Kategoria

Tähtitiede (29)

Nykyaikana yhä useammat uskovat maapallon ulkopuoliseen elämään, ja ajatellaan, että jos kerran elämä syntyi itsestään maapallolla, miksi ei myös muualla. Elämän vaatima hienosäätö on massiivista, eivätkä tiedemiehet pysty saamaan elämää syntymään edes laboratorioittensa valvotuissa olosuhteissa.

Terve! Fysikaalinen suure entropia on monille tuttu. Yksi varmiten todistetuista fysikaalisista lainalaisuuksista on se, että eristetyn systeemin kokonaisentropia pyrkii aina maksimiin. Tämä on useimmille ihmisille silkka itsestäänselvyys. Tällä lainalaisuudella on merkittävä vaikutus nykyiseen tieteelliseen käsitykseen maailman synnystä. Jos kokonaisentropia kasvaa jatkuvasti, se on joskus ollut minimissään. Tämä viittaa siihen että kaikki materia ja energia on alussa ollut samassa pisteessä (Big bang). Nykyisin materia on hajallaan miljardien valovuosien päässä, joten tämä yhdessä muiden teorioiden kanssa antaa universumille vähimmäisiän miljardeissa vuosissa. Sillä mikään materiahan ei ole voinut kulkea yli valonnopeudella. Mikä on kreationistinen kanta entropiaan? – –

Kiitos kysymyksestäsi,

tarkoitatko tällä sitä, pidämmekö entropiaa faktana vai emme? Entropia totta kai kasvaa. Emme kuitenkaan löydä mitään hyvää syytä olettaa, että se on lähtenyt liikkeelle jostakin vanhan maailmankaikkeuden mukaisesta teoreettisesta minimistä.

– –

Fyysikkojen yleisesti hyväksymä näkemys entropiasta ei ole mitenkään ongelmallinen kreationismin kanssa, vaan entropia kasvaa ajan myötä aivan normaalisti. Entropia kuitenkin todistaa luomisesta ainakin kolmesta eri näkökulmasta.

Maapallohan on jotain 10 - 20 tuhatta vuotta vanha tai jotakin kuten koko muukin kaikkeus, eikös?
Niin minua kiinnostaisi tietää että missä kohtaa teoriat menee ristiin kun kaikkeuden nuoresta iästä on paljon todisteita (magneettikenttien heikkenemiset yms...) niin miten voi olla että joku miljoonan valovuoden päässä oleva tähti näkyy tänne?
Yritin ottaa selvää että pitääkö nämä puna- ja sinisiirtymät paikkaansa mutta vastaukseksi sain että pitää paikaansa ja niin voiaan mitata semmonen pitkä matka... Eli kuis kaukana ne tähdet meistä nyt oikeesti on?

Pidämme 10 000 vuotta jonkinlaisena maksimirajana, joten mainitsemasi 20 000 menee jo hieman yläkanttiin.1

Magneettikentät eivät liity maailmankaikkeuden ikään vaan planeettojen ikiin, ja toistaiseksi meillä on mittaustuloksia vain oman aurinkokuntamme planeetoista. Tunnettu kreationisti, fyysikko Russell Humphreys2 ennusti mm. Merkuriuksen3, Uranuksen4 ja Neptunuksenmagneettikentät oikein luomisnäkemykseen pohjautuvan teoriansa avulla, kun taas sekulaaritieteen tällä hetkellä materialismiin/naturalismiin sitoutuneet ennusteet ovat pääsääntöisesti menneet pieleen jopa useita dekadeja.

Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan maailmankaikkeus on iältään vähintään 10 miljardia vuotta ja maapallokin 4.5 miljardia vuotta vanha. On kuitenkin myös seikkoja, jotka näyttävät viittaavan siihen, etteivät nämä arviot pidäkään paikkaansa. Tri Russell Humphreys esittää useita seikkoja, jotka ovat ristiriidassa yleisen käsityksen kanssa.

Tämän lisäksi tutkimme artikkelissa myös RATE projektin implikaatioita maapallon ikään hivenen laajemmassa mittakaavassa. Keskeistä asiassa on, että näiden faktojen pohjalta lasketut suurimmat mahdolliset ajat ovat aina paljon pienempiä kuin evoluutioteorian mukaiset ajat kun taas Raamatullinen aika (maapallo alle 10000 vuotta vanha) sopii aina maksimiajoitusten sisään.

14 Humphreysin artikkelissa mainittua esimerkkiä eivät ole ainoita, jotka puhuvat nuoren maan puolesta; nämä on valittu siksi, että ne ovat selkeitä ja yleisesti tunnettuja. Tämän lisäksi olemme käsitelleet RATE projektin osuutta hieman syvällisemmin kuin alkuperäisessä Humphreysin artikkelissa.

Mitäs sitten kun elämää löydetään muilta planeetoilta. Onko sekin Jumalan luomaa?

Pidämme elämän löytymistä muilta planeetoilta niin epätodennäköisenä, että käyttäisimme sanan "kun" tilalla sanaa "jos".

Ihmisille, jotka uskovat elämän syntyneen sattumalta, on luontevaa odottaa, että sitä löytyisi muualtakin. Kuitenkin myös meistä kristityistä löytyy niitä, jotka ajattelevat, että Jumalan on täytynyt luoda elämää muuallekin maailmankaikkeuteen - miksi muuten Jumala olisi luonut maailmankaikkeudesta niin massiivista.

Tutkitaanpa mitä voimme Raamatun ilmoitukseen pohjautuen päätellä ulkoavaruuden olioiden olemassaolosta.

