Todd Kansasin yliopiston immunologisti kertoi suoraan kuinka tietyt johtopäätökset ovat ennalta kiellettyjä, todisteista välittämättä:

”Vaikka kaikki data viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sen kaltainen hypoteesi on tieteessä eliminoitu, koska se ei ole naturalistinen.”4

 

On siis selvää, että tieteellä ja ”tieteellä” on ero! Näkemys evoluutiosta on filosofisesti sitoutunut, eikä sitä täten voida pitää puolueettomana totuuden etsintänä, jollaiseksi se yleisesti mielletään ja esitetään.

 

On siis selvää, että tieteellä ja ”tieteellä” on ero! Näkemys evoluutiosta on filosofisesti sitoutunut, eikä sitä täten voida pitää puolueettomana totuuden etsintänä, jollaiseksi se yleisesti mielletään ja esitetään. Täten on täysin oikeutettua, että kristityt vastaavat evoluutionäkemyksen tukijoiden filosofisesti latautuneisiin ”tieteellisiin” väitöksiin vasta-argumentein, joiden pohjana toimii Raamatun sisältämä silminnäkijän todistus!

”Historian saatossa on kirkon omistamaan totuuteen tai Raamatun auktoriteettiin vedoten hyökätty tiedettä vastaan ja saatu aikaan rumaa jälkeä.”

On yleisesti levinnyt käsitys, että tiede ja usko olisivat olleet jatkuvassa taistelussa keskenään. Kerta toisensa jälkeen kun jokin taho esittää tällaisen näkemyksen esiin nousee tapaus Galileosta ja roomalaiskatolisesta kirkosta. Heti alkuun on tärkeää painottaa eroa sen välillä mitä Raamattu opettaa ja sen välillä kuinka tietyt tahot ovat esittäneet ja edistäneet omia ideoitaan ja tarkoitusperiään puettuna kristilliseen valeasuun.

Lisäksi on syytä mainita, että Galileo uskoi Jumalaan. Hän ei ollut agnostikko tai ateisti. Dava Sobel kumoaa kirjassaan ”Galileo's Daughter” (Galileon Tytär) sen käsityksen Galileosta, jonka mukaan hän olisi ollut ”kapinallinen joka pilkkasi Raamattua”. Todistusaineisto osoittaa, että itse asiassa Galileo seisoi lujana uskossaan Raamatun Jumalaan ja piti kiinni uskostaan koko elämänsä ajan. Yksi hänen kuuluisimmista lausahduksistaan kuului seuraavasti: ”ihmismieli on Jumalan työtä ja yksi nerokkaimmista [luoduista asioista].”

Tämän lisäksi kristillinen älymystö tuki Galileon toimia – ainakin alkuvaiheessa. Vaikutusvaltaisen jesuiittojen koulutusinstituution astronomit tukivat Galileon tutkimusta ja kannustivat häntä siinä. Mutta seikka joka jää usein mainitsematta on se, että Galileo koki kovaa vastustusta sekulaarifilosofien taholta, jotka eivät suhtautuneet suopeasti hänen esittämiinsä näkemyksiin jotka kyseenalaistivat Aristotelen oppeja. (Aristotelen opit olivat siis de facto tieteellinen maailmankatsomus tuona aikana – kuten evoluutio-uskomus meidän aikanamme.) Oli selvää, että tästä seuraisi ongelmia.

On huomattava, että ainakaan Galileo itse ei alkujaan kokenut painostusta kirkon osalta. Tämä käy selkeästi ilmi hänen kirjeestään, jonka hän lähetti Herttuatar Christinalle (1615). Kyseisessä kirjeessä Galileo sanoo, että akateemiset professorit olivat niin hänen esittämiään näkemyksiä vastaan, että he pyrkivät vaikuttamaan kirkon vaikutusvaltaisiin henkilöihin, jotta nämä alkaisivat esittämään Galileon vastaisia näkemyksiä/mielipiteitä. Professorit näkivät selkeästi, että Galileon tieteelliset argumentit uhkasivat ja kyseenalaistivat akatemian omaksuman Aristotelilaisen maailmankuvan.

Aristotelianismi oli tuon ajan vallitseva maailmankuva, ei ainoastaan paradigma jonka mukaan tiedettä oli pakko tehdä. Tämän lisäksi protestanttinen uskonpuhdistus alkoi vaikuttaa mielipiteisiin ja haastaa täten Rooman auktoriteettia ja näin Rooman näkökulmasta käsin uskonnollinen vakaus oli yhä kasvavan uhan alla. Tunnelmat olivat kireät. Tällaisessa tilanteessa toimiva roomalaiskatolinen kirkko, joka valmistautui puolustautumaan ja joka oli monien muiden tahojen lailla ”syleillyt” ja omaksunut Aristotelianismia, koki uhkaavana ajatukset jotka kyseenalaistaisivat Aristotelen opit.

