Hätkähdyttävä DNA-kieli

Dominic Statham

Professori Richard Dawkins, johtava ateisti, on todennut, että DNA on evoluution vakuuttavin todiste. Kirjassaan Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet hän kertoo, että DNA-koodi (eli DNA-kieli) on sama kaikissa elämänmuodoissa – hänen mukaansa tämä tosiasia ”on kaikkein selvin osoitus siitä, että elävät olennot polveutuvat samasta esi-isästä.”1,2 Väite on kuitenkin hyvin harhaanjohtava, sillä tästä ”tosiasiasta” on paljon poikkeuksia – monet eliöt käyttävät koodin muunnelmaa.3,4 Nämä poikkeukset ja koodin luonne itsessään muodostavatkin yhden vahvimmista väitteistä evoluutioteoriaa vastaan.

DNA:ta on kaikissa kehomme soluissa, ja se on muodoltaan kuin kaunis kierreportaikko. Askelmat (eli poikkipuut) ovat kuin aakkostemme kirjaimia, jotka nousevat tai laskeutuvat portaita muodostaen yhdessä merkityksellisiä sanoja. Ihmisen DNAssa on yhteensä noin kolme miljardia kirjainta, mikä on valtava määrä tietoa5 – noin tuhannen Raamatun kokoisen kirjan verran.6 Siinä on esimerkiksi ohjeet vauvan rakentamiseksi hedelmöityneestä munasolusta alkaen – kuinka sydän, keuhkot, aivot jne. kootaan. Tarvitsemme DNA:ta aikuisinakin, sillä siinä ovat ohjelmat, joiden avulla elimistömme toimii.

Eräs DNA:n tehtävistä on säädellä useiden terveen elimistön kannalta välttämättömien valkuaisaineiden eli proteiinien valmistamista. Esimerkiksi veren hemoglobiini-proteiini on rakennettava erittäin huolellisesti, jotta se kykenee kuljettamaan keuhkoista happea kaikkialle kehoomme. Jotkut proteiinit toimivat vasta-aineina, joiden avulla voimme torjua bakteerien ja virusten hyökkäyksiä.7 Sormiemme kynnet, samoin kuin hiuksemme, rakentuvat keratiini-nimisestä proteiinista. Vaikka erilaisia proteiineja on kehossamme satojatuhansia, ne kaikki koostuvat samoista aminohapoiksi kutsutuista rakennuspalikoista. Ihmisessä (kuten useimmissa eliöissä) on vain 20 erilaista aminohappoa, jotka yhdistyvät toisiinsa muodostaen ketjuja.8 Tyypillinen proteiini koostuu useista sadoista aminohapoista. Proteiinien erot ja hyvinkin erilaiset toiminnot johtuvat aminohappoketjun aminohappojen järjestyksestä.

dna

”Tutkijat ovatkin arvelleet, että perus-DNA-koodi saattaa olla paras mahdollinen lukemattomista vaihtoehdoista.”

©iStock.com/BlackJack3D

DNA:n ”kirjainten” järjestys on kuin kieli, jossa kullakin kirjainyhdistelmällä on oma merkityksensä. Suomen kielessä aakkosia on 29, DNA-kielessä vain neljä: A, C, T ja G. Näitä neljää kirjainta käyttämällä DNA määrää kunkin aminohapon paikan ketjussa. DNA-kielessä kolmikirjaiminen ”sana” CAT tarkoittaa: ”ketjuun seuraavaksi histidiini-niminen aminohappo”; kirjainyhdistelmä GGT tarkoittaa: ”ketjuun seuraavaksi glysiini-aminohappo”; kirjainyhdistelmä GTG tarkoittaa: ”ketjuun seuraavaksi valiini-aminohappo”. ”Sanojen” muodostama ”lause” määrää aminohappojen asennusjärjestyksen. Näin CATGGTGTG tarkoittaa ”kokoa käyttäen ensin histidiiniä, sitten glysiiniä ja tämän jälkeen valiinia”.

