Kategoria

Vedenpaisumus (39)

Raamatun mukaan maapalloamme kohtasi maailmanlaajuinen vedenpaisumus noin 4 500 vuotta sitten. Planeettamme geologia voidaan selittää ongelmitta tähän todelliseen historiaan pohjautuen.

Vuonna 1900 tuli Venäjän tiedeakatemialta maailmalle viesti: "Koillis-Siperiassa, Berezovka-joen rannalla on tehty sensaatiomainen löytö. Lamuutit ovat löytäneet valtavan jäätyneen mammutinruhon!" Vaikka sukupuuttoon kuolleiden, pitkäkarvaisten norsujen luita ja syöksyhampaita oli tuohon mennessä löydetty jo lähes kaikkialta maailmasta, koskaan aikaisemmin ei oltu löydetty kokonaista mammutinruhoa. Tutkijoiden saapuessa syyskuussa 1901 Berezovkaan, mammutin ruho osoittautui erittäin hyvin säilyneeksi. Sen liha oli niin tuoretta, että sudet olivat syöneet siitä osan sen jälkeen, kun metsästäjät olivat kaivaneet ruhon esiin.

1. Kuinka kreationistit selittävät Suomen pinnanmuodot ja maaperän? Kuinka syntyivät Salpausselät? Niiden rakenne ei ole voinut syntyä raamatullisen vedenpaisumuksen takia. 2.Entä hiidenkirnut ja silokallioden pinnassa olevat jään kuluttamat uurteet, kourut ja murrokset? 3. Miksi maa kohoaa Suomessa edelleen ja eniten Pohjanmaalla, jos kyseessä ei ole palautuminen viimeisestä jäätiköitymisvaiheesta?

Ne ovat jääkauden jälkiseurausta. Mallimme ei kiistä (vedenpaisumuksen jälkeisen) jääkauden todenperäisyyttä.1

Hei Minua kiinnostaisi tietää, mistä Nooak sai kaikki eläimet Arkkiinsa kun niitä ei nytkään tunneta kaikkia ja maapallo on valtava. Pingviinit asuvat Etelänavalla ja jääkarhut Pohjoisnavalla. Koalat ja kengurut Australiassa, mutta eivät muualla. Miten ne siis saatiin kiinni ja kuljetettiin arkkiin ja miten ne menivät taas takaisin? Miten hyönteiset selvisivät? Entä bakteerit ja sienet? Nooan aikaan ei edes tunnettu bakteereita. Eikö makean ja suolaisen veden sekoittautuminen haitannut makean veden eläimiä? Mitä eläimet söivät? Norsukin syö valtavasti joka päivä. Eivätkö eläimet syöneet toisiaan eikä yksikään eläin kuollut?

Kiitos kysymyksestäsi. Näytät olettavan, että maapallo näytti ennen vedenpaisumusta samanlaiselta kuin nykyään, ja että eläimet asuivat samoilla alueilla kuin nykyään.

Oletteko tosissanne näissä jutuissa? Onko tämä nettisivu vitsi? Kuinka iso oli Nooan arkki?
Raamatun mukaanpituus 300, leveys 50 ja korkeus 30 kyynärää. Valitettavasti kyynärä ei ole mikään standardimitta, vaan on olemassa lukuisa joukko erimittaisia kyynäröitä3
Milloin dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon, vai kuolivatko edes?

Suoralta kädeltä emme menisi väittämään, että dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon. Lajeja tutkivat biologit ja tiedemiehet eivät kuitenkaan ole kalunneet kaikkia sademetsiä jne. On helppoa myös osoittaa useita tapauksia joissa tiedemiehet ovat suureen ääneen julistaneet jonkin lajin kuolleen sukupuuttoon jo miljoonia vuosia sitten, tullakseen vain kumotuksi kun kyseisen lajin edustajia onkin sitten löytynyt elävänä1.

Moi! Jos Nooan arkki on totta, niin miksei euroopassa ole kenguruita??? Näet nehän olisivat olleet arkissa mukana, ja siten niiden olisi pitänyt levittyä araratilta sen ympäristöön ja sitä kautta sitten takaisin australiaan. Selvästikään näin ei ole käynyt. Selityksiä asialle??? Samalla kysyisin että jos vedenpaisumus totta, niiin miksi suurten sisäjärvien vesi ei ole suolaista? Kun vesi nousi niin paljon, niin kaikkien vesien olisi pitänyt sekoittua, joten veden laskiessa myös järvien vesi olisi ollut suolaista. Näin ei ole selvästikään käynyt. Miten siis suurten sisäjärvien vesi pysyi raikkaana läpi vedenpaisumuksen???

