torstaina, 19. joulukuuta 2013, klo 20.28

Teistisen evoluution 10 vaaraa

 1. Jumalan luonteen vääristely
  Raamattu kertoo Jumalan olevan mm. rakkaus ja elämä (1. Joh. 4:16, 1:1-2). Teistisen evoluution mukaan Jumala on kuitenkin luonut maailman kärsimyksen ja kuoleman kautta.
 2. Jumalasta tulee aukkojen Jumala
  Raamatun mukaan kaikki on Jumalasta (1. Kor. 8:6) Teistinen evoluutio kuitenkin pienentää Jumalan työskentelytilan niihin asioihin, joita se ei voi selittää. Näin Jumalasta tulee aukkojen Jumala.
 3. Raamatun keskeisten opetusten kieltäminen
  Mm. Jeesus viittaa monesti luomiseen historiallisena tosiasiana (esim. Matt. 19:4-5) Jumala myös käyttää kymmenen käskyn laissa kuuden työpäivän ja yhden lepopäivän perustana samanmittaisia luomispäiviä (2. Moos. 20:8-11). Teistinen evolutionismi romuttaa perustan lukea Raamattua sillä tavoin, kuin Jeesus, profeetat ja apostolit ovat sen vahvistaneet.
 4. Tie Jumalan löytämiseen hukataan
  Raamatun mukaan me ihmiset olemme syntisiä (Room. 7:18-19) ja siksi armoa vailla. Evoluutio ei kuitenkaan tunne syntiä. On vain harmittomia kehitysopillisia sivujuonteita. Näin synti tehdään merkityksettömäksi ja tie pelastukseen hukataan.
 5. Oppi Jumalan lihaksi tulemisesta romuttuu
  Kristillinen perusoppi on, että Jumala tulee lihaksi Jeesuksessa. Ajatus evoluutiosta saattaa tämän kyseenalaiseksi. Evoluutioteorian mukaan ei ole syntiä, kaikki on kehityksen tulosta. Näin ei ole tarvetta syntien sovitukselle, eikä siten Jumalan lihaksi tulemiselle.
 6. Jeesuksen lunastustyön raamatullinen perusta muutetaan myytiksi
  Katso artikkelit: Luomiskertomus – kaikkien kristillisten opinkappaleiden perusta ja Evankeliumille välttämättömien käsitteiden menetys
 7. Raamatulliset aikasuhteet menetetään
  Raamattu tarjoaa meille paljon tietoa siitä, milloin mitäkin tapahtuu. Maailmalla on selvä alku (1. Moos. 1:1) ja maailma tulee myös loppumaan (Matt. 24:14). Galatalaiskirjeessä viitataan myös siihen hetkeen, kun Jumala lähetti poikansa (Gal. 4:4) ja tämä hetki oli noin 2000 vuotta sitten. Teistiset evolutionistit kuitenkin hylkäävät Raamatun aikasuhteet. Näin ollen kaikkia Raamatun kertomuksia ei oteta vakavasti ja Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyvä valvominen voidaan kadottaa.
 8. Luomisen käsitteet menetetään
  Jumala loi maapallon neljä vuorokautta ennen taivaankappaleita. Mm. tämä on vakavasti ristiriidassa evoluutionäkemyksen kanssa. Luomisjärjestys ja evoluutiojärjestys eivät muutenkaan ole yhteensopivia:

  Evoluutiojärjestys:

  1. Elämää vedessä ennen maakasveja
  2. Maaeläimiä ennen kukkakasveja
  3. Dinosaurukset kehittyivät linnuiksi
  4. Maalla elävät liskot kehittyivät
  5. Maanisäkkäät kehittyivät ennen valaita

  Luomisjärjestys:

  1. Maakasveja ennen elämää vedessä
  2. Kukkakasvit ennen maaeläimiä
  3. Lintuja ennen maaeläimiä
  4. Lentäviä eläimiä ennen maaeläimiä
  5. Valaita ennen maaeläimiä
    
 9. Todellisuuden vääristely
  Raamattu on arvovaltainen kaikissa kannanotoissaan ja totuuden mukainen. Evolutionistit sivuttavat tämän. Jos siis evoluutioteoria on väärässä suurimman virheen tekee teologia, joka ottaa evoluution sen sijaan, mitä Raamattu sanoo.
 10. Tarkoituksen kadottaminen
  Mistään ei ole löydettävissä ihmisen tarkoituksesta ja päämäärästä yhtä arvokkaita lausuntoja, kuin Raamatusta. Meillä on esimerkiksi päämäärä: Taivas (1. Piet. 1:4). Evoluutiomekanismit taas ovat päämäärättömiä ja tarkoituksettomia, joten tarkoituksen yhdistäminen tarkoituksettomaan muodostaa ristiriidan.1

Evoluutioteorian rasistisuus

Evoluutioteoria on lähtökohtaisesti rasistinen. Jos ihmisryhmä A on kehittynyt varhaisimmasta alkumuodosta 400 000 vuotta sitten, ja ihmisryhmä B 40 000 vuotta sitten, on ihmisryhmä A tietysti kehittyneempi, kuin ihmisryhmä B. Tätä ajatusta käyttäen kehitysopin sokaisemat pyrkivät tuhoamaan Australian alkuasukkaat samaan aikaan, kun lähetystyöntekijät pyrkivät suojelemaan heitä.2

Äärimmäisen harvat evolutionistit kuitenkaan hyväksyvät, että evoluutio on rasistista. Yksi johdonmukainen evolutionisti kuitenkin ollut ja hän on hyvin kuuluisa, mutta jo edesmennyt evoluutiobiologi W. D. ”Bill” Hamilton. Hän havaitsi selkeästi, että evoluutio vaatii huonompien eliminoimista, ei heidän säilyttämistä. Hän halveksui geneettisesti virheellisten lasten hengissäpitämisyrityksiä. Hän ei myöskään ollenkaan pitänyt siitä, että keisarinleikkaukset mahdollistivat kapealanteisten naisten synnyttämisen. Hänen mukaansa nykylääketiede johtaa todennäköiseen virhekatastrofiin, eli siihen, että tuhoava määrä haitallisia mutaatioita kertyy ihmisiin.3 Hän oli looginen ja älyllisesti rehellinen, vieden evoluutioajatuksesta seuraavat päätelmät loppuun asti, vaikka se tuottikin epäeettisiä johtopäätöksiä.