maanantaina, 2. tammikuuta 2012, klo 17.31

Kuka loi jumalan?

05.03.2008 - Juha Setälä

Moi, ensinnäkin, erittäin mielenkiintoinen sivusto! Rohkea veto asettua vastailemaan koko vierailevan yleisön haasteisiin ja varmasti (toivottavasti) tulevaisuudessa melko työläs projekti. Sitten itse aiheeseen. Kuka loi jumalan? Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen (lisäksi mikään tuntemamme olento) ei kykene luomaan itseään monimutkaisempia asioita. Koskaan ei ole todistettavasti näin käynyt. Päätelmän mukaan tämä pätee myös jumalan kohdalla. Jos jumala loi maailman, on hänen oltava itse huomattavasti monimutkaisempi ja kehittyneempi kokonaisuus kuin maailma tai luonto. Tällainen ajattelu luo loputtoman regression jota myös Richard Dawkins käsittelee kirjassaan Jumalharha: Mikä on se vielä hienompi kokonaisuus joka loi jumalan ja se tila jonne hän ilmestyi? Voitteko luoda pisteen tälle pohdinnalle? ps. Käsittääkseni vastaukset laaditaan yhdistyksen nimissä mutta olisi mukava jos tietäisi kenen näkemyksistä on kyse.

Vastaus:

09.04.2008

Kiitos (psykologisesti hyvin rakennetusta) kysymyksestäsi.

Vastauksessa oletamme, että mainitsemallasi “jumalalla” tarkoitetaan Raamatun Jumalaa.

Ihminen (lisäksi mikään tuntemamme olento) ei kykene luomaan itseään monimutkaisempia asioita. Koskaan ei ole todistettavasti näin käynyt.

On totta, että todistusaineisto viittaa vahvasti siihen, että ihminen ei kykene tuottamaan elämää edes “yksinkertaisemmassa” muodossaan, mikäli ilmaisua sopii näin monimutkaisesta asiasta käyttää. (Tämän lisäksi - vaikka hypoteeseja on monia - puuttuu näyttö siitä, miten mikrobista-ihmiseksi evoluutio olisi voinut tapahtua.)

Edellä mainitusta ei voida kuitenkaan ekstrapoloida ajatusta siitä, että jonkun olisi pitänyt luoda Jumala. Suosittelemme tutustumaan vastaukseemme kysymykseen Älykkään suunnittelun monimutkaisuus

Vaikka seuraamme nykyisen operatiivisen tieteen isien kuten Pascalin ja Newtonin ajatusta siitä, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden sellaiseksi että ihminen voi logiikallaan tehdä siitä havaintoja, emme voi tehdä sitä harhaolettamusta, että Jumala olisi täysin ihmisjärjen käsitettävissä.

Kysymyksen innoituksena käytetty Richard Dawkinsin teos Jumalharha (God Delusion) on saanut osakseen kritiikkiä (osittain kiihkouskonnollisuudestaan1) myös ateistien ja agnostikkojen taholta. Esimerkiksi filosofi Michael Ruse (agnostikko) kommentoi teosta seuraavasti: 2

”Mutta tämä kirja on typerä, poliittisesti tuhoisa ja akateemisesti huono. Mikäli joku puhuisi biologiasta ja evoluutiosta kuten hän teologiasta, reagoisi Dawkins armottomasti.
Hyvä akateemikko tutustuu syvällisesti aiheeseen josta kirjoittaa. Dawkins ei toiminut näin. Hän ei ole filosofi eikä teologi. Minä itse en ole biologi, mutta ainakin minä tutkin aihetta syvällisesti ennen kuin kirjoitan siitä. Ja hänen röyhkeytensä ja saivarteleva asenteensa..."

Filosofi Michael Ruse totesi2 aiemmin viitatussa artikkelissa myös, että Dawkinsin sekulaari humanismi sisältää uskontoja muistuttavia piirteitä. Toisaalla1 Ruse esittää asiansa vielä suoremmin:

"Evoluutio on uskonto. Se oli sitä alussa ja on sitä yhä.”