Kirkon parissa oli kuitenkin jo tässä vaiheessa nähtävissä ryhmittymiä, kuten Jesuiitat, joiden mukaan Raamattu ei suinkaan aina suonut tukea Aristotelen opeille. Mutta kyseisten tahojen ”soraäänet” eivät olleet riittäviä estämään kirkon ja sekulaarin akatemian aloittamaa voimakasta vastustusta ja ajojahtia. Ajojahdin takana vaikuttivat siis seikat joille ei löytynyt tukea Raamatun opetuksista! Häntä vastustettiin poliittisista ja älyllisistä syistä. Kirkko oli omaksunut Raamatun ulkopuolisia näkemyksiä joita se lähti nyt omien tarkoitusperiensä pohjalta tukemaan sekulaarin akatemian esimerkin johdattamana.

On myös selkeää näyttöä siitä, että Galileo ei ollut ihmisenä helpoin mahdollinen tapaus. Tällä on hyvinkin saattanut olla oma vaikutuksensa jatkon tapahtumiin. Mikään yllä mainituista seikoista ei anna oikeutusta Roomalaiskatolisen kirkon suorittamille teoille Galileota vastaan. Lisäksi painotamme, että roomalaiskatolinen kirkko ei puolustanut Raamatun opetuksia vaan oli omaksunut Raamatun ulkopuolelta opin jota lähti tuon ajan sekulaarin akatemian rinnalla puolustamaan kyseenalaisin keinoin. Galileota ei kuitenkaan koskaan kidutettu ja hänelle määrätty ”kotiaresti” sujui enimmäkseen ylellisissä ystäville kuuluneissa asunnoissa.

Yhteenvetona voitaisiinkin todeta, että kristityn korkeimman auktoriteetin tulisi olla Raamattu. Jos minkä tahansa kirkkokunnan, järjestön tms. esittämät näkemykset ovat ristiriidassa Raamatun opetuksien kanssa, kristityn ei tällöin tule osallistua kyseisen kaltaiseen toimintaan.

On surullista huomata kuinka Simola on omaksumassa ulkopuolisia oppeja ilman päteviä syitä osaksi omaa kristillistä näkemystä jota hän päätoimittajan auktoriteetilla tarjoaa ja puolustaa lukijoilleen.

On myös syytä vielä painottaa, että Raamattu ei anna oikeutusta väkivallan tai pakkokeinojen käyttöön Jumalan sanan levittämisessä/puolustamisessa. Tällaiset käytännöt ovat lähtöisin ihmisen omista ajatusmalleista eivätkä Raamatun opista. Kristityillä on kuitenkin täysi oikeus puolustaa Raamatun arvovaltaa riippumatta siitä miltä taholta Raamatun ilmoituksen kyseenalaistavat kommentit tulevat. Raamattu antaa kristityille selkeät ohjeet kuinka meidän tulisi viedä eteenpäin Jumalan sanaa ja puolustaa sitä tarvittaessa (1 Piet 3:14-17, 2 Kor 6:7, 2 Kor 4:2).

Kun Jeesusta oltiin vangitsemassa eräs hänen opetuslapsistaan tarttui miekkaan. Jeesus kuitenkin käski opetuslastaan laskemaan miekkansa ja sanoi: ”Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.” Meitä ei ole kutsuttu julistamaan sanaa voimakeinoin, mutta meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa vilpittömästi, puhtain sydämin ja tinkimättömästi kaikelle kansalle, niin kuin Jumala itse kutakin Pyhän Henkensä kautta johdattaa.

Simolan olisi myös hyvä muistaa, että tieteen tekijätkin ovat vajavaisia ihmisiä. USA:ssa julkaistu dokumentti ”Expelled” esittää useita esimerkkejä siitä kuinka kriittisesti evoluutioon suhtautuvat tiedemiehet ja tahot joutuvat usein valtavan painostuksen alaisiksi ja pahimmillaan joutuvat luopumaan asemistaan tiedeyhteisössä5,6.

Viimeisimpänä tapauksena voitaneen mainita professori Michael Reissin tapaus Englannista. Hän erosi paikastaan opetustoimen johtajana jouduttuaan valtavan painostuksen ja vainon kohteeksi antamansa lausunnon tähden. Reiss oli haastattelussa todennut, että hänen mielestään oppilaitoksissa tulisi keskustella älykkäästä suunnittelusta ja kreationismista, jotta nämä näkemykset voitaisiin kumota! Jo pelkkä ajatus siitä, että asioista edes keskusteltaisiin vaikka vain siinäkin mielessä, että evoluutiota haastavat näkemykset pyrittäisiin kumoamaan, oli monille liikaa. Jos kyse todella olisi puolueettomasta totuuden etsinnästä, emme näkisi tällaisia reaktioita.7,8

Aivan kuten Galileon aikana, tiedeyhteisö suhtautuu usein jopa avoimen vihamielisesti vallitsevan käsityksen haastaviin näkemyksiin. Tämän voivat vahvistaa myös useat asiaan perehtyneet tieteenfilosofit.

”Tänä päivänä ne, jotka uskonnäkemyksiinsä nojaten kieltävät tieteen saavutuksia, tekevät enemmän haittaa uskolle kuin tieteelle.”
 

Jumala on kaikkivaltias ja jos me annamme ateistitiedemiesten sanella miten Jumala on toiminut ja mitä hän on todellisuudessa tehnyt vastoin Raamatun selkeää silminnäkijäkuvausta ja opetusta, niin tällöin korotamme vajavaisen ihmisen syntiin langenneet aivoitukset Jumalan auktoriteetin yläpuolelle.

