Ajoitusmenetelmt

Vedenpaisumus (32)

Raamatun mukaan maapalloamme kohtasi maailmanlaajuinen vedenpaisumus noin 4 500 vuotta sitten. Planeettamme geologia voidaan selittää ongelmitta tähän todelliseen historiaan pohjautuen.

Mietin siis sitä, että loiko Jumala alussa maan niin, että oli pangaia (kokonainen manner).
Tosin mietin, miten esim. isot nisäkkäät ja ihmiset ovat pystyneet asumaan Amerikassa. Vedenpaisumushan tuhosi koko maan eläimet sun muut. Jos Amerikka oli erillään, miten siellä oli jo biisoneja silloin, kun "Kolumbus" löysi sen?
Vedenpaisumus olisi tuhonnut koko elämän Amerikasta, jolloin se olisi jäänyt "autioksi" moneksi tuhanneksi vuodeksi.

1. Mooseksen kirjan 1:9 antaa ymmärtää, että luomisen aikoihin on hyvinkin saattanut olla vain yksi alkumanner. On itse asiassa ironista, että juuri kyseinen 1. Moos. 1. luvun sivulauseen maininta yhdestä mantereesta innoitti mannerlaattojen tektoniikan isänä pidetyn Alfred Wegenerin esittämään teoriansa rikkoutuneesta alkumantereesta.

Mistä kaikki vedenpaisumuksen tulvavesi tuli?ja mihin se meni vedenpaisumuksen jälkeen? "On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta." Tätäkään en pysty ymmärtämään. Miksi globaalin tulvaveden suolapitoisuutta ei pystyttäisi tietämään?

Raamattu kertoo 1. Mooseksen kirjassa 7:11-12 kuinka kaikki syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaalta alkoi sataa rankasti vettä. Eli vettä tuli sekä taivaalta että maanpinnan alta.

Kyselin ihan vain uteliaisuuttani mielipidettänne vedenpaisumuksen laajuudesta. Uskotteko että vesi ympäröi koko maapallon ja mitä mieltä olette siitä teoriasta että vedenpaisumus olisi ollut vain paikallinen jossakin kohtaan maapalloa tapahtunut suuri tulva?

Uskomme Raamatun kuvaukseen tulvasta. 1. Mooseksen kirja 7:19-20 kertoo selkeästi, että vesi nousi kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät ja jäivät 15 kyynärää veden alle. Vesi hakee tasonsa, joten jos tulva olisi ollut paikallinen, olisi sen täytynyt näyttää jotakuinkin tältä:

Minua kiinnostaisi tietää miten lajit pystyivät säilymään vedenpaisumuksen jälkeen huolimatta siitä, että eläimiä oli vain yksi pariskunta kutakin. Eiväthän vanhemmat voi lisääntyä lastensa kanssa ilman, että syntyy suuri riski epämuodostumista ja kehitysvammaisuudesta.

Ajatusmallina tämä pitää pitkälti paikkansa mutta on muutamia huomioon otettavia seikkoja. Nooan tulva tapahtui noin 1640 vuotta luomisen jälkeen. Raamattu kertoo kuinka Adamin syntiinlankeemus johti koko luomakunnan rappeutumisen alkuun Jumalan kirouksen tuloksena. On kuitenkin huomioitavaa, että kirouksen langettamisen aikoihin kaikkien eläinten genomi oli täydellinen, eikä siinä ollut tapahtunut minkäänlaista rappeuttavaa muutosta. 

Kiitokset laadukkaista sivuista! Minua kiinnostaisi tietää, miten kasvit oikein selvisivät vedenpaisumuksen yli.

Useat siemenet selviävät pitkäaikaisesta altistuksesta erilaisille suolaveden konsentraatioille.On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta. Joissakin lajeissa suolavesi ehkäisee itämistä, joten siemenet säilyvät paremmin suolavedessä kuin makeassa vedessä. Toiset kasveista olisivat voineet selvitä kelluvien kasvillisuuslauttojen seassa tai vulkaanisen toiminnan seurauksena muodostuneissa hohkakiven kasoissa. Useiden kasvien osat kykenevät myös suvuttomaan itämiseen.

Miten esimerkiksi, kun Jumala loi ensimmäisen koirapariskunnan, niin miten sen pariskunnan geeneihin on mahtuneet kaikki nykyiset koirarodut, sudet, kojootit ja muut jälkeläiset. Lisäksi, kun vielä oletetaan, että ennen vedenpaisumusta monimuotoisuus on ollut runsaampaa ja vedenpaisumuksen kautta on siirtynyt vain osa kunkin lajin geeneistä eteenpäin. Suvullisesti lisääntyvi

Kiitos asiallisesti esitetystä kysymyksestäsi. Raamattu ei missään kohdin puhu luomisen yhteydessä, että kutakin luotua lajia olisi luotu vain yksi pari. Miehestä ja naisesta siis yhdestä "parista" puhutaan vain ihmisen luomisen yhteydessä. Tältä pohjalta kreationistit puhuvatkin muiden luotujen lajien osalta tuntemattoman määrän yksilöitä sisältäneistä populaatioista, joilla on ollut runsas geneettinen informaatiosisältö, joka on täten mahdollistanut kyseisen populaation jäsenten sopeutumisen useisiin erilaisiin olosuhteisiin/ympäristöihin.