Genesiksessä kerrotaan Jumalan sanoneen luomisviikon ensimmäisenä päivänä: "Tulkoon valo", vaikka aurinko, kuu ja tähdet luotiin saman kertomuksen mukaan vasta neljäntenä päivänä. Miten valo saatettiin erottaa pimeydestä ilman valaisevia taivaankappaleita?

Kiitos kysymyksestäsi,

koska Raamattu ei anna tyhjentävää vastausta, tästä kohdasta voidaan esittää useampia tulkintoja. Olemmekin käsitelleet asiaa puhtaasti tieteelliseltä kannalta jo aiemmassa vastauksessamme, jossa totesimme että yksi tulkinta on nähdä tässä fotonien luominen. Tässä vastauksessa otamme asiaan hieman laajemman näkökulman.

Vastasitte yhdelle kysyjälle, että avaruus ei ole ääretön. Missä kohtaa raamatussa tämä sanotaan? Minkä muotoinen avaruus sitten on ja mitä on sen "seinän" takana, johon avaruus loppuu?

Avaruuden laajuudesta ja rajoista ei kenelläkään ihmisellä ole täysin varmaa tietoa. Tästä syystä kaikki esitetyt näkemykset, ovat ne sitten sekulaaritiedemiesten tai kreationistien esittämiä, lepäävät joltain osin uskon varassa.

Tieteelliset tosiasiat puhuvat sen Raamatun totuuden puolesta, että maailmankaikkeudella on ollut alku (toisin kuin vielä vähän aikaa sitten tiedemiespiireissä uskottiin). Esimerkiksi edesmennyt Big Bang-kriitikko Sir Fred Hoyle1 oli "ikuisen avaruuden" kannalla, mutta hänen edustamansa näkökanta on jäänyt tosiasioiden jalkoihin.

Monet ihmiset luulevat, että Big Bang on tyhjentävästi selitetty. Todellisuudessa Big Bang -mallista on useita eri versioita – eivätkä kaikki ole niistä samaa mieltä.

Raamattu opettaa planeettamme olevan 6000 vuotta vanha. Mutta tähdet ovat usein niin kaukana, että niiltä lähtevän valon matka maapallolle kestäisi jopa miljoonia vuosia. Miksi siis näemme tähtiä joidenka valo ei vielä ole edes saapunut Maahan?

Tämä kysymys on ollut yksi eniten ”päänvaivaa” aiheuttaneista kysymyksistä kreationistien keskuudessa. On tärkeää ymmärtää, että liittyen mm. universumin syntyyn, meillä ei vielä tässä ajassa ole täydellisen yksityiskohtaista tietoa niistä mekanismeista joita Jumala käytti mm. universumia luodessaan.

Esittelemme kuinka yksi varteenotettavimmista kreationistien kosmologia malleista näyttäisi ratkaisevan kysymyksen valon saapumisesta maapallolle.

Jos maailma on vain naurettavat 6000 vuotta vanha, niin miten tiedemiehet on voinu ajoitaa tapahtumia ja esineitä paljon kauemmas, jopa miljardien vuosien päähän. Valehteleeko tiede? Vai valehteletteko te?

Maapallon ja aurinkokuntamme iäksi esitetään yleisesti noin 4560 miljoonaa vuotta. Tämä lukema perustuu Nebular-hypoteesiin koskien aurinkokuntamme syntyä ja muodostumista. Huomioi, että kyseessä on hypoteesi.

Hypoteesi on spekulointia ja tässä tapauksessa kyseessä on spekulointi siitä mitä olisi saattanut tapahtua havaitsemattomissa olevassa menneisyydessä – kun taas Raamatussa meille annetaan silminnäkijäkuvaus tapahtumista. 4560 miljoonan vuoden määritelty ikä ja Nebular- hypoteesi pitää sisällään useita ongelmia.

Samalla tapaa kuin maapallon alkuajankohdan tapahtumiin ja ajoitukseen liittyy paljon todistamattomia ja todistettavissa olemattomia oletuksia, koskevat saman tapaiset olettamukset myös useita käytetyistä ajoitusmenetelmistä.

Kosmologian professori Kari Enqvist kirjoittaa Helsingin Sanomissa (6.9.2011): ”Ylivoimainen enemmistö fyysikoista ja tähtitieteilijöistä uskoo alkuräjähdysteoriaan. En ole ikinä kuullut, että sitä olisi kyseenalaistettu tieteellisissä yhteyksissä.”1

Loogisestihan jopa Enqvistin sanat tarkoittavat, että enemmistön vastapainona on olemassa myös vähemmistö fyysikkoja ja tähtitieteilijöitä, jotka eivät usko alkuräjähdykseen. Olisi outoa jos hän ei olisi ikinä kuullut alkuräjähdystä kyseenalaistetun tieteellisissä yhteyksissä.

New Scientist –lehdessä julkaistussa avoimessa kirjeessä tiedeyhteisölle jopa jotkut maalliset asiantuntijat sanovat alkuräjähdyksestä:

”Alkuräjähdys on nykyisin riippuvainen kasvavasta määrästä oletettuja itsenäisiä kokonaisuuksia, asioista, joita emme ole koskaan havainneet – kosminen inflaatio [laajeneminen], pimeä aine ja pimeä energia ovat huomattavimmat esimerkit. Ilman niitä tähtitieteilijöiden tekemien havaintojen ja alkuräjähdysteorian ennusteiden välillä olisi tuhoisa ristiriita.”2

Sivu 2 / 2