 

Aivan kuten olemme yllä maininneet, kristityillä ei ole mitään ongelmaa operatiivisen tieteen saavutusten kanssa. Alkuperätieteessä kuitenkin saman todistusaineiston pohjalta voidaan päätyä eriäviin tulkintoihin, koska tällöin kunkin tutkijan omaksumat perusolettamukset ja maailmankuva vaikuttavat tulkintoihin. Täytyy myös muistaa, että tiede ei voi sanella mitä Jumala voi ja ei voi tehdä. Tai mitä Hän on tehnyt. Jumala on kaikkivaltias ja jos me annamme ateistitiedemiesten sanella miten Jumala on toiminut ja mitä hän on todellisuudessa tehnyt vastoin Raamatun selkeää silminnäkijäkuvausta ja opetusta, niin tällöin korotamme vajavaisen ihmisen syntiin langenneet aivoitukset Jumalan auktoriteetin yläpuolelle. Simolan tulisi olla huolestuneempi niistä henkilöistä, joihin hän itsekin tuntuu lukeutuvan, jotka vajavaisten ihmisten alati muuttuvien teorioiden ja näkemysten pohjalta alkavat käyttämään punakynää Raamatun ilmoitusta kohtaan.

”He saavat koko Jumalaan uskomisen näyttämään hömelöitten hommalta.”

Kenen näkökannasta käsin? Ja onko Simola huolestuneempi siitä, miltä hän tietyn maailmankuvan omaavien ihmisten silmissä näyttää kuin Jumalan silmissä? Itse kukin meistä toisinaan ihmispelosta toimii vastoin Jumalan tahtoa ja kätkee todelliset näkemyksensä. Mutta jos lähdemme muokkaamaan ja julistamaan Jumalan sanaa mielessämme ihmisten miellyttäminen olemme tuhoon tuomittuja. Hyvin tunnettu sanonta sanoo: ”kumartaessasi yhteen suuntaan...” Etenkin kristityn on syytä miettiä tarkkaan mihin suuntaan kumartaa.

1. Kor. 1:18-21: ”Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: -- Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat.”

Room 1:20-22: "Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi."

”Tieteellinenkin tieto on toki rajallista. Sitä ei kuitenkaan muuteta ulkopuolelta käskemällä, vaan se korjaa itse itseään, kun löydetään parempia selityksiä ja täsmällisempää tietoa asioista.”

Vaikka Simola ymmärtääkin tämän seikan on hän silti valmis korvaamaan Raamatun opetukset ihmisten teorioilla jotka muuttuvat tämän tästä. Mikä on ”totta” tänään, onkin jotain muuta huomenna. Muuttuuko Simolan Raamatun tulkinta siis jatkuvasti ja joustavasti sen mukaan mitä tiedemiehet milloinkin sattuvat asioista ajattelemaan. Onko totuus suhteellinen käsite?

Raamattu kuitenkin selkeästi ilmoittaa olevansa Jumalan sanaa ja Jumalan totuus – toisin kuin ihmisen totuus – ei muutu päivästä toiseen! Mikäli kristitty rakentaa perustuksensa ihmisten muuttuville teorioille, on hän kuin juoksuhiekkaan talonsa perustuksen rakentanut mies. Raamatun selkeä ilmoitus vastaa vertauksessa kalliolle rakentamista.

Simola ei tunnu edes harkitsevan mahdollisuutta jonka mukaan Raamatun mukainen luominen voisi olla mahdollinen, tai että tällaisen näkemyksen tueksi olisi esittää tieteellisiä todisteita. Lisäksi niin kauan kun alkuperätiede on filosofisesti sitoutunut naturalismiin ja materialismiin, tulkitaan uudetkin todistusaineistot tämän taustalla vaikuttavan paradigman mukaisesti. Toisin sanoen, ”tiede” saattaa kyllä korjata itseään, mutta niin kauan kun tämä tapahtuu ainoastaan materialismin/naturalismin sallitun ja ennakkoon asetetun filosofisen maailmankuvan sisällä, ei tällä ole juurikaan merkitystä.

”Raamattua ei pidä lukea kuin tieteen oppikirjaa.”

On totta, että Raamattua ei voi lukea samalla tapaa. Mutta tästä ei voida vetää johtopäätöstä, jonka mukaan Raamattu ei kuvaisi tarkasti todellisia tapahtumia. Tietyt Raamatun sanomaan kiihkeän negatiivisesti suhtautuvat tahot takertuvat Raamatun kielikuviin kuten ”aurinko nousee / laskee” ja sanovat pilkkaavaan sävyyn, että ei aurinko mihinkään nouse / laske, vaan maapallo kiertää aurinkoa (jne..) ja käyttävät tällaisia argumentteja Raamatun auktoriteettia vastaan. Jokainen maalaisjärjellä varustettu henkilö kuitenkin ymmärtää mistä tässä on kyse. Myös tiedemiehet käyttävät vastaavia kielikuvia normaalissa kanssakäymisessä, eikä kukaan kyseenalaista heidän esittämiään väitteitä koska he käyttävät yleisesti hyväksyttyjä ja ymmärrettyjä kielikuvia.

