Ajoitusmenetelmt

Raamatun sisältö (24)

”En tule antamaan kenellekään mitään kuolettavaa myrkkyä, jos minulta sellaista pyydetään, enkä mitään neuvoa sellaisen valmistamiseen. Samoin en tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.” Hippokrateen vala1

Näillä suunnilleen 400 vuotta ennen Kristusta kirjoitetuilla sanoilla on yhä nykyäänkin valtava merkitys. Niiden kirjoittaja oli Hippokrates, muinaisen Kreikan filosofi ja lääkäri, jota pidetään monesti ”lääketieteen isänä”. Hippokrateen ”vala” kiteytti kreikkalaisessa filosofiassa vallitsevan käsityksen, jonka mukaan itsemurha on samankaltainen yhteiskunnallinen paha kuin toisen ihmisen tappaminen, mutta valassa se asetettiin ensimmäistä kertaa lääkärin ammatinharjoittamisen säännöksi.

John Woodmorappe

Artikkeli on ilmestynyt aiemmin: Creation 22(4):53
Kääntänyt: Mauri Hakala
Oikoluvut: Matti Somersalo, Joni Ruokamo

Olipa kerran myyntimies joka kohtasi viljelijän. Viljelijä käytteli tyytyväisenä hevosella vedettävää auraa. Uuteen keksintöön, dieseltraktoriin, viitaten myyntimies sanoi: ”Olen täällä kertomassa sinulle koneesta joka saa hämmästyksestä tukkasi nousemaan pystyyn.”

Traktorin käytön opastuksen jälkeen viljelijä huomautti: ”Traktori on siis uusi keino, jonka avulla hevonen vetää auraa, eikö niin?”

Ovatko Raamatulliseen luomiseen uskovat, kieltäessään ”molekyyleistä mieheksi” -evoluution tekemässä samankaltaisen virheen, kuin roomalaiskatolinen kirkko teki aikaisemmin maakeskisen maailmankuvan (aurinko ja muut taivaankappaleet kiertävät maailmankaikkeuden keskipisteessä olevaa maata) kanssa? Eivät ole. Mutta miksi kirkko sitten opetti aikanaan maakeskistä maailmankuvaa ja mitä tästä voidaan oppia? Roomalaiskatolinen kirkko oli omaksunut Aristoteleen ja Ptolemaioksen virheellisen geosentrisen, eli maakeskisen maailmankuvan suurelta osin 1200-luvulla eläneen Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta.1 Ajatus ei ollut lähtöisin Raamatusta vaan ei-kristillisestä maailmankuvasta. Kirkon johtajat tekivät virheen, kun he hyväksyivät sen ajan tiedemiesten enemmistön mielipiteen maakeskisestä maailmankuvasta, ja sen perusteella tulkitsivat Raamattua. Nuoreen maailmaan ja luomiseen uskovat kristityt eivät ole toistamassa virhettä, jonka roomalaiskatolinen kirkko teki, sen sijaan muut kristityt ovat, valitettavasti, laajassa mittakaavassa toistamassa nyt tätä virhettä.

Jonathan Sarfati

Kysymys:

Eikö Pietarin toisen kirjeen kohta 3:8 ilmaise, että luomispäivät eivät välttämättä olleet kirjaimellisia päiviä, vaan ne saattoivat olla tuhansien vuosien pituisia?

Vastaus:

Pietarin toisessa kirjeessä, kohdassa 3:8-9 sanotaan:

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.’ Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Sivu 3 / 3