Yksi päivä on niinkuin tuhat vuotta

Artikkeli on ilmestynyt: Luominen nro 9, s. 30

Jonathan Sarfati

Kysymys:

Eikö Pietarin toisen kirjeen kohta 3:8 ilmaise, että luomispäivät eivät välttämättä olleet kirjaimellisia päiviä, vaan ne saattoivat olla tuhansien vuosien pituisia?

Vastaus:

Pietarin toisessa kirjeessä, kohdassa 3:8-9 sanotaan:

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.’ Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Ensinnäkin on huomioitava, että asiayhteydellä ei ole mitään tekemistä luomispäivien kanssa. Tämä teksti ei myöskään määrittele päivää, koska siinä ei sanota ”päivä on tuhat vuotta”.

Tekstikohdan oikea ymmärtäminen johdetaan, kuten aina, asiayhteydestä – apostoli Pietarin lukijoiden ei tulisi menettää rohkeuttaan sen tähden, että Jumala näyttää olevan hidas toteuttamaan lupauksensa Kristuksen toisesta tulemisesta. Pikemminkin heidän tulee muistaa, että Hän on kärsivällinen, koska aika ei sido Häntä, kuten meitä.

Teksti sanoo: ”yksi päivä on niinkuin tuhat vuotta” (tai ”tuhannen vuoden kaltainen”) – sana ”niinkuin” (tai ”kaltainen”) osoittaa, että kyseessä on kielikuva, vertaus sen opettamiseksi, että Jumala on ajan ulkopuolella (koska Hän on Luoja, joka loi myös itse ajan). Itse asiassa kielikuva on todella vaikuttava juuri tässä yhteydessä siitä syystä, että päivä on kirjaimellinen ja eroaa niin jyrkästi tuhannesta vuodesta – ikuiselle ajan Luojalle lyhyt ja pitkä ajanjakso voivat lisäksi olla sama asia.

Se että tekstin kohta itse asiassa asettaa vastakkain lyhyen ja pitkän aikajakson, voidaan osoittaa sillä, että Pietari todennäköisesti viittaa Psalmiin 90:4 (Pietarin toteamus [englanninkielisessä tekstissä ”But do not forget”] ”Mutta älkää unohtako” antaa ymmärtää, että hänen lukijoidensa odotetaan muistavan jotakin, ja tämä tekstin kohta sisältää nimenomaan tämän opetuksen). Psalmissa sanotaan:

”Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki.

Tässä on synonyyminen parallelismi [samankaltaisuuden toistaminen], jossa tuhannen vuoden pitkä ajanjakso asetetaan vastakkain kahden lyhyen ajanjakson kanssa: päivän ja yövartiohetken. Mutta ne, jotka yrittävät tämän jakeen perusteella opettaa, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan päivät voisivat olla tuhannen vuoden mittaisia, unohtavat lauseen lihavoidulla merkityn loppuosan. Koska jos he olisivat johdonmukaisia, heidän olisi sanottava, että tässä myös öinen vartiohetki tarkoittaa tuhatta vuotta. On vaikea kuvitella, että Psalmien kirjoittaja ajattelisi vuoteessaan tuhansien vuosien ajan (Psalmi 63:7) tai että hänen silmänsä pysyisivät auki tuhansien vuosien ajan (Psalmi 119:148) [suomenkielinen raamatunkäännös poikkeaa tässä englanninkielisestä].

Psalmin asiayhteys viittaa vähäisen kuolevaisen ihmisen heikkouteen Jumalaan verrattuna. Tämä jae opettaa, että on merkityksetöntä miten pitkästä ajanjaksosta on kyse ihmisen aikaan sidotusta näkökulmasta katsottuna – se on Jumalan ikuisesta näkökulmasta kuin silmänräpäys.

JONATHAN SARFATI, Filosofian tohtori
Sarfatilla on tohtorin tutkinto fysikaalisesta kemiasta (Victorian yliopisto, Wellington, Uusi-Seelanti). Hän on kirjoittanut joitain maailman tunnetuimmista luomista käsittelevistä kirjoista. Sarfati on entinen Uuden-Seelannin šakkimestari. Hän työskenteleeCreation Ministries Internationalille (Australiassa vuosina 1996-2010, tämän jälkeen Atlantassa, USA).

Copyright © Creation Ministries International. http://www.Creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.