Ajattele vaikka TV:n säätiedotuksia: ”aurinko nousee klo: X ja laskee klo: Y. Se, että ohjelmassa käytetään kielikuvia aurinko nousee ja laskee, ei millään tavalla tarkoita sitä, etteikö esitetyn tiedon taustalla olisi pätevää faktoihin perustuvaa tietoa!

”Kehitysoppi [evoluutio] antaa Raamatun luomiskertomusta paremman selityksen sille, miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet. Raamattu kertoo enemmän siitä, miten ihmiset ovat omana aikanaan asiat kokeneet ja miten he ovat pitäneet yhteyttä Jumalaan. Jos haluaa tietää lajien synnystä, kannattaa lukea Darwinia.”

Useat evolutionistit myöntävät, että eliömaailmaa tutkivien tiedemiesten tulee usein muistuttaa itseään siitä, että heidän havaitsemansa monimutkaiset rakenteet eivät todellisuudessa ole suunniteltuja vaikka ne näyttävätkin siltä. Kehitysopin luovana ”kolminaisuutena” toimivat: sattuma, luonnonvalinta ja mutaatiot. Voidaan kysyä onko loogisempaa esittää, että suuren matkustajalentokoneen taustalla on vaikuttanut älykäs suunnittelija, vai että lentokone on vain sattuman ja ohjaamattomien luonnonprosessien tulosta. Loogisin ja itsestään selvin selitys on, että lentokoneella on ollut älykäs suunnittelija. Luonnossa havaitut rakenteet ovat monilta osin moninkertaisesti monimutkaisempia ja nerokkaampia kuin esimerkkinä käytetty lentokone. Yksikään lentokoneen osista ei kuitenkaan itsessään yksinään lennä, mutta kun ne kasataan oikeanlaiseksi kokonaisuudeksi, tuo kokonaisuus lentää. Pelkkien raaka-aineiden olemassaolo ei siis riitä. Raaka-aineet täytyy työstää ja kasata oikeanlaiseksi kokonaisuudeksi, jotta lopputulos voisi toimia. Näin on myös luonnossa.

Silti kehitysopissa ei sallita näkemyksiä joiden mukaan tällaisten rakenteiden taustalla olisi mahdollisesti vaikuttanut älykäs suunnittelija. On selvää, että tällainen näkökanta ei ole tieteen sanelema vaan tieteen ulkopuolelta pakotettu filosofinen pakkopaita. Kuinka näkemys, joka on sitoutunut Luojan kieltämiseen, voi Simolan mukaan antaa paremman selityksen sille miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet, kun jo ennen asioiden tutkimista on päätetty minkälaiseen tulokseen päädytään!

Lisäksi jo elämän syntymä asettaa koko kehitysopin kyseenalaiseksi. Yksikään evoluutiota tukeva taho ei ole pystynyt esittämään elämän syntymälle mekanismia joka olisi kokeellisesti voitu todistaa oikeaksi! Yksi evoluution peruskivistä – luonnonvalinta – ei voi edes alkaa toimia jollei ole mistä valita. Puhumattakaan siitä, onko todisteita edes sen näkemyksen puolesta, että luonnonvalinta ja mutaatiot voisivat tuottaa uusien alkuperäisten rakenteiden edellyttämää uutta alkuperäistä informaatiota, vaikka oletettaisiinkin elämän syntyneen vain sattuman tuloksena.

 

Tieteen historiasta ei löydy vakuuttavaa näyttöä yhdestäkään tapauksesta, jossa uusien toiminnallisten rakenteiden edellyttämää geneettistä informaatiota olisi muodostunut sattuman tai ulkoisten ympäristötekijöiden seurauksena.

 

Maailmalla on tehty useita kokeita joissa erinäiset organismit on altistettu erilaisille ympäristötekijöille. Näihin kokeisiin on liittynyt olosuhteita kylmistä kuumiin, radioaktiivisuutta sisältäviin jne. Bakteereilla on suoritettu kokeita yli 20 000 sukupolven ajan. Tämä vastaa noin 400 000 vuotta ihmisillä. Kaikista hyödynnetyistä keinoista huolimatta bakteerit pysyivät bakteereina! Tieteen historiasta ei löydy vakuuttavaa näyttöä yhdestäkään tapauksesta, jossa uusien toiminnallisten rakenteiden edellyttämää geneettistä informaatiota olisi muodostunut sattuman tai ulkoisten ympäristötekijöiden seurauksena.

Itse asiassa luonnossa havaitsemme, että eliöt kyllä sopeutuvat ja mukautuvat muuttuviin oloihin, mutta vain koska niiden jo olemassa oleva geneettinen perimä/informaatio antaa siihen mahdollisuuden. Lisäksi yleensä olemassa olevaa informaatiota menetetään sopeutumisessa– mikä on täysin vastakkainen evoluutio-uskomuksen odotuksille siitä miten informaation määrän tulisi lisääntyä.

Suosittelemme Simulalle tutustumista sivujemme artikkeliin koskien elämän spontaania syntymää9 ja miettimään sitten kuinka todennäköistä on, että edes edellytykset luonnonvalinnan tapahtumiselle voisivat muodostua ilman Luojaa.