DNA:n nerokkuus

Monet ominaisuudet tekevät DNA-koodista hyvin hienostuneen.9 Yksi tällainen ominaisuus on keino, jolla se selviytyy kopiointivirheistä. Samoin kuin tietokone kopioi ohjelmiston avulla tietoa kovalevyltä muistiin, niin myös DNA on kopioitava ennen käyttöä. (Kopio on itse asiassa hieman erilainen molekyyli nimeltään RNA.) Kopioitaessa tulee virheitä, joiden seurauksena aminohappo voi päätyä väärään kohtaan ketjussa. DNA-kieli on kuitenkin määritelty minimoimaan tällaisten virheiden vaikutukset. Koodi on rakenteeltaan sellainen, että vaikka kopiointivirheen seurauksena valittaisiin väärä aminohappo, on tällä usein samantapaiset ominaisuudet ja lähes yhtä hyvä toimivuus kuin sen paikalle alun perin määrätyllä oikealla aminohapolla. Joskus taas kopiointivirheestä huolimatta valitaan oikea aminohappo.

Ihmisten käyttämät kielet, kuten englanti, ranska ja latina, käyttävät kaikki eriävää koodia eli niissä kirjainten erilaiset yhdistelmät merkitsevät samoja asioita. Suomeksi ”ihmisen paras ystävä” on koira, englanniksi dog, ranskaksi chien ja latinaksi canis. Samaan tapaan DNA-kielessä monien erilaisten koodien käyttö olisi ollut mahdollista, jolloin erilaiset kirjainyhdistelmät olisivat voineet määrätä erilaisia aminohappoja. Tämä johtuu siitä, että DNA-koodin kirjainten tai sitä lukevan ja tulkitsevan koneiston kemialliset ominaisuudet eivät vaadi tietyn koodin käyttöä. Itse asiassa vaihtoehtoja olisi miljoonittain, ja kopiointivirheiden torjunnassa toiset olisivat toista parempia. DNA-kielestämme tekee nerokkaan sen käyttämän koodin erinomainen kyky mitätöidä virheiden vaikutukset. Toisin sanoen se on optimoitua suunnittelua. Eräät tutkijat ovatkin arvelleet, että perus-DNA-koodi (jota ylivoimaisesti suurin osa eliöistä käyttää) saattaa olla paras mahdollinen lukemattomista vaihtoehdoista.10,11,12

Voiko evoluutio tuottaa tällaisen koodin?

Jotkut evoluutioon uskovat väittävät, että luonnonvalinnalla voidaan selittää parhaan mahdollisen koodin synty. Heidän mukaansa mutaatiot olisivat muuttaneet koodia vuosimiljoonien kuluessa, ja aina kun tämä olisi parantanut koodia, ”kelpoisimman eloonjäänti”-periaatteen seurauksena siitä olisi tullut uusi koodi. Ajatus, että mutaatiot tuottaisivat uuden, toimivan koodin, on kuitenkin järjetön. Se muistuttaisi tilannetta, jossa näppäimistön kirjaimia vaihdeltaisiin. Ellei tietokoneen ohjelmistoa samanaikaisesti muutettaisi, tekstiin tulisi mittavasti kirjoitusvirheitä. Tämän takia toinen DNA:n rakenteen selvittäjistä, Francis Crick, totesi, että DNA lukkiutui muuttumattomaksi heti synnyttyään, sillä sen muuttaminen olisi hyvin vaikeaa – ellei jopa mahdotonta.13

