Minne kaikki ihmiset ovat kadonneet?

Kuvan credit: phill.d / Foter.com / CC BY-NC-ND

Kuvan credit: phill.d / Foter.com / CC BY-NC-ND

Tämänhetkisen vallitsevan näkemyksen mukaan ensimmäinen Homo sapiens eli yli miljoona vuotta sitten. Jos näin todella on, missä ovat kaikki biljoonat ihmiset, joiden tulisi joko olla hengissä, tai joiden hautautuneita ja mahdollisesti fossiloituneista jäännöksiä pitäisi löytyä laajoilta hautausmailta ympäri maailmaa?

Silvio Famularo

Minut kasvatettiin lapsena uskomaan, että Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset luodut ihmiset, eikä minulla ollut vaikeuksia uskoa sitä. Mutta myöhemmin ihmiset sanoivat, että me kehityimme apinoista, ja vaikeuteni alkoivat.

Eräs suuri kysymys nousi mieleeni: ”Kuinka monta miljoonaa vuotta sitten ihmiset olisivat oletettavasti voineet alkaa kehittyä apinoista?”

Laskin montako kertaa maailman väestö oli kaksinkertaistunut ensimmäisen miehen ja naisen jälkeen. Jättäen menneisyydessä varaa sairauksille, nälänhädille, kulkutaudeille, sodille ja lapsikuolleisuudelle, väestö olisi todennäköisesti kaksinkertaistunut suurin piirtein kerran muutamassa sadassa vuodessa. Näin laskettuna sallimme sen olevan paljon hitaampaa kuin viimeiseen kaksinkertaistumiseen kuluneet kuudestakymmenestä seitsemäänkymmeneen vuotta. Kun kerromme kaksinkertaistumien lukumäärän muutamalla sadalla vuodella, saamme karkean arvion – plus miinus muutama tuhat vuotta – siitä, milloin ensimmäiset ihmiset joko luotiin tai kehittyivät.

Usko tai älä, mutta maailman väestö on kaksinkertaistunut vain 31½ kertaa sen jälkeen kun ensimmäinen ihmispari ilmestyi maapallolle. Tämä antaa tulokseksi 6500 vuotta. Voit laskea sen itse omalla laskimellasi.

Kerran eräs evoluution luennoitsija kertoi minulle, että koskaan ei ole ollut vain kahta ihmistä, vaan koko populaatio olisi kehittynyt. Jos näin olisi, se tarkoittaisi, että väestö olisi kaksinkertaistunut paljon vähemmän kuin 31½ kertaa. Jotta maksimoisimme evoluution mukaisen tapahtumasarjan uskottavuuden, sanotaan että väestö sai alkunsa neljästä ihmisestä miljoona vuotta sitten. Tämä tarkoittaisi, että keskimääräinen aika maailman väestön kaksinkertaistumiselle olisi noin 33 000 vuotta (30,5 kaksinkertaistumista). Eli näin monta vuotta olisi kulunut siihen, että väestö olisi kasvanut kahdeksaan henkilöön, ja toiset 33 000 vuotta ennen kuin maailman väestö olisi noussut kuuteentoista. Tämä on melko hidasta kasvua – vertailun vuoksi, vuoden 1984 joulukuussa Uudessa-Seelannissa  112-vuotiaana kuolleelta maorinaiselta jäi 450 jälkeläistä.

Väestön kasvu nopeutuu tällä hetkellä suurin piirtein 1,8 %:n vuosivauhtia (World Book Encyclopaedia) , tai kaksinkertaistuu joka 39. vuosi.

Vaikka väestön keskimääräinen kaksinkertaistumisnopeus olisi niinkin hidas kuin kerran joka tuhannes vuosi (joka on yksi kahdeskymmenesviidesosa nykyisestä kasvuvauhdista), ajoittaisi tämä ensimmäiset ihmiset maapallolle vain 31 500 vuoden päähän.

Osa ihmisistä, jotka eivät halua uskoa että ihmiskunta luotiin vain muutama tuhat vuotta sitten, väittävät että maailman väestö on useita kertoja hävitetty lähes täydellisesti. Selvästikään sitä ei ole koskaan hävitetty kokonaan. Vaikka jotkut vakuuttavat, ilman mitään väitteitään tukevia todisteita, että väestö on useasti lähestulkoon kokonaan hävitetty, tulevat he hyvin levottomiksi, jos me ehdotamme, että kerran väestö hävitettiin lähes kokonaan vedenpaisumuksessa Nooan aikana.

Maailman väkiluku oli arviolta 600 miljoonaa vuonna 1650 ja nousi 2400 miljoonaan vuoteen 1950 mennessä. Tämä tarkoittaa, että se olisi kaksinkertaistunut kahdesti 300 vuodessa, keskimäärin kerran 150 vuodessa.

Me voimme Raamatusta jäljittää juutalaisten ja arabien sukujuuret samaan patriarkkaan, Aabrahamiin, joka syntyi noin 2167 eKr. ja jolla oli kahdeksan poikaa. Hänen ensimmäinen poikansa, Ismael, oli arabien isä, ja hänen toinen poikansa, Iisak, oli Jaakobin isä, Jaakobia kutsuttiin myöhemmin Israeliksi, ja hänen kahdestatoista pojastaan tulivat Israelin kaksitoista sukukuntaa, jotka tunnetaan paremmin juutalaisina.

The World Book of Knowledgessa sanotaan, että maailmassa on arviolta 200 miljoonaa arabia ja noin 18 miljoonaa juutalaista.

Tämä tarkoittaa, että Aabrahamin ajasta lähtien, kahden hänen poikansa jälkeläisten lukumäärä on kaksinkertaistunut noin 28 kertaa, keskimäärin kerran 150 vuodessa.

Juutalaiset ovat kokeneet valtavan määrän vainoja ja joukkomurhia vuosisatojen aikana. Hitler murhasi yli kuusi miljoonaa pelkästään toisen maailmansodan aikaisissa keskitysleireissä.

Heidän on täytynyt menettää paljon väestöään tauteihin, lapsikuolleisuuteen ja nälkäkuolemiin vuosisatojen aikana aivan kuten muutkin ihmisryhmät. Heidän historiansa on täynnä kertomuksia taisteluista ja ihmiselämien menetyksistä sotien vuoksi. Silti huomaamme, että heidän määränsä on kaksinkertaistunut vähintään 23 kertaa, keskimäärin kerran 182 vuodessa.

Voimme laskea väestön kasvunopeuden aloittamalla noin 4500 vuoden päästä, Raamatusta löytyvien yksityiskohtaisten historiatietojen perusteella, joiden mukaan Nooa ja hänen perheensä – yhteensä kahdeksan henkeä – selvisivät vedenpaisumuksesta. Tuon väestön tulee kaksinkertaistua 29½ kertaa, jotta saadaan nykyinen kuuden ja puolen miljardin väkiluku, kaksinkertaistuen keskimäärin kerran 152 vuodessa. Mielenkiintoista, eikö totta? Raamatun historian pituus täsmää havaintoihin.

SILVIO FAMULARO
on Jumalaa rakastava uusi-seelantilainen, jolla on italialaiset vanhemmat. Hän on puoliammattimainen oopperatenori, näyttelijä, koomikko ja puhuja. Silvio on innokas paljastamaan valheellisia evoluutioteorioita ja levittämään evankeliumia pelastumattomille.

Etusivun kuvan credit: National Library NZ on The Commons / Foter.com

Copyright © Creation Ministries International. http://www.Creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.