Pikapolttoaine - ”Levävelli” muuttuu raakaöljyksi alle tunnissa

Jonathan O’Brien ja Carl Wieland

Pikapolttoaine - levävelli muuttuu raakaöljyksi alle tunnissa

Tutkijat ovat Yhdysvalloissa kehittäneet menetelmän, missä levästä tehdään raakaöljyä alle tunnissa. Hernekeittoa muistuttava vihreiden levien ja veden seos kuumennetaan 350°C lämpötilaan ja altistetaan 207 baarin paineelle [noin 200 kertaa ilmakehän paine, suom. huom.]. Tämä hajottaa levän öljyksi ja kaasuksi. Tutkijat havaitsivat prosessin johtavan parhaaseen tulokseen, kun ”levävellissä” on 80–90 % vettä.

Samoin kuin öljylähteistä saatu raakaöljy, myös leväöljy voidaan helposti jalostaa kerosiiniksi (lentokoneen polttoaine), bensiiniksi, dieselöljyksi ja muiksi tuotteiksi. Kaasu voidaan muuntaa luonnonkaasuksi, jolla on monia käyttöalueita kuten kotitalouksien lämmitys ja ruoanlaitto sekä käyttö autojen voimanlähteenä.1

Tähän asti on luultu, että fossiiliset polttoaineet kuten raakaöljy ja maakaasu ovat muodostuneet kuumuuden ja paineen vaikutuksesta hitaasti vuosimiljoonien kuluessa maan alle hautautuneista levistä ja kasveista (ja muusta eloperäisestä aineksesta – katso lisää tietolaatikosta).

Nyt tiedetään, että miljoonia vuosia ei tarvita. Tämä teollinen prosessi (joka toimii ilman lisättyjä kemikaaleja) osoittaa, että lämpö ja paine riittävät tuottamaan öljyä hyvin nopeasti. Sekä lämpöä että painetta on lisäksi ”luonnostaan” saatavilla, kun eloperäinen aines hautautuu2 syvälle maan sisälle. Näin olisi tapahtunut valtavassa mittakaavassa 1. Mooseksen kirjan kuvaaman vedenpaisumuksen aikana. Sitä seuranneet vuosituhannet riittävät hyvin tuottamaan nykyiset valtavat fossiilisten polttoaineiden varastot.

On mielenkiintoista, että prosessissa, jossa levä muuttuu öljyksi, tarvitaan paljon vettä. Havaintoaineisto viittaa siihen, että osa maakaasusta ja raakaöljystä on peräisin laajoista leväkukinnoista, jotka kasvoivat vuoden mittaisen maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen vesissä, kun tulivuoritoiminta muutti veden kemiallista tasapainoa ja lämpötilaa. Leväkukintoja tiedetään myös nykyisin esiintyvän ympäristötekijöistä johtuvien stressitilojen aikoina. Valtava levämäärä olisi hautautunut katastrofaalisesti sedimenttikerrostumien alle vedenpaisumuksen aikana – noin 4 500 vuotta sitten.

Ironista kyllä, aina kun tämän tyyppiset todisteet osoittavat vastaansanomattomasti, ettei fossiilisten polttoaineiden muodostumiseen tarvita pitkiä aikoja, uutisraporteissa esitetään tyypillisesti fraasi: ”Tapahtumaketju tuottaa minuuteissa sen, minkä tekeminen vei luonnolta miljoonia vuosia.”

Vasen kuva: levävelli. Oikea kuva: Levävelli ja siitä tehty bio-raakaöljy.

Pacific Northwest National Laboratory

Onko kaikki raakaöljy peräisin hautautuneista kasveista tai levistä?

Todennäköisesti ei. Jotkut öljyesiintymät, erityisesti Venezuelassa, sisältävät suuria määriä vanadiinia. Vanadiinin uskotaan olevan peräisin merieliöistä, erityisesti äyriäisistä, joihin sitä ensisijaisesti kertyy.

Hautautunut, lämmölle ja paineelle altistunut kasvillisuus voi ensin muuttua kivihiileksi, jota voi myös muodostua nopeasti. Kivihiili voi tämän jälkeen muuttua öljyksi, jos se altistuu yhä korkeammille lämpötiloille ja paineille. Esimerkiksi Australian Bass Strait -öljyesiintymissä on kemiallinen tunnusmerkki, joka on peräisin maantieteellisesti lähellä olevasta Gippslandin ruskohiiliesiintymästä. Öljyä arvellaan muodostuvan parhaillaan, kun kivihiilikerrokset työntyvät syvemmälle maan sisään.3

Eräät todisteet viittaavat myös siihen, että jonkin verran öljyä voi muodostua suoraan metaanikaasusta syvällä maan sisässä. Tulivuoriperäisissä kiviaineksissa, joissa ei ole mitään hautautuneena sedimentteihin, on jonkin verran öljyä. On arveltu, että se voi osaksi olla mikrobitoiminnan tuottamaa.4

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Rickey, T., Algae to crude oil: Million-year natural process takes minutes in the lab, pnnl.gov, 17 December 2013.
  2. Tämä estää hapettumisen, joka johtaisi hajoamiseen, eikä öljyä muodostuisi.
  3. Snelling, A.A., The recent origin of Bass Strait oil and gas, Creation 5(2):43–46, 1982; creation.com/bass-gas.
  4. Wieland, C., Oil not always a ‘fossil fuel’, Creation 32(2):56, 2010; creation.com/oil-not-always-fossil.

JONATHAN O’BRIEN, taiteiden kandidaatti, luonnontieteiden kandidaatti
Jonathan on työskennellyt geologisen tutkimuksen ja musiikin opetuksen parissa. Hän työskentelee osa-aikaisesti Creation Ministries Internationalin palveluksessa (Australiassa).

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com