torstaina, 19. joulukuuta 2013, klo 21.15

Jeesuksen todistus

Matt. 24:37-39:

"Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva."

Tässä kohdassa Jeesus viittaa Nooaan historiallisena henkilönä ja arkkia ja vedenpaisumusta todellisina historiallisina tapahtumina, jotka tuhosivat kaikki arkin ulkopuolella olleet ihmiset. Jos vedenpaisumuksen ajatellaan olleen vain paikallinen tai se kielletään kokonaan, asettaa se myös tämän kohdan perusteella Jeesuksen toisen tulemisen kyseenalaiseksi.

Jeesus myös sanoo avioeroa käsitellessään seuraavaa (Mark. 10:6-8): 

"Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi." 

Tämän kohdan mukaan Jeesus sanoo, että Jumala on luonut ihmiset luomakunnan alussa. Jos kuitenkin väitetään, että evoluutioteoria voidaan yhdistää Raamatun luomiskertomuksen kanssa, on ihminen ilmestynyt maailmaan luomakunnan lopussa – evoluutioteorian mukaanhan ihmisiä on ollut vasta aivan viime hetkistä. Jos esitetään maailman tähän astinen ikä kellotaulun avulla, on ihmisiä ollut aivan viimeisellä sekunnilla.

Jos siis väitetään, että evoluutioteoria on yhdistettävissä Raamatun luomiskertomukseen, väitetään samalla, että Jeesus on valehtelija. Olemmeko me tai suuri joukko tutkijoita Jumalaa viisaampia?

Jeesuksen todistuksen kiertoyritykset

Mark. 10:6 viittaa ihmisen luomisen alkuun

Alkukielen perusteella Jeesus puhuu “luomisen alusta” ja tämän perusteella on esitetty näkemys, että Jeesus viittaa tässä ihmisen luomiseen.1 Näkemys ei kuitenkaan ole kovin järkevä, sillä on itsestäänselvää, että mies ja nainen olivat jo oman luomisensa alussa. Mitä he sitä ennen olisivat olleet, hermafrodiittejako? Raamatun suoran ja yksiselitteisen lukemistavan mukaisesti kohta Mark 10:6 tarkoittaa koko luomisen alkua.

Vuoden 1992 suomennos puhuu maailman alusta ja vuoden 1938 käännöksessä puhutaan luomakunnan alusta. Bibliassa taas mainitaan luomisen alku. Suomalaiset käännökset näyttävät viittaavan siihen, että kyseinen kohta nimenomaan tarkoittaa luomisen alkua.

Tällä on myös selvää tukea kreikan kielessä. Jeesuksen kyseisessä kohdassa mainitsema “luomisen alusta”-ilmaus on kreikaksi apo de archēs kriseōs ja sitä käytetään myös kohdissa Mark. 13:19 ja 2. Piet. 3:4 yksiselitteisesti tarkoittamaan koko luomista. Kahdessa jälkimmäisessä kohdassa ilmauksesta puuttuu prepositio de, joka on merkitykseltään uuden aiheen merkitsijä tai joskus “mutta”. Niissä on myös apo-sanan tilalla sana ap, jota käytetään, kun seuraava sana alkaa vokaalilla. Nämä muutokset eivät siten muuta lauseen merkitystä ja ne vahvistavat opetusta siitä, että ihmiset ovat olleet olemassa lähes yhtä kauan kuin luominen itsekin.

Jos otetaan 6. päivä alusta 4000 vuoden ajanjaksolla, poikkeaa tämä 0,0004% alusta.2 Jos taas oletetaan maailman olevan noin 13,8 miljardia vuotta vanha, ja ihmisen ilmaantuneen maapallolle noin 200 000 vuotta sitten, poikkeaa ihmisen ilmaantuminen 99,999% alusta.3 Jos Jeesuksen sanoja kohdassa Mark. 10:6 tulkitaan viittamaan johonkin muuhun, kuin koko luomiseen, seuraa tästä tulkinnasta lukuisia uusia ongelmia.

Huomattava on myös kohta Luuk 11:50-51, jossa Jeesus tekee selväksi, että profeettoja on ollut lähes maailman alusta asti. Abelin kuolema tapahtui selvästikin maailman alussa: edellä mainittua prosenttilukua vastaavaa lukua on nyt n. 3%.4

Viitaus luomiskertomukseen

Yhden vastauksen mukaan kyseisessä kohdassa Jeesus kehottaa katsomaan Raamatun alkulehdille.

Kun katsotaan Raamatun alkulehdille, on huomattava James Barrin, Oxfordin yliopiston hepreankielen professorin, toteamus. Hän ei usko ensimmäisen Mooseksen kirjan kirjaimelliseen totuuteen mutta on todennut, että kaikki hänen tuntemansa hepreankielen asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1-11 on kirjoitettu kuvaamaan todellisesta ja äskettäin tapahtuneesta kuusi tavallista päivää kestäneestä luomisesta ja koko maailman peittäneestä katastrofaalisesta vedenpaisumuksesta. James Barr on maininnut asian kirjeessään David C.C. Watsonille 23.4.1984.5

Raamatun kirjoittajien yksimielinen todistus:

Matt. 24:37-39, Mark. 10:6 ja Luuk 11:50-51 eivät ole ainoita kohtia, joissa Raamatun kirjoittajat viittaavat luomiseen historiallisena tosiasiana. Näitä kohtia on listattu laajemmin artikkeliin Luomiseen viittaavat uuden testamentin kohdat.

Katso myös:
Artikkelisarjan muut osat:
Lähdeviitteet
  1. Esim. http://www.reasons.org/articles/examining-mark-10-6
  2. Sarfati, Jonathan: Refuting Compromise s. 298-299. Master Books 2004. ISBN: 0-89051-411-9
  3. Big bang: 13,798 ± 0,037 miljardia vuotta sitten: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Bang&oldid=586310151

    Ihminen 200 000 vuotta sitten: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatomically_modern_humans&oldid=587050740

    (13,798 mrd vuotta - 200 000 vuotta)/(13,798 mrd vuotta)= 0,9999855...
  4. Sarfati, Jonathan: Refuting Compromise s. 299. Master Books 2004. ISBN: 0-89051-411-9
  5. http://creation.com/oxford-hebraist-james-barr-genesis-means-what-it-says, viitattu 28.4.2013