Hei! Miksi alkuperäisheimot eivät ole tietoisia Jumalasta? Viidakoissa elävät alkuasukkaat kertovat toisilleen paljon tarinoita ja tieto välittyy suusta-suuhun menetelmällä. Luulisi, että Jumalan luoman Aatamin ja Eevan tarina tai Nooan arkki olisi niin merkittävä, että se varmasti kulkisi sukupolvelta toiselle. Silti nämä heimot eivät ole kuulleetkaan asiasta.

Päinvastoin, kuin annoit ymmärtää, monet alkuperäisheimot uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on kertomuksia vedenpaisumuksesta. Jumala on monin eri tavoin kertonut itsestään ja valmistanut tietä evankeliumille. Tässä muutama esimerkki tällaisista kansoista:

Mietin vain, että jos vedenpaisumuksessa kuoli ainakin 99% maanihmisistä, niin missä ne ihmisfossiilit ja jäänteet sitten on?. Paljon löytyy eläimiä ja kasveja, mutta missä ne lukuiset ihmiset ovat? Vettä tuli kuitenkin ovista ja ikkunoista n. 6 viikon ajan. Ehtivätkö jotkut ihmiset tehdä kenties lauttoja siinä ajassa ja siten pelastua. Raamattu kuitenkin sanoo, että kaikki, joissa oli elämän henkäys, kuolivat. Kaikki ihmiset myös, paitsi Nooa ja arkissa olleet. (1.Moos. 7:22-23)

Ihmisfossiilien ja muidenkin selkärankaisten vähyys johtuu tavasta, jolla fossiilit syntyvät. Arvostettu evoluutiobiologi Ernst Mayr kirjoittaa kirjassaan Evoluutio:

Moi! Jos Nooan arkki on totta, niin miksei euroopassa ole kenguruita??? Näet nehän olisivat olleet arkissa mukana, ja siten niiden olisi pitänyt levittyä araratilta sen ympäristöön ja sitä kautta sitten takaisin australiaan. Selvästikään näin ei ole käynyt. Selityksiä asialle??? Samalla kysyisin että jos vedenpaisumus totta, niiin miksi suurten sisäjärvien vesi ei ole suolaista? Kun vesi nousi niin paljon, niin kaikkien vesien olisi pitänyt sekoittua, joten veden laskiessa myös järvien vesi olisi ollut suolaista. Näin ei ole selvästikään käynyt. Miten siis suurten sisäjärvien vesi pysyi raikkaana läpi vedenpaisumuksen???

Kiitos kysymyksestä. Kuten varmasti tiedät ei Euroopassa ole monia muitakaan eläimiä, joita esiintyy muissa maanosissa, ja vastaavasti esim. Etelä-Amerikassa ei ole läheskään kaikkia eläimiä, kaikista eliöistä puhumattakaan, joita esiintyy täällä Euroopassa. Jokaisella maanosalla on sille tyypillinen eläin- ja eliökanta.

Miten grand canyon olisi kerinnyt muodostumaan 6000 vuodessa teidän mukaan? Jos nojaatte vedenpaisumukseen, niin eihän se kestänyt edes vuotta, ja vaikka olisi ollut niin paljon vettä, se ei olisi niin lyhyessä ajassa kerinnyt muovaamaan sitä?
Ja paisumuksesta, että miten merinisäkkäät selvisivät? Kaloilla oli lokoisat olot vedessä, maa eläimillä arkissa mutta entäpä esim mursut?
Ja grand canyonin ympärillä on ollut ihmisasutusta a 10.000 vuotta, ja miten te sijoitatte egyptin dynastiat vain 6.000 vuoden ajalle?
Eikö teidän mielestä yli 6000 vuotta vanhoja asioita ole olemassa, vai onko niiden ikä vain laskettu virheellisesti?

Oikein hyvin, lyhyemmässäkin ajassa. CMI:n sivustolla on useita sekä nimenomaisesti Grand Canyoniin että yleensä kanjoneiden nopeaan muodostumiseen liittyviä artikkeleita.Huom: artikkelit ovat englanninkielisiä.

Eläimet olivat Arkissa 371 vuorokautta2, jota voidaan käyttää vedenpaisumuksen pituutena. Tarkkaa loppumispäiväähän ei voida määrittää, koska vesi laski ja maa kohosi hitaasti. Grand Canyon ei kuitenkaan muodostunut pelkästään tässä ajassa, vaan vedenpaisumuksen jälkeisinä vuosina tapahtuneet patojen murtumiset, jäätiköiden muodostumiset ja sulamiset (sulamisvedet) jne ovat muovanneet kanjonista ajan kuluessa sellaisen jollaisena sen nykyään näemme.