On mielenkiintoista, että professori Richard Dawkins tiedostaa nämä ongelmat. Hän kirjoittaa kirjassaan Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet: ”Yhdelläkin geneettisen koodin mutaatiolla … olisi välittömät katastrofaaliset vaikutukset – ei ainoastaan yhdessä paikassa vaan koko eliössä. Jos yhdenkin kirjaimen … merkitys muuttuisi siten, että se määrittäisi toisen aminohapon, lähes kaikki elimistön proteiinit muuttuisivat välittömästi … Toisin kuin tavanomainen mutaatio, joka vaikuttaisi vaikkapa raajan pituuteen, lyhentäisi siipeä tai tummentaisi silmää, geneettisen koodin muutos muuttaisi heti kaiken kaikkialla kehossa ja merkitsisi katastrofia.”14

Kun tiedetään, että vaihtoehtoisia koodeja on miljoonittain, väite luonnonvalinnasta koodin optimoijana on kuin uskoisi luonnon tekevän ihmeitä. Koodi voisi optimoitua vain, jos lukuisat mutaatiot kerta toisensa jälkeen samanaikaisesti muuttaisivat kerralla lähes koko DNA:ta ja samalla muuttaisivat tapaa, jolla proteiineja rakentava koneisto tulkitsee uutta koodia. Tämän koodia parantavan tapahtuman olisikin pitänyt tapahtua heti evoluutioprosessin alussa, koska lähes kaikki eliöt luonnossa käyttävät samaa koodia. Näin ollen kaikille näille ihmeille ”varattu” aika jäisi varsin lyhyeksi.

Dawkinsin sekaannus

 

Kukaan ei ole koskaan osoittanut, miten tämä olisi mahdollista.

 

Vaikka Dawkins väittää koodin olevan sama kaikissa eliöissä, hän kuitenkin myöntää kirjansa loppupuolella, että todellisuudessa poikkeuksia on. Hän pitää niitä kuitenkin merkityksettöminä ja liian ”vähäpätöisinä” horjuttamaan väitettään.15 Ne ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin vähäpätöisiä: olemme jo todenneet, että evoluutioteoria on täysin kykenemätön selittämään, mistä koodin muunnelmat ovat peräisin. Entä miten Dawkins selittää koodin optimaalisuuden? Hän ei mainitse sitä! Evoluutioon uskovien mukaan luonnolliset tapahtumat saattoivat tavalliset kemikaalit jollain tavoin yhteen DNA:ksi ja koneistoksi, jota tarvitaan DNA:n lukemiseen ja monimutkaisten proteiinien rakentamiseen. Kukaan ei ole koskaan osoittanut, miten tämä olisi mahdollista, mutta tutkijat, jotka sanovat, etteivät usko tätä, kohtaavat usein huomattavaa vihamielisyyttä.16 Samoin, jos epäilee avoimesti darvinistisen mekanismin kykyä hienosäätää DNA-koodia, kohtaa vastarintaa ja syrjintää.17 Miksi näin on? Raamatun vastaus on, että nämä kauniit ja hienostuneet biologiset järjestelmät kertovat Luojasta, ja tämän tunnustamista monet epätoivoisesti vastustavat. (Katso Room. 1:20-28.)

Psalmin 139 jakeessa 14 kuningas Daavid kirjoittaa, että ”olen tehty ylen ihmeellisesti”, ja tämä todella pitää paikkansa. Meidät tehnyt Jumala on äärimmäisen tarkka, pieniä DNA:n yksityiskohtia ja soluissa proteiineja valmistavaa järjestelmää myöten. Hän suunnitteli järjestelmän, valitsi sinne optimaalisen koodin ja ohjelmoi elämän. Nähdessämme käytännöllisesti katsoen kaikkien eliöiden käyttävän tätä koodia, on ilmeistä, että elämä on saman, ei monen, suunnittelijan käsialaa,18 ja se seikka, että on myös joitakin pieniä poikkeuksia, riittää tekemään tyhjäksi kaikki yritykset kuvitella, kuinka tällainen järjestelmä olisi voinut itse tehdä itsensä.

Teknisempi näkökulma

Lisää suunnittelun nerokkuutta

Millä keinolla DNA:mme minimoi kopiointivirheiden vaikutukset?

