keskiviikkona, 19. kesäkuuta 2013, klo 15.58

Baabelin torni, ihmisten määrä ja jakaantuminen

22.04.2009 - Jaakko

Vastasitte ihmisrotujen synnystä seuraavaa: "On epätodennäköistä, että jokainen pienempi ryhmittymä olisi omannut alkuperäisen ison emopopulaation sisältämän geneettisen monimuotoisuuden esim. ihonvärin osalta. Yhdellä ryhmittymällä saattoi keskimäärin olla enemmän vaaleata ihonväriä ilmaisevaa geenistöä ja päinvastoin. Sama pätisi myös muihin ominaispiirteisiin. Ja koska ihmiset avioituisivat lähinnä omaa kieltään puhuvien kanssa, eivät nämä ominaispiirteiden erot tasoittuisi kuten aikaisemmin." (http://www.kreationismi.fi/?p=2&sp=0&id=44) Kuinka suuri ihmispopulaatio oli Babelin tornin tapahtumien aikaan? Kuinka moneen eri ryhmään Jumala ihmiset jakoi? Jakoiko Jumala ihmiset satunnaisesti? Kysymysten taustalla on ihmetys geneettisen monimuotoisuuden jakautumisesta. On toki selvää, että tiettyjen geenien esiintyminen vaihtelee ryhmissä, mutta vaihtelu ei todennäköisesti ole kovinkaan suurta. Näin siis olettaen, että jokaiseen ryhmään tulee merkittävä määrä ihmisiä. Tätä asiaa voi testata esimerkiksi jos on useampi sekoitettu korttipakka joista jakaa esimerkiksi 5 pinoon kortteja. Kussakin pinossa todennäköisesti on suurin piirtein yhtä monta kutakin maata. Vaihtelua toki on. Eli kävikö ammoisina aikoina iso sattuma esim. vastauksessa mainittujen eskimoiden esi-isille vai ryhmiteltiinkö ihmisiä joidenkin ominaisuuksien mukaan Jumalan toimesta (ts. kyse ollut sattumasta)? PS. Etsi-toiminto toimii hieman huonosti taivutusmuotojen kanssa. Voisiko sitä parantaa esim. siten, että voisin hakea sanojen alkuosia ("Vedenpaisum") jne?

Vastaus:

19.06.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

Vastasitte ihmisrotujen synnystä seuraavaa: "On epätodennäköistä, että jokainen pienempi ryhmittymä olisi omannut alkuperäisen ison emopopulaation sisältämän geneettisen monimuotoisuuden esim. ihonvärin osalta. Yhdellä ryhmittymällä saattoi keskimäärin olla enemmän vaaleata ihonväriä ilmaisevaa geenistöä ja päinvastoin. Sama pätisi myös muihin ominaispiirteisiin. Ja koska ihmiset avioituisivat lähinnä omaa kieltään puhuvien kanssa, eivät nämä ominaispiirteiden erot tasoittuisi kuten aikaisemmin." (http://www.kreationismi.fi/?p=2&sp=0&id=44)

Kyseinen vastaus on artikkelimme Eri ihmisrodut 

Kuinka suuri ihmispopulaatio oli Babelin tornin tapahtumien aikaan?

Tähän kysymykseen vastattaessa on ensinnäkin huomattava, ettei Raamattu kerro Baabelin tornin rakennusajankohtaa. James Usher sijoitti sen samaan aikaan Pelegin1 syntymän kanssa 106 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.2 Tämä liitos ei kuitenkaan ole pakollinen, ja nykyään Baabelin tornin rakentaminen ajoitetaan myös Pelegin kuoleman aikohin 340 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.3

Kaikilla Nooan pojilla oli useita poikia: neljä, viisi ja seitsemän, mikä tarkoittaa kuuttatoista perhettä vedenpaisumuksen jälkeisessä sukupolvessa. 105 vuoden aikana ehtii olla viisi sukupolvea, ja mikäli jokainen perhe tuotti kahdeksan perhettä, olisi ihmisten määrä kasvanut vähintään 65 000:een sadassa vuodessa.4 340 vuodessa ihmisten määrä olisi kasvanut jo miljooniin.3 Näin ollen ihmisten määrä Baabelin tornin tapahtumien aikoihin oli todennäköisimmin kymmenien tuhansien ja miljoonien välillä.

Kuinka moneen eri ryhmään Jumala ihmiset jakoi?

Kielitieteellisesti katsottuna todennäköisesti vain muutamaan.5

Jakoiko Jumala ihmiset satunnaisesti?

1. Moos. 10:32 viittaa siihen, että ihmiset jakautuivat sukukunnittain, eivätkä siis satunnaisesti.

Kysymysten taustalla on ihmetys geneettisen monimuotoisuuden jakautumisesta. On toki selvää, että tiettyjen geenien esiintyminen vaihtelee ryhmissä, mutta vaihtelu ei todennäköisesti ole kovinkaan suurta. Näin siis olettaen, että jokaiseen ryhmään tulee merkittävä määrä ihmisiä. Tätä asiaa voi testata esimerkiksi jos on useampi sekoitettu korttipakka joista jakaa esimerkiksi 5 pinoon kortteja. Kussakin pinossa todennäköisesti on suurin piirtein yhtä monta kutakin maata. Vaihtelua toki on. Eli kävikö ammoisina aikoina iso sattuma esim. vastauksessa mainittujen eskimoiden esi-isille vai ryhmiteltiinkö ihmisiä joidenkin ominaisuuksien mukaan Jumalan toimesta (ts. kyse ollut sattumasta)?

Viittamassasi artikkelissa argumentoimme, etteivät ihmisryhmien väliset erot ole erityisen suuria, ja siksi niiden selittämiseen ei myöskään tarvita erityisen onnekkaita sattumia.

Geneetikko John Sanford argumentoi myös, että hyvin rajattu määrä suhteellisen merkittäviä nukleotidimuutoksia vastaa selvistä eroista yksilöiden ja ihmisryhmien välillä.6

PS. Etsi-toiminto toimii hieman huonosti taivutusmuotojen kanssa. Voisiko sitä parantaa esim. siten, että voisin hakea sanojen alkuosia ("Vedenpaisum") jne?

Kiitos palautteestasi: sivuston uudistuksen myötä tämä ongelma on korjaantunut.

Katso myös:
Lähdeviitteet
  1. 1. Moos. 10:25
  2. Ussher, J: The Annals of the World, Larry Pierce, ed. Green Forest, AR: Master Books, 2003, s. 48-49, viitattu http://creationwiki.org/Tower_of_Babel.
  3. http://creation.com/where-are-all-the-people, Don Battenin vastaus ensimmäiseen kommenttiin
  4. http://creationwiki.org/Tower_of_Babel
  5. http://creation.com/images/lote/finnish/pdfs/m22_1_22-26.pdf
  6. Sanford J.C.: Genetic Entropy & The Mystery of the Genome, FSM Publications, 3. painos 2008, s.109