torstaina, 19. joulukuuta 2013, klo 19.39

Evankeliumille välttämättömien käsitteiden menetys

Kaikki kristinuskon perusopinkappaleet pohjautuvat siis luomiseen. Jos luomiskertomus ja evoluutioteoria yritetään yhdistää jollain tavalla, seuraa siitä monien evankeliumin kannalta välttämättömien käsitteiden menettäminen. Seuraavassa kuusi näitä käsittelevää kysymystä suoraan teistisille evolutionisteille ja progressiivisille kreationisteille:

Käsite menetetty: Jumalan hyvyys

Raamattu sanoo: ”Jumala on hyvä” ja kohdassa 1. Moos. 1:31 Jumala kuvailee juuri lopettamaansa luomista ”erittäin hyväksi”. Kuinka ymmärrät Jumalan hyvyyden, jos hän käytti evoluutiota, jossa ”luonnolla on hampaat ja kynnet punaisenaan verestä”, ”luodakseen” kaiken?

Käsite menetetty: Aadamin synti toi kuoleman ja rapistumisen, evankeliumin perustan

Evolutionistien (ja progressiivisten kreationistien) käsityksen mukaan, fossiilit (jotka näyttävät kuolemaa, kärsimystä ja verenvuodatusta) muodostuivat ennen kuin ihmiset ilmaantuivat maan päälle. Eikö tämä tarkoita, että et voi uskoa Raamattuun, kun se sanoo, että kaikki on ”alistettu katoavaisuuden alle” Aadamin synnin tähden (Room. 8)? Evolutionistisen näkemyksen mukaisesti, eikö ”alistaminen katoavaisuuden alle” ole aina ollut täällä?

Jos kuolema ja kärsimys eivät nouse Aadamin synnistä ja siitä seuranneesta kirouksesta, kuinka Jeesuksen kärsimys ja fyysinen kuolema voivat maksaa syntirangaistuksemme ja antaa meille iankaikkisen elämän, kun Raamattu selvästi sanoo (esimerkiksi 1. Kor. 15:22 ”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi”)? Kuinka kuolemaa voidaan kutsua ”viimeiseksi viholliseksi” (1. Kor. 15:25) ja ”Synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23), jos se on alkuaan osa ”erittäin hyvää” luomista (ks. yllä)?

Käsite menetetty: Koko Raamatun jumalallinen inspiraatio

Jos 1. Mooseksen kirjan selonteot luomisesta, syntiinlankeemuksesta, kaikkien kansojen alusta, vedenpaisumuksesta ja Baabelin tornista – ensimmäisissä 11 luvussa – eivät ole historiallisia, vaikka ne on kirjoitettu historiallisina kertomuksina ja Jeesus ymmärsi ne niin, mitä muita epämuodikkaita osia Raamatusta hylkäät?

Luomisen raamatullinen selvitys 1. Mooseksen kirjassa näyttäytyy hyvin täsmällisesti luomistoiminnan kuudessa päivässä, joista jokaisella on ilta ja aamu. Evolutionistisen järjestyksen mukaan raamatullinen luomisjärjestys on täysin väärä. Ajatteletko, että Jumalan olisi pitänyt inspiroida selvitys pitäen paremmin kiinni evolutiivisesta järjestyksestä, totuudesta, kuten sinä näet sen, jos hän todellakin käytti kaiken luomisessa evoluutiota tai seurasi siinä evolutiivista mallia?

Käsite menetetty: Jumalan sanan yksinkertainen ymmärtäminen

Jos 1. Mooseksen kirjan selvitys ei tarkoita sitä, mitä se selvästi sanoo, vaan täytyy ”tulkita” sopimaan evolutiiviseen maailmaan, kuinka me voimme ymmärtää loppuosaa Raamatusta? Kunka voimme tietää, ettei Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen historiallisia selontekoja pitäisi myös ”tulkita”? Tosiaan, voimmeko me tietää mitään varmaksi, jos Raamattu voi olla niin myöntyväinen?

Käsite menetetty: Luominen näyttää selvästi Jumalan kädenjäljen

Dr. Niles Eldredge, hyvin tunnettu evolutionisti, on sanonut: ”Darwin …opetti meille, että voimme ymmärtää elämän historian puhtaasti naturalistisin käsittein, ilman turvautumista yliluonnolliseen tai jumalalliseen.” Eikö ole filosofisesti ristiriitaista naittaa Jumala (teismi) evoluution (naturalismi) kanssa? Jos Jumala ”loi” käyttämällä evoluutiota, joka tekee Hänet turhaksi, kuinka voivat Jumalan ”ikuinen voima ja jumaluus” olla ”selvästi nähtävissä” luomisessa, kuten Room. 1:20 sanoo?

Evoluutiolla ei ole tarkoitusta, ei suuntaa, ei päämäärää. Raamatun Jumalalla on kaikessa tarkoituksensa. Kuinka sovitat yhteen evoluution tarkoituksettomuuden ja Jumalan tarkoitukset? Mitä Jumalan täytyy tehdä evolutiivisessa maailmassa? Eikö Jumala ole ”tarpeeton olettamus”?

Käsite menetetty: Luomistyön entisöinnin tarve

Jos Jumala loi miljoonien vuosien ajan kuoleman kautta, olemassa olevaa maailmaa ei ole synti tuhonnut, vaan se on aina ollut niin – kuten Jumala tarkoittikin sen olevan. Niinpä miksi sitten Hän haluaisi repiä sen alas ja luoda uudet taivaat ja maan (2. Piet. 3 ja muut kohdat)?1