Proteiinien rakenteen määräävällä koodilla on ”redundanssiksi” kutsuttu ominaisuus. Koska ”kirjaimia” on neljä (joita kutsutaan ”emäksiksi” tai ”nukleotideiksi”), ja ”sanat” (joita sanotaan ”kodoneiksi”) ovat kolmen kirjaimen mittaisia, mahdollisia ”sanoja” eli ”kodoneja” on 43 = 64. 20 riittäisi, sillä proteiinit rakennetaan 20:stä aminohaposta. Näin ollen useampaa kuin yhtä kodonia voidaan käyttää määrittämään tiettyä aminohappoa. Näin kaikki seuraavat neljä kodonia GTT, GTC, GTA, GTG määrittävät valiini-nimistä aminohappoa ja kaikki neljä kodonia GGT, GGC, GGA, GGG määrittävät glysiini-aminohappoa. Kummassakin tapauksessa mikä tahansa kopiointivirhe kolmannen emäksen kohdalla määrää edelleen oikean aminohapon liittämisen proteiiniketjuun. Samaan tapaan ne kodonien kopiointivirheet, jotka määrittävät muita aminohappoja, usein johtavat edelleen oikean aminohapon liittämisen. Lisäksi, vaikka virheestä seuraisi väärän aminohapon valinta, koodi on niin nerokkaasti suunniteltu, että tilalle määräytyvä aminohappo on todennäköisesti hyvä vaihtoehto. Eri aminohapoilla nimittäin on erilaisia ominaisuuksia (mikä selittää, miksi erilaiset aminohappojen ketjut muodostavat eri tavoin toimivia proteiineja). Eräät aminohapot esimerkiksi ovat happamia, jotkut emäksisiä ja toiset hydrofobisia (hylkivät vettä). GTG-kodoni määrää valiini-aminohapon, joka on hydrofobinen. Toisen kirjaimen C:ksi muuttava kopiointivirhe muuttaa kodonin GCG:ksi, joka määrää tilalle toisen hydrofobisen aminohapon, alaniinin. Samaan tapaan ensimmäisen kirjaimen C:ksi muuttava virhe muuttaa kodonin CTG:ksi, joka määrää tilalle hydrofobisen leusiini-aminohapon.

Enemmän kuin yksi koodi

Koodi, joka määrää kulloinkin käytettävään aminohappoon liittyvän kodonin, on vain yksi proteiinien tuotantoa valvovista koodeista. DNA on esimerkiksi kiedottu kromosomeiksi kutsuttuihin nippuihin, ja kietomistapa vaikuttaa siihen, mitä proteiinia valmistetaan. DNA:n pakkaaminen joko löyhästi tai tiukasti mahdollistaa geenien päälle- tai poiskytkennän tarpeen mukaan. Tätä kutsutaan ”histoni-koodiksi”. Geenien säätelyyn vaikuttaa myös erilaisten molekyylien liittäminen DNA:han tai irrottaminen DNA:sta.19 Näitä säätelyjärjestelmiä kutsutaan ”epigeneettisiksi” kreikan sanan ”epi” mukaan, joka tarkoittaa suomeksi ”päällä”. Ne vaikuttavat genomin päällä helpottaen uudelleenohjelmointia, ja ne mahdollistavat erilaisten ohjelmien käytön riippuen elimistön kulloisistakin tarpeista. Samaa geeniä käytetään usein lukuisten eri proteiinien tekemiseen. Tämä tapahtuu geenejä kopioimalla ja sen jälkeen silmukoimalla, ja näin yhdistellään osia eri geeneistä. Tätä tapahtumaa valvoo ”silmukointikoodi”.20

Yksikään evoluutioon uskova ei ole koskaan osoittanut, kuinka näin monimutkainen tietojärjestelmä olisi voinut kehittyä darvinistisen mekanismin avulla. Jotka tällaiseen uskovat, ottavat sokean uskonaskeleen.