Evolutionistit myöntävät, että luonnossa näkemiemme nerokkaiden rakenteiden muodostuminen luonnonvalinnan, mutaatioiden ja sattuman kautta on äärimmäisen epätodennäköistä. Samaan hengenvetoon he kuitenkin toteavat, että näkemys Luoja Jumalasta on vielä epätodennäköisempi ja täten näkemys evoluutiosta on paremmin perusteltu näkökanta. Kyseessä ei kuitenkaan ole tieteellisesti todistettavissa tai mitattavissa oleva väite, vaan filosofinen omaan maailmankatsomukseen nojaava mielipide.

Sivuillamme www.kreationismi.fi on käsitelty kehitysopin sisältämiä tieteellisiä ongelmia, joiden ratkaisuksi evolutionistit tarjoavat yleisesti filosofisesti latautuneita ”näin se on mennyt/meni” tarinoita.

Suomeksi on julkaistu myös hyvin yksityiskohtainen ja syvälle pureutuva tieteellinen teos ”Evoluutio Kriittinen Analyysi (Datakirjat). Näiden lähteiden lisäksi aihepiiriä käsittelevää materiaalia löytyy runsaasti sekä suomeksi, että englanniksi.10, 11, 12, 13

Kreationistit ovat myös rakentaneet omia tieteellisiä malleja Raamatun luomiskertomuksen pohjalta siitä kuinka maailmankaikkeus toimii. Tämä tutkimus ulottuu biologiaan, geologiaan, astronomiaan jne.

Huolestuttavinta Simolan kommentissa kristillisestä näkökannasta on kuitenkin se kuinka hän on valmis korvaamaan Raamatun selkeän opetuksen Raamatun ulkopuolelta tulevalla vajavaisten ihmisten kehittämällä näkemyksellä, joka on filosofisesti sitoutunut Raamatun kannalta tuhoisaan ja todistamattomaan uskomukseen.

Jos hyväksymme kehitysopin esittämät väittämät: Kaikki näkemämme elämä ja luonnon monimuotoisuus on tulosta ohjaamattomista, sattumanvaraisista ja päämäärättömistä luonnonprosesseista. Mikään ulkopuolinen älykkyys ei ole puuttunut tai vaikuttanut tähän prosessiin. Tämä prosessi on kestänyt miljoonia ja miljoonia vuosia. Kuolema, kärsimys, sairaudet jne. ovat aina olleet osa kyseistä prosessia.

Hyväksyessämme tällaisen näkemyksen hylkäämme samalla perustan jolla koko evankeliumi ja Raamatun sanoma seisoo. On hämmentävää huomata kuinka kiihkeät evolutionistit ja ateistit ymmärtävät tämän seikan, mutta Simola ei tunnu näkevän tässä ongelmaa.

Mm. Richard Dawkins on maininnut seuraavasti koskien näkemystä evoluution soveltuvuudesta Raamatun kokonaiskuvaan:

”Mutta tietysti kertomus Aadamista ja Eevasta oli vain symbolinen, vai kuinka? Symbolinen?! Jeesus antoi kiduttaa itseänsä ja kuoli symbolisen synnin takia, jonka oli suorittanut olematon yksilö. Kukaan uskosta osaton ei voisi esittää näkemyksestä muunlaista johtopäätöstä kuin – täydellistä hulluutta!”14

Ja nyt on kyse henkilöstä, joka on avoimesti vihamielinen kristillistä uskoa kohtaan! Samassa ohjelmassa esiintyi Oxfordin piispa, joka ei myöskään usko Raamatun kuvauksen mukaiseen luomiseen.

Tällaisiin liberaaleihin näkemyksiin liittyen Dawkins mainitsi:

”Mielestäni liberaalien suhtautuminen muistuttaa aidalla istumista. He uskovat puolittain Raamatun ilmoituksen, mutta kuinka he päättävät mitkä kohdista tulisi uskoa kirjaimellisesti ja mitkä kohdat ovat vain vertaukuvallisia?”14

Oletetusti tässä kohdin Dawkins tarkoittaa, että mitkä kohdat Raamatun historiallisesta kerronnasta tulisi hyväksyä historiallisena kerrontana ja mitkä osuudet tulisi selittää pois vertauskuvina. Sen jälkeen hän osuu (jälleen) naulankantaan:

”Minusta ehdotus jonka mukaan meidän tulisi pitää kiinni joistakin Raamatun tarinoista mutta ei toisista, tuntuu oudolta. Sillä, kun puhutaan tärkeistä moraalisista kysymyksistä, niin millä periaatteella me valikoimme kirsikat Raamatusta? Miksi käyttää aikaa Raamatun tutkimiseen ollenkaan mikäli meillä on kyky poimia ja valikoida haluamamme seikat, mikä on oikein ja mikä väärin?”14

Raamattu opettaa selkeästi, että kuolema, kärsimys ja maailmankaikkeuden rappeutuminen on seurausta Aadamin lankeemuksesta (1. Moos. 3:19, Room. 5:12, 8:18-22). Kaikki eläimet ja ihmiset olivat alunperin kasvissyöjiä (1. Moos. 1:29-30).