Lisää kritiikkiä Dawkinsin teoksesta on runsain määrin löydettävissä internetistä. 4,5

Vastauksena varsinaiseen kysymykseen: Raamattu sanoo yksiselitteisesti, että Jumalaa ei ole luotu vaan Hän on meidän maailmankaikkeutemme ulkopuolinen entiteetti. Tämä on kaikkein tärkein todistuskappale ja se riittää yksin vastaukseksi esitettyyn kysymykseen.

Lisäksi kannattaa huomata, että koska aika on maailmankaikkeuden sisäinen ominaisuus, Jumalan on täytynyt luoda aika. Näin ollen kysymys "kuka loi..." on epälooginen, koska siihen sisältyy olettamus että aika oli jo olemassa (eli, että olisi ollut ajanhetki t0, jolloin ei ollut Jumalaa, ja sitten joku suoritti luomisen ajassa n, jolloin päädytään ajanhetkeen t0+n, jossa Jumala on olemassa).

Toisarvoisena, tosin mielenkiintoisena, seikkana voidaan nähdä vaikkapa Einsteinin suhteellisuusteoria, joka osoittaa (yleisesti hyväksyttynä näkemyksenä), että aika ei ole vakio. Näin siis voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Raamatun ilmoittama iankaikkisuus, jossa Jumala on tälläkin hetkellä poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa, on suhteellisuusteorian kanssa sopusoinnussa.

Jumala on kirjoituttanut ihmiskunnalle ilmoituksen itsestään – Raamatun. Raamatussa meille on annettu kaikki tarpeellinen tieto Jumalasta ja näkymättömästä maailmasta yleensä. Tärkein asiakokonaisuus liittyy ilmoitukseen koko ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta, jossa ihminen vapaasta tahdostaan nousi kapinaan Luojaansa vastaan ja joutui kuoleman alaisuuteen. Tästä kapinasta johtuen jokainen ihminen luonnostaan vierastaa ja jopa vihaa Jumalaa. Tästä huolimatta Jumala rakasti/rakastaa kuitenkin jokaista ihmistä niin paljon, että oli valmis antamaan oman Poikansa hirvittäviin kärsimyksiin ja häpeälliseen ristinkuolemaan. Jumalan Poika – Jeesus Kristus otti vapaaehtoisesti kannettavakseen tuon hirmuisen syntitaakan. Hän kantoi sen Golgatan keskimmäiselle ristille, jolla kuollessaan hän sovitti Jumalan vihan. Jeesuksen ylösnousemus oli ja on sinetti tälle pelastusteolle. Tähän luottaen, yhä tänä päivänä tämä Jumalan armo on vastaanotettavana:
“Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” [2. Kor 5:20]

Käsittääkseni vastaukset laaditaan yhdistyksen nimissä mutta olisi mukava jos tietäisi kenen näkemyksistä on kyse.


Vastauksien kirjoittajana voivat toimia useat eri henkilöt yhdistyksestämme. Vastaukset ja artikkelit - vaikka ovatkin yhdistyksemme "näkemyksiä" - perustuvat kuitenkin selvästi esitettyihin lähdeviitteisiin, joihin toivomme lukijoiden tutustuvan syvällisempää tietoa etsiessään. Mikäli jossain vastauksessa/artikkelissa on puutteita viitteiden käytössä, olemme enemmän kuin halukkaita korjaamaan asian.

LÄHTEET:
  1. Ruse, Michael, "Saving Darwinism from the Darwinians," National Post (May 13, 2000), p. B-3.
  2. Dawkins’ Delusion (continued) http://creationontheweb.com/content/view/4980/47/
  3. Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.
  4. Atheist with a mission, http://creationontheweb.com/content/view/4900/
  5. Alvin Plantinga, The Dawkins Confusion: Naturalism ad absurdum. http://www.christianitytoday.com/bc/2007/002/1.21.html