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Dawkins, R., The Greatest Show on Earth, Transworld, London, 2009, p.315
 2. Viitteessä 1 mainitussa kirjassaan (suomeksi Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet), Dawkins sanoo esittävänsä kiistattoman todistusaineiston evoluutiosta. Sarfati, J. kumoaa tämän perusteellisesti kirjassaan The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on Evolution, Creation Book Publishers, Georgia, USA, 2010.
 3. Elzanowski, A. and Jim Ostell, J., The Genetic Codes, National Centre for Biotechnology Information, Maryland, USA; at www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy.
 4. See also Venter vs. Dawkins on the Tree of Life – and another Dawkins whopper, Evolution News and Views, evolutionnews.org, March 9, 2011.
 5. Gitt, W., Dazzling design in miniature: DNA information storage, Creation20(1):6, 1997; creation.com/dna.
 6. King James -raamatunkäännöksessä on hieman yli 3 miljoonaa kirjainta.
 7. Joidenkin vasta-aineiden rakenteen määräävä tieto on koodattu DNA:han, toiset synnytetään suunnitellulla tavalla. See Bergman, J., O’Sullivan, N., Did immune system antibody diversity evolve? J. Creation22(2):92-96, August 2008; creation.com/antibody-evolve.
 8. Tietyt arkki- ja eubakteerit koodaavat 21. ja 22. aminohapon, selenokysteiinin ja pyrrolysiinin – see Atkins, J.F. and Gesteland, R., The 22nd amino acid, Science296(5572):1409-10, May 2002; commentary on technical papers on pp. 1459-62 and 1462-66.
 9. Carter, R.W., The High-Tech Cell, DVD; available from creation.com.
 10. Morris, S.C., Life’s Solution: Inevitable humans in a lonely universe, Cambridge University Press. UK, 2005, p. 18. See also review by ReMine, W., J. Creation20(2):29-35, 2006.
 11. Knight, J., Top Translator, New Scientist158(2130):15, 18 April 1998.
 12. Kopiointivirheitä ei kuitenkaan haluta, ja siksi DNA:han on ohjelmoitu monimutkainen virheidentarkastuskoneisto. Vaikka esimerkiksi valiinia koodaa neljä eri ”sanaa”, sanoja käännetään eri nopeuksilla. Näin ollen mutaatio voi saada aikaan sen, että proteiini valmistetaan joko liian nopeasti tai liian hitaasti ja tämä ei sovi yhteen muiden proteiinien kanssa. Mutaatio vaikuttaa todennäköisesti kuitenkin muihin koodeihin, vaikka se ei proteiinin valmistusta häiritsisikään.
 13. Crick, F. H. C., The origin of the genetic code. Journal of Molecular Biology, 38:367-369, 1968.
 14. Ref 1, pp. 409-10.
 15. Ref 1, p. 409.
 16. Bergman, J., Slaughter of the Dissidents, Leafcutter Press, 2011.
 17. Stein, B., Expelled: No Intelligence Allowed, DVD, Premise Media, 2008.
 18. See creation.com/refuting2ch6.
 19. White, D., Geneettinen sätkynukkemestari, Luominen7:15–17. Alkuperäisjulkaisu Creation30(2):42-44. creation.com/puppet.
 20. Carter, R. W., Splicing and dicing the human genome: Scientists begin to unravel the splicing code, creation.com/splicing, 1 July 2010. See also Inside DNA, a second code!, Focus, p. 7.

DOMINIC STATHAM, luonnontieteiden kandidaatti, teollisuusopintojen diplomi, insinööritieteen ja teknologian instituutin jäsen, insinööri (C.Eng)työskenteli 25 vuotta insinöörinä ilmailu- ja autoteollisuudessa. Hän on nykyään puhuja ja kirjoittaja Ison-Britannian ja Euroopan Creation Ministries Internationalissa.

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com
Artikkeli on julkaistu Luominen-tiedelehdessä 16