perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 15.12

Mikä on kantanne atavismiin

30.07.2008 - Markus Saarela

mikä on kantanne atavismiin?

Vastaus:

08.08.2008

 mikä on kantanne atavismiin?

Kiitos lyhyestä ja ytimekkäästä kysymyksestä. Kirjassa "Evoluutio - kriittinen analyysi" atavismi määritellään rakenteeksi, joita esiintyy vain silloin tällöin jonkin lajin muutamilla yksilöillä ja joiden oletetaan muistuttavan jotakin aikaisempaa oletettua polveutumishistoriallista vaihetta.1 Esimerkkeinä ihmislajin atavismeista mainitaan kaulafistelit, epätavallisen voimakas karvoitus, ns häntäntöpö ja ylimääräiset nisät.2

Itse asiasta kirja toteaa: "Kuten surkastumat, eivät myöskään atavismit anna evoluutionäkemyksen tueksi mitään merkittävää apua. Atavismeja myös perustellaan epäjohdonmukaisesti. Epämuodostumia pidetään polveutumishistoriallisesti tärkeinä, kun niiden oletetaan antavan osviittoja (siis tulkitaan atavismeiksi) sellaisista samankaltaisuuksista, joita voidaan otaksua olleen kyseessä olevan eliön esimuodoilla.  Läheskään kaikkia epämuodostumia ei voida tulkita evoluution mukaisiksi "läpilyönneiksi" kuten esim. haarukkaiset kylkiluut, huulihalkio, kuusisormisuus, kaksipäisyys ja viides raaja. Ne eivät varmasti ole minkään aikaisemman kehityshistoriallisen vaiheen viitteitä. Epämuodostumien tulkitseminen atavismeiksi on mahdollista vain silloin kun on jo ennalta edellytetty tietynlainen evoluution kulku, jonka perusteella voitaisiin tulkita, mitkä epämuodostumat olisivat aikaisempien kehitysvaiheiden "läpilyöntejä". Tästä syystä atavismeja ei voida pitää arvokkaina polveutumishistoriallisina todistuskappaleina."3

Kirjassa käsitellään myös eläinten atavismeja, esim hevosilla esiintyvät lisävarpaat ovat virheellisen ohjelmoinnin (mutaation) aiheuttamia, ja lisäksi on mielenkiintoista että fossiiliaineistosta ei ole löydetty näitä kaksivarpaisia, vaan ainoastaan kolmi- ja nelivarpaisia muotoja.4

Yhteenvedossa todetaan "Monet tilapäisesti esiintyvät epämuodostumat voidaan tulkita atavismeiksi. Tämä tulkinta on käyttökelpoinen vain poikkeustapauksissa. Siksi atavismit eivät ole mikään riippumaton evoluutio[teoria]n todiste. Lisäksi atavismien esiintyminen voidaan ymmärtää myös ilman evolutiivista tulkintaa."5

Katso myös CMI:n artikkeli surkastumista.6

Yhdistyksemme kanta on siis, että atavismit eivät todista evoluutioteorian puolesta vaan ovat lähinnä esimerkkejä rakenteista, joita syntyy geneettisen informaation rappeutuessa. Ja näinollen ne lähinnä todistavat kreationistisen rappeutumisteorian puolesta.

LÄHDEVIITTEET
  1. S. Scherer - R. Junker: Evoluutio - kriittinen analyysi. Datakirjat 2000. Sivu 173
  2. viite 1, sivu 174
  3. ibid.
  4. ibid.
  5. viite 1, sivu 175, yhteenvedon kohta kolme (kohdat 1 ja 2 liittyvät surkastuneisiin elimiin) 
  6. http://creationontheweb.com/content/view/5811/