Surkastumat, lajiutuminen ja fossiloituminen

02.11.2011 - Nina

Moikka. Miten selitätte ihmisen häntäluun, kulmahampaat ja muut surkastumat jotka vaikuttaisivat olevan selkeätä perua evoluutioteorian mukaisilta sukulaisiltamme simpansseilta. Jos saman lajin yksilöt voivat lisääntyä, ja tuottaa lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä, niin eikö silloin leijonan ja tiikerin mahdollisuus saada lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä osoita että ne ovat eriytyneet samasta kantalajista? Aikaisempaan vedenpaisumusteoriaanne liittyen haluaisin mainita, että ihmisfossiilien löytyminen on siksikin mahdotonta, että fossiilien muodostuminen kestää kauemmin kuin ihmisrotua on ollut olemassa, ja että varhaisemmista ihmislajeista on useita löydöksia, kuten pääkalloja ja muita luita. Jäämies Özikään ei muistaakseni ollut homo sapiens.

Vastaus:

04.05.2014

Kiitos kysymyksestäsi.

Moikka. Miten selitätte ihmisen häntäluun, kulmahampaat ja muut surkastumat jotka vaikuttaisivat olevan selkeätä perua evoluutioteorian mukaisilta sukulaisiltamme simpansseilta.

Näkemyksemme mukaan ihmisen häntäluu, kulmahampaat tai muutkaan surkastumat eivät todellisuudessa ole surkastumia, vaan erikseen omia toimintojaan varten luotuja elimiä. Esimerkiksi häntäluu on useiden tärkeiden lihasryhmien kiinnityskohta. Ihmisillä, joilta on poistettu häntäluu, on ollut ongelmia istuutua ja nousta ylös, synnyttää ja vaikeuksia ehtiä vessaan ajoissa.1 Kulmahampaiden rakenne ihmisellä taas on merkittävästi erilainen kuin apinoilla2, ja hampaita käytetään ruoan kiinnipitämiseen ja repimiseen.3

Chicagon yliopistossa biologian professorina toimiva Jerry Coyne tarjoaa surkastumille määritelmää, jonka mukaan ne eivät enää palvele sitä tehtävää, jota varten ne ovat kehittyneet.4 Tällöin surkastumien ei välttämättä tarvitsisi olla hyödyttömiä. Näin määriteltyjen surkastumien käyttö polveutumisopin todistamisessa vaatii kuitenkin jo valmiiksi polveutumisoppiin uskomista. Selitys vaatii, että kyseinen elin olisi jossain aiemmassa kehitysvaiheessa toiminut jossain toisessa tehtävässä. Esimerkiksi jos nyt ihmisen häntäluun oletetaan olevan surkastuma hännästä, ja sen jälkeen tätä todistetta käytetään todistamaan ihmisen ja apinan yhteisestä kantamuodosta, on tämä kehäpäätelmä.

Kehäpäättelyltä voidaan kuitenkin välttyä muotoilemalla argumentti päättelyksi parhaaseen selitykseen.5 Tällöin vältytään kehäpäättelyltä, mutta surkastumista puhuminen ei tässäkään tapauksessa ole tarpeen evoluutioteorian ulkopuolella. Surkastuma-argumentin esittäjän tulisi sen sijaan osoittaa, että kyseisen rakenteen olemassaolo selittyy parhaiten silloin, kun sen oletetaan olevan surkastuma. Häntäluu ja kulmahampaat selittyvät kuitenkin yhtä hyvin myös tarpeellisiksi luotuina rakenteina.6

Jos saman lajin yksilöt voivat lisääntyä, ja tuottaa lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä, niin eikö silloin leijonan ja tiikerin mahdollisuus saada lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä osoita että ne ovat eriytyneet samasta kantalajista?

Kyllä. "Jos kaksi eläintä tai kaksi kasvia voi risteytyä (tapahtuu ainakin hedelmöittyminen), silloin niiden täytyy kuulua samaan alkuperäiseen luotuun lajiin, josta ne siten myös polveutuvat."7

Aikaisempaan vedenpaisumusteoriaanne liittyen haluaisin mainita, että ihmisfossiilien löytyminen on siksikin mahdotonta, että fossiilien muodostuminen kestää kauemmin kuin ihmisrotua on ollut olemassa,

Tässä viitataan ilmeisesti artikkeliimme Missä vedenpaisumuksen ihmisfossiilit ovat. Fossiilien muodostuminen ei kuitenkaan ole hidasta, vaan nopeaa. Esimerkiksi Australiassa suuret puiset vesirattaat ovat kivettyneet pelkästään vuosikymmenissä.8 Luonnossa hajottajien toiminta on myös hyvin tehokasta, eikä eliöistä jää normaalisti oikeastaan mitään jäljelle. Fossiilien syntyminen vaatiikin nopean hautautumisen hapettomiin olosuhteisiin. Nopeasta hautautumisesta todistavat esimerkiksi ympäri maailmaa löydetyt kalafossiilit.9

ja että varhaisemmista ihmislajeista on useita löydöksia, kuten pääkalloja ja muita luita. Jäämies Özikään ei muistaakseni ollut homo sapiens.

Ihmisfossiileja on toki löydetty, ja esimerkiksi neandertalilaiset10 ja suurin osa Homo erectuksista11 olivat nykyihmisiä. Myös Alpeilta löytynyt jäämies Ötz oli nykyihminen.12 Lisäksi hänen mukanaan kuljettamat varusteet osoittavat, että hänen kulttuurissaan tekninen osaaminen oli korkeatasoista.13