Kiitos kysymyksestä. Kuten varmasti tiedät ei Euroopassa ole monia muitakaan eläimiä, joita esiintyy muissa maanosissa, ja vastaavasti esim. Etelä-Amerikassa ei ole läheskään kaikkia eläimiä, kaikista eliöistä puhumattakaan, joita esiintyy täällä Euroopassa. Jokaisella maanosalla on sille tyypillinen eläin- ja eliökanta.

Hei! Miksi alkuperäisheimot eivät ole tietoisia Jumalasta? Viidakoissa elävät alkuasukkaat kertovat toisilleen paljon tarinoita ja tieto välittyy suusta-suuhun menetelmällä. Luulisi, että Jumalan luoman Aatamin ja Eevan tarina tai Nooan arkki olisi niin merkittävä, että se varmasti kulkisi sukupolvelta toiselle. Silti nämä heimot eivät ole kuulleetkaan asiasta.

Päinvastoin, kuin annoit ymmärtää, monet alkuperäisheimot uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on kertomuksia vedenpaisumuksesta. Jumala on monin eri tavoin kertonut itsestään ja valmistanut tietä evankeliumille. Tässä muutama esimerkki tällaisista kansoista:

Mietin vain, että jos vedenpaisumuksessa kuoli ainakin 99% maanihmisistä, niin missä ne ihmisfossiilit ja jäänteet sitten on?. Paljon löytyy eläimiä ja kasveja, mutta missä ne lukuiset ihmiset ovat? Vettä tuli kuitenkin ovista ja ikkunoista n. 6 viikon ajan. Ehtivätkö jotkut ihmiset tehdä kenties lauttoja siinä ajassa ja siten pelastua. Raamattu kuitenkin sanoo, että kaikki, joissa oli elämän henkäys, kuolivat. Kaikki ihmiset myös, paitsi Nooa ja arkissa olleet. (1.Moos. 7:22-23)

Ihmisfossiilien ja muidenkin selkärankaisten vähyys johtuu tavasta, jolla fossiilit syntyvät. Arvostettu evoluutiobiologi Ernst Mayr kirjoittaa kirjassaan Evoluutio:

Miten Nooan arkkiin on voinut mahtua kaikki maailmalla siihen aikaan eläneet eläimet? Laiva ei kuitenkaan ollut kovin suuri. Raamatun mukaan pituudeltaan 300, leveydeltään 50, ja korkeudeltaan 30 kyynärää. Ensinnäkin olosuhteet eri lajeilla. Miten jokaisen lajin vaatimat olosuhteet on voitu toteuttaa laivassa? Väärissä olosuhteissa monet eläimet kuolisivat. Kuinka pedot ruokittiin laivassa? Kun jokaista eläinlajia oli vain 2kpl ei ruoka millään riittäisi lihansyöjille eikä hyönteissyöjille. Eläimet tarvitsivat laivalla myös juomavettä päivittäin. Merivesi ei juomiseen kelpaa, joten miten eläimille saatiin vettä? Miten eläimet saatiin laivaan eri puolita maapalloa? Vaikka siihen aikaan maapallolla olisi ollut vain yksi manner, miten kaikkien kerääminen laivaan oli mahdollista? Kerrotaan tai ainakin kuvataan, että eläimet tulivat jonossa pareittain laivaan. Eläimillä on kuitenkin oma tahto. Ohjasiko Jumala eläimet laivaan itse? Eläimiä tuli pari, eli molempia sukupuolia yksi. Entäs ne eläimet, jotka lisääntyvät partenogeneettisesti, tuliko niitä laivaan myös kaksi? ja jos tuli niin miksi, sillä niitä ei olisi tarvinnut kahta.

Kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä. Woodmorappen laskelmien mukaan oikein hyvin, jopa alle puolet Arkin pinta-alasta riitti eläimille. Loput tilasta käytettiin lähinnä ravinnon ja juomaveden varastoimiseen.

Osaisitteko sanoa, miten ensimmäiset ihmiset olisivat pystyneet elämään niin vanhoiksi kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa väitetään? Esimerkiksi Aadam eli 930 vuotiaaksi, Set 912, Nooa 950 jne. Johtuiko tämä mielestänne pelkästään siitä, että heillä oli paremmin säilynyt geeniperimä? Vai oliko vuoden pituus lyhyempi?