Evoluution mukaan myös ihminen on kehittynyt jostakin apinankaltaisesta olennosta käsin. Olisiko Jumala siis kruunannut ihmisen luomakunnan haltijaksi kun ”ihminen” olisi sattuman, mutaatioiden jne. kautta saavuttanut tarvittavan ”kehitystason” ?

Jeesus itse viittaa luomiseen historiallisena tosiasiana (Matt. 19:4-5) Tämän lisäksi Jeesus torjuu Saatanan hyökkäyksen kirjoitusten auktoriteetilla! (Matt. 4:6-7) Täten kirjoitusten auktoriteetti on täysin kiistaton! Jeesus myös lainaa Aabrahamia: ”Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. (Luuk. 16:31) Jo muutama otos Raamatusta osoittaa selvästi, että tällainen näkemys ei ole mitenkään sovitettavissa Raamatun selkeään ilmoitukseen.

Kristitty joka lähtee punakynän kanssa ”korjaamaan” Raamatun ilmoitusta miellyttääkseen uskosta osattomia tahoja, on tuomittu jo ennalta epäonnistumaan.

Simolan tekemät kompromissit 1. Mooseksen kirjan selkeän opetuksen hylkäämiseksi todellisena historiana ei ole lähtöisin eksegetiikasta, vaan kyse on Raamatun uhraamisesta ihmisten alati muuttuvien ja vajavaisten teorioiden alttarilla! 1. Mooseksen kirjan kielioppi ja kirjoitusmuoto eivät anna oikeutusta sille, että kyseistä tekstiä voisi pitää jonkinlaisena vertauskuvallisena moraalisena kertomuksena!15

”Kristillinen usko on ihan täyspäisten ihmisten uskonto. Tieteellisen tiedon ja uskon välillä ei ole mitään älyllistä ristiriitaa. Tieteen ja uskon reviirit ovat rinnakkaisia, eivät päällekkäisiä.”

Ajatus kyseisen lainauksen sisällä voitaisiin kääntää seuraavasti: Tiede käsittelee tosiasioita todellisessa maailmassa, kun taas uskonto käsittelee kysymyksiä etiikasta, arvoista, moraalista ja siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Kyseinen näkemys perustuu kuitenkin filosofialtaan väärään ”fakta-arvoeroon” ja on Raamatun vastainen väittämä. Esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemuksella on elintärkeä asema kristinuskossa, mutta sen tulee olla myös historiallinen tosiasia, jotta sillä olisi arvoa. Kristuksen kuolema toteutti ”testattavissa” olevan profetian jonka mukaan hauta olisi tyhjä kolmantena päivänä. Lee Strobelin kirja ”Tapaus Kristus” käsittelee historiallisia todisteita liittyen Jeesukseen ihmisenä ja Jumalan poikana. Tämän lisäksi Kristuksen ylösnousemuksen täytyi osoittaa tieteen rajallisuus ja Jumalan voima yli niin kutsuttujen ”luonnonlakien” joiden mukaan kuolleet ruumiit rappeutuvat eivätkä palaa eloon.

Kristittyjen ei tulisi lähteä mukaan valheelliseen erotukseen faktojen ja moraalin välillä. Kristus on maailmankaikkeuden Herra, ja Raamattu on tarkka kaikissa aiheissa joita se käsittelee, ei ainoastaan uskon ja moraalin alueilla, vaan yhtä lailla historian, tieteen ja maantiedon alueilla. Kristityillä ei ole mitään syytä luovuttaa mitään osuutta ”todellisesta maailmankaikkeudesta” tahoille jotka toimivat materialistisista lähtökohdista käsin – etenkään kun ateistit antavat surutta omien uskonnollisten näkemyksiensä vaikuttaa tieteen harjoittamiseensa promotoimalla evoluutiota.

Simolan yleisenä tavoitteena tuntuu olevan tietyn ihmisryhmän hyväksynnän saavuttaminen. Tämän hyväksynnän hän tuntuu uskovan saavuttavansa kieltämällä Raamatun luomiskertomuksen tieteen nimissä. Tästä seuraa kuitenkin muita konflikteja. Onko Simola valmis tekemään samanlaisen kompromissin esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Mooses jakaa Jumalan voimalla punaisen meren kahtia.
 • Jerikon muurit kaatuvat huutamisen ja marssin seurauksena.
 • Jeesus syntyy neitseestä.
 • 5000 ihmistä ruokitaan kylläisiksi vain muutamalla leivän ja kalan palalla
 • Jeesus nousee kuolleista.
 • Myrsky laantuu vain Jeesuksen käskyn seurauksena.
 • Vetten päällä kävely. (Listaa voisi jatkaa..)

Ja millä perusteella Simola kykenisi pitäytymään näissä opetuksissa ja ei luomiskertomuksen todenmukaisuudessa? Tuskin Simolakaan uskoo tiettyjen sekulaaritahojen esittämiin näkemyksiin joidenka mukaan opetuslapset olisivat muka olleet huumaavien aineiden alaisia.

