sunnuntaina, 11. elokuuta 2013, klo 4.35

Todistusaineistolla kreationistiksi?

03.05.2010 - janne nurmi

terve! kaveri pisti tämmöisen linkin: http://rationalwiki.com/wiki/List_of_scientists_who_became_creationists_after_studying_the_evidence ja kun en ole asiaan perehtynyt erityisen syvällisesti, voisitteko antaa mitään linkkiä jossa on tiedemiehiä jotka ovat vaihtaneet leiriä evolutionismista kreationismiin. tai jotain vastaavaa. kiitos jo etukäteen! armoa ja rauhaa!

Vastaus:

11.08.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

Viittaamallasi sivulla1 esitetään lista tiedemiehistä, joista on tullut kreationisteja todistusaineistoon perehtymisen jälkeen. Listan ongelmana on, ettei listalle pääsyn kriteereitä määritellä. Esimerkiksi David Cathpoole2,3, Russell Humphreys4, Pekka Reinikainen5 ja Matti Leisola6,7 ovat olleet täysiverisiä ateisteja, ja kääntyneet akateemisen uransa aikana kreationisteiksi.

Epäselvien kriteerien takia on epäselvää, millaiset tapaukset olisivat riittäviä listalle.

Lähtökohta:

 • Riittääkö kääntyminen teistisestä evolutionistista nuoren maan kreationistiksi, vai pitääkö lähtökohtaisesti olla ateisti?
 • Pitääkö olla evoluutiobiologi tai paleontologi, vai kelpaavatko muutkin tieteenalat, että voidaan pitää todisteiden arviointikykyä riittävänä?

Lopputulos:

 • Riittääkö, että viime vuosisadan merkittävimpiin kuulunut ateistifilosofi Antony Flew8 kääntyi luomisen todisteiden perusteella deistiksi? Deistikin on laajasti ymmärrettynä9 kreationisti.
 • Kelpaako Michael Behen10 siirtyminen teistisen evolutionismin kannattamisesta ID-teoreetikoksi? Tässä tapauksessahan näkemys pysyy vanhan maan sisällä, mutta siirtyminen oli todistusaineiston vetämää.

Kääntymisen tapa:

 • Pitääkö olla puhdas "väitöskirja-uskoontulo", kuten Gary Habermasin11 tapauksessa?
 • Riittääkö että on suorittanut vapaamuotoisemman kirjallisuuskatsauksen, kuten Michael Behe10?

Todistusaineisto:

 • Pitääkö ateistista kääntyä kreationistiksi pelkästään luonnontieteellisten todisteiden perusteella?
 • Kelpaako Raamatun historiallisen todistusvoiman huomioiminen muun Raamatun auktoriteetista todistavan tiedon mukana?

Mikäli listalle pääsemiseen vaadittavat kriteerit asetetaan mielivaltaisen tiukoiksi, ei ketään tarvitse päästää listalle. Tällaisessa tapauksessa lista ei kuitenkaan kerro oikeastaan yhtään mistään.

Jos tavoitteena on kerätä lista ihmisistä, jotka ovat olleet ensin akateemisesti päteviä arvioimaan kaikkea asiaan vaikuttavaa todistusaineistoa ja sitten päätyneet ateisteista nuoren maan kreationisteiksi, voidaan helposti todeta, ettei luultavasti kenenkään akateeminen pätevyys riitä kaiken asiaan vaikuttavan todistusaineiston arvioimiseen.

Todistusaineistopainotteisessa kääntymisessä yleensä vakuututaan biologisen evoluutioteorian mahdottomuudesta, ja vasta tämän jälkeen tulee kysymykseen maan ikä. On epätodennäköistä, että kääntyvällä ateistilla olisi riittävät ennakkotiedot kaikista näihin olennaisesti liittyvistä tieteenaloista.

Katso myös:
Lähdeviitteet
 1. http://rationalwiki.org/w/index.php?title=List_of_scientists_who_became_creationists_after_studying_the_evidence&oldid=940097
 2. http://creation.com/david-catchpoole-cv
 3. http://creation.com/from-lampooning-loonies-to-shouting-creation
 4. http://creation.com/d-russell-humphreys-cv
 5. http://www.uusitie.com/fin/etusivu/uusin_lehti/?id=20&selectedNumber=192&selNews=995
 6. http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=16/2010&id=68deed8
 7. http://www.nuotta.com/matti-leisola/evoluutio-vs-luominen-bilsan-maikalle-kampeen
 8. http://www.biola.edu/antonyflew/
 9. Luomisoppi laajasti ymmärrettynä tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan Jumala on luonut maailman. Tavallisesti kreationismilla kuitenkin viitataan nuoren maan kreationismiin.
 10. http://www.leaderu.com/real/ri9602/behe.html
 11. http://www.garyhabermas.com/vitainnuce.htm. Habermas oli agnostikko, joka kääntyi kristityksi tehdessään väitöskirjaa Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta. Kääntymys ei siis johtunut suoranaisesti luomisen todistesta, Nykyään Habermas on myös suunnitteluteorian (nk. ID-liike) kannattaja.