”Ristiriitaa alkaa tulla, jos uskonnollisilla käsityksillä aletaan mestaroida tieteellistä tietoa”

Simola ei joko ole ollut tietoinen evoluutionäkemyksen taustalla vaikuttavista filosofisista/uskonnollisista näkemyksistä tai sitten hän on hyväksynyt näkemyksen jonka mukaan kyseiset näkemykset olisivat jollain tapaa välttämättömiä ja perusteltuja. Onko Simolan näkemys se, että naturalismi on ainut oikea tieteen sanelema menetelmä maailman tutkimiseen ja totuuden löytämiseen?

Kuten aikaisempi Gouldin lainaus osoitti, ei kukaan meistä voi välttää maailmankuvamme vaikutusta siihen kuinka tulkitsemme näkemäämme maailmankaikkeutta ja asioita yleensä. Tieteen tekijät eivät eroa muista ihmisistä tämän seikan osalta, vielä vähemmän kun kyse on kyse alkuperätieteistä, joissa todistusaineisto vaatii tulkintojen tekemistä. Kuten aikaisemmin mainitsimme, sekä kristityt, että muutkin ihmiset ovat maailmankuvansa ”ohjailemia”. Ohessa yksi esimerkki lähihistoriasta.

Useat meistä ovat vielä sitä ikäluokkaa, että olemme saaneet koulussa opetusta jonka mukaan maailmankaikkeus on aina ollut olemassa – ikuinen. Tämä näkemys oli tieteellinen tosiasia aivan lähihistoriassa. Arvostetun Nature-julkaisun entinen toimittaja Sir John Maddox esitti tiedelehdessä näkemyksen, että näkemys jonka mukaan maailmankaikkeudella on ollut alku on ”täysin hyväksymätön”. Hän tuki näkemystä aina olemassa olleesta maailmankaikkeudesta (on mielenkiintoista nähdä kuinka tiedeyhteisöllä ei ollut mitään ongelmaa käsityksen kanssa jonka mukaan maailmankaikkeus oli aina ollut olemassa, mutta kun kristityt esittävät Jumalan olleen aina olemassa, tuottaa tämä välittömän vastalauseiden ryöpyn). Hänen syynsä vastustaa näkemystä maailmankaikkeudesta jolla olisi ollut alku oli peräisin filosofisesta näkemyksestä jonka mukaan tällainen näkemys tarjoaisi ”perimmäisen tarkoituksen maailmankaikkeuden olemassaololle”, ja näin soisi kreationisteille ”hyvän oikeutuksen uskomuksilleen”.16

Tässä meillä tiedelehti jossa julkaistiin selkeästi uskonnolliseen näkemykseen pohjautuvia näkemyksiä! Eivätkä asiat ole noista päivistä mihinkään muuttuneet. Pelin henki on pysynyt samana. Melkein kaikki käy, niin kauan kun ei viitata merkitykseen maailmankaikkeuden taustalla! Nykypäivänä yleisesti hyväksytty tieteellinen näkemys siitä, että maailmankaikkeudelle on ollut alku, vastaa kreationistien näkemyksiä tältä osin. Alussa Jumala loi...

On siis selvää, että kilpailevia näkemyksiä ei tiedepiireissäkään vastusteta aina suinkaan tieteellisistä lähtökohdista käsin, vaan maailmankatsomukselliset seikat näyttelevät tapahtumissa merkittävää osaa. Niin menneisyydessä kuin nykypäivänä. Evolutionistien esittämät perustelut sille miksi luomisen näkökantaa ei tulisi hyväksyä varteenotettavana selityksenä biologiassa, perustuvat yhtä lailla filosofiseen argumenttiin!

Usein kuulee sanottavan, ettei tiede tarvitse oletusta Jumalasta selvittääkseen asioita. Se on varmasti totta.

Kuulee myös sanottavan, että nekin tieteen tekijät jotka eivät usko Jumalaan joutuvat omaksumaan uskonnollisia näkökantoja. Tieteen tekeminen edellyttää, että maailmankaikkeus toimii stabiilien luonnonlakien pohjalta, jotka eivät sattumanvaraisesti muutu. Mutta mikäli maailmankaikkeus on vain seurausta sattumasta – kosmisesta vahingosta – niin voidaan kysyä miksi sen toiminnan tulisi seurata stabiileja luonnonlakeja? Ja mikäli maailmankaikkeus on seurausta vain sattuman kaltaisesta vahingosta ja erilaiset sattumat ovat näytelleet merkittävää osaa mm. elämän synnyssä, niin mikä estää jatkuvien sattumien tapahtumisen jonka kautta nykyiset luonnonlait ja fysiikan vakiot muuttuisivat jatkuvasti.

Raamattu tarjoaa selityksen. Maailmankaikkeus sisältää täsmällisiä lakeja koska niiden toimeenpanijana on toiminut looginen Jumala, joka ylläpitää maailmankaikkeutta loogisella ja johdonmukaisella tavalla. Lisäksi Jumala on selkeästi sanassaan ilmoittanut, kun hän on voimallansa puuttunut luonnonlakien ja vakioiden normaaliin toimintaan. Raamatun Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala!

On mielenkiintoista, että tieteen suurista tekijöistä mm. Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Babbage, Mendel, Pasteur, Kelvin ja Clerk Maxwell olivat teistejä! Useimmat heistä olivat kristittyjä! Heidän uskonsa Jumalaan ei suinkaan ollut rajoitus heidän tieteen tekemiselleen vaan päinvastoin useimmiten inspiraation lähde, eivätkä he häpeilleet tämän tunnustamista! Heidän tieteen tekemisensä pohjautui sille käsitykselle, että maailmankaikkeus oli luotu, ja ennen kaikkea, että luomakunnan taustalla vaikutti yksi Jumala. Esim. Galileoa ajoi syvä sisäinen näkemys jonka mukaan Luoja on suonut ihmiselle aistit, kyvyn järkeillä ja älykkyyden jotta käyttäisimme niitä tiedon ja ymmärryksen hankkimiseen siitä miten luomakunta toimii ja operoi.

Jopa nykypäivän operatiivisen tieteen harjoittajat joutuvat tekemään olettamuksia uskon varassa. Jo pelkästään se vaatii uskon varassa tehdyn olettamuksen, että jokin korkealta tiputettu kappale joka tänään tippuu alaspäin tietyllä nopeudella maan vetovoiman vaikutuksesta, tulee käyttäytymään samoin myös huomenna. Voisihan olla, että seuraavana päivänä irti päästetyt objektit lähtisivätkin kohoamaan ylöspäin. Toki kyse on hyvin epätodennäköisestä tapahtumasta, mutta silti kyse on seikasta joka täytyy uskon varassa hyväksyä / olettaa. Tässä palaamme jälleen kysymykseen maailmankaikkeuden vakioiden ja lakien syntymisestä ja niiden tilan johdonmukaisuudesta. Ovatko ne tulosta sattumasta vai loogisen ja johdonmukaisen Jumalan luomistyöstä?

Kuulee myös sanottavan, ettei ihminen tarvitse uskoa ja Jumalaa elääkseen täysipainoista elämää. Sekin voi olla totta, jos vain sovitaan siitä, mitä tarkoitetaan täysipainoisella elämällä. Ihminen voi elää yksin ilman kiinteää yhteyttä toisiin ihmisiin. Useimmat meistä kuitenkin kaipaavat lähelleen rakkaita ihmisiä ja ovat sitä mieltä, että elämä on täydempää heidän kanssaan kuin yksin. Yhteys pyhään, tuonpuoleiseen, ajan ja materian yläpuolella olevaan Jumalaan tekee elämästä vielä täydempää.

Joh 14:6: "Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.'"

Kyse ei niinkään ole siitä elääkö ihminen täällä ”täysipainoista” elämää, ja mitä kukin kyseisellä termillä ymmärtää. Toisille täysipainoinen elämä on menestystä työelämässä ja korkea taloudellinen asema. Toiselle se on tietyn sosiaalisen aseman saavuttaminen. Mikään näistä asioista ei itsessään välttämättä ole paha asia, mutta ne ovat toisarvoisia Jumalan silmissä ja ihmisen pelastumisen kannalta.

Vain usko Jeesukseen voi pelastaa ihmisen.

Mark. 12:29-31:

"Jeesus vastasi: 'Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.'"

2. Joh. 1:6: "Ja rakkautta on se, että me elämme hänen [Jumalan] käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää."

2. Joh. 1:9: "Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika."

Uskomme, että Simolan lähtökohdat pääkirjoituksen kirjoittamiseen ovat olleet vilpittömät. Mutta kuten olemme tässä vastineessa pyrkineet osoittamaan, useat Simolan näkemyksistä eivät kestä Raamatun valossa tehtyä kriittistä tutkiskelua.

Yleisenä ohjeena voisimmekin toistaa Raamatun ohjeen koetella kaikki ja pitää se mikä hyvää on. (Kyseinen ohje pätee myös tähän vastineeseen.)

Lähdeviitteet
 1. R. Lewontin, Billions and Billions of Demons, New York Review (9 January 1997): p. 31; Amazing admission
 2. S.J. Gould, Natural History 103(2):14, 1994.
 3. D. Hull, The Effect of Essentialism on Taxonomy Two Thousand Years of Stasis (II), British Journal for the Philosophy of Science 16(61):1–18, 1965.
 4. C. Todd, correspondence to Nature 410(6752):423 (30 September 1999); A designer is unscientific—even if all the evidence supports one!
 5. http://www.expelledthemovie.com/
 6. Tietyt evoluutiomyönteisen tahot ovat esittäneet valheellisia väitteitä Expelled dokumentin epäkohdista, ohessa pitkä vastine esitettyihin väitteisiin: http://www.evolutionnews.org/2009/02/expelled_exposed_exposed_your.html#more
 7. http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/284/63/
 8. http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/283/63/
 9. Elämän synty: Elämän synty oppikirjoissa
 10. www.intelligentdesign.fi
 11. www.creation.com
 12. www.taustaa.fi
 13. www.luominen.fi
 14. The root of all evil? (broadcast on Channel 4, 16 January 2006)
 15. http://creation.com/should-genesis-be-taken-literally
 16. Nature , 340, 1989 p. 425 
Muita lähteita:
 • Refuting Evolution 2
 • God's undertaker , Has Science Buried God. John C- Lennox
 • www.creation.com