...Ihmisen syntiinlankeemuksesta oli kulunut verrattain lyhyt aika siihen, kun Jumala lähetti tulvan. Tältä pohjalta voidaan olettaa, että ihmisen perimä oli vielä varsin "puhdas". Toisin sanoen Ihmisen perimä mahdollisti tuolloin pitkän eliniän. Geneetikko Dr. John Sanford uskoo, että juuri Nooan tulvan aiheuttaman säteilyn voimakas kasvaminen aiheutti muutoksia perimässä, jotka johtivat sitten dramaattiseen eliniän lyhenemiseen. Tätä näkemystä tukee Raamatun ilmoitus, RATE ryhmän löydökset, sekä tietomme säteilyn mahdollisista vaikutuksista perimään.

1) Miten manaatit selvisivät vedenpaisumuksesta?  Kreationisteilta saatujen selitysten mukaan arkkiin ei huolittu vesistössä eläviä eläimiä.
2) Maapallon törmäyskraaterit Maapallolta on löydetty tähän mennessä noin 170 meteorikraateria. Nuoren maan kreationismin perusteella, joka esittää Maan iäksi useimmiten noin 6000 vuotta, on keskimäärin aina 35 vuoden välein Maan pintaan iskeytynyt niin valtava kappale, että se on synnyttänyt törmäyskraaterin.

Eläimet, jotka eivät olisi selvinneet Arkin ulkopuolella, otettiin Arkkiin.1  Ilmeisesti olet saanut virheellisen selityksen tai ymmärtänyt jotain väärin. Arkkiin ei otettu kaloja yms. eliöitä, jotka selviävät vedessä, mutta ne eläimet, jotka elävät osittain vesistössä ja osittain maalla, otettiin mukaan.

Mietin siis sitä, että loiko Jumala alussa maan niin, että oli pangaia (kokonainen manner).
Tosin mietin, miten esim. isot nisäkkäät ja ihmiset ovat pystyneet asumaan Amerikassa. Vedenpaisumushan tuhosi koko maan eläimet sun muut. Jos Amerikka oli erillään, miten siellä oli jo biisoneja silloin, kun "Kolumbus" löysi sen?
Vedenpaisumus olisi tuhonnut koko elämän Amerikasta, jolloin se olisi jäänyt "autioksi" moneksi tuhanneksi vuodeksi.

1. Mooseksen kirjan 1:9 antaa ymmärtää, että luomisen aikoihin on hyvinkin saattanut olla vain yksi alkumanner. On itse asiassa ironista, että juuri kyseinen 1. Moos. 1. luvun sivulauseen maininta yhdestä mantereesta innoitti mannerlaattojen tektoniikan isänä pidetyn Alfred Wegenerin esittämään teoriansa rikkoutuneesta alkumantereesta.

Mistä kaikki vedenpaisumuksen tulvavesi tuli?ja mihin se meni vedenpaisumuksen jälkeen? "On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta." Tätäkään en pysty ymmärtämään. Miksi globaalin tulvaveden suolapitoisuutta ei pystyttäisi tietämään?

Raamattu kertoo 1. Mooseksen kirjassa 7:11-12 kuinka kaikki syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaalta alkoi sataa rankasti vettä. Eli vettä tuli sekä taivaalta että maanpinnan alta.

Kyselin ihan vain uteliaisuuttani mielipidettänne vedenpaisumuksen laajuudesta. Uskotteko että vesi ympäröi koko maapallon ja mitä mieltä olette siitä teoriasta että vedenpaisumus olisi ollut vain paikallinen jossakin kohtaan maapalloa tapahtunut suuri tulva?

Uskomme Raamatun kuvaukseen tulvasta. 1. Mooseksen kirja 7:19-20 kertoo selkeästi, että vesi nousi kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät ja jäivät 15 kyynärää veden alle. Vesi hakee tasonsa, joten jos tulva olisi ollut paikallinen, olisi sen täytynyt näyttää jotakuinkin tältä:

Minua kiinnostaisi tietää miten lajit pystyivät säilymään vedenpaisumuksen jälkeen huolimatta siitä, että eläimiä oli vain yksi pariskunta kutakin. Eiväthän vanhemmat voi lisääntyä lastensa kanssa ilman, että syntyy suuri riski epämuodostumista ja kehitysvammaisuudesta.

Ajatusmallina tämä pitää pitkälti paikkansa mutta on muutamia huomioon otettavia seikkoja. Nooan tulva tapahtui noin 1640 vuotta luomisen jälkeen. Raamattu kertoo kuinka Adamin syntiinlankeemus johti koko luomakunnan rappeutumisen alkuun Jumalan kirouksen tuloksena. On kuitenkin huomioitavaa, että kirouksen langettamisen aikoihin kaikkien eläinten genomi oli täydellinen, eikä siinä ollut tapahtunut minkäänlaista rappeuttavaa muutosta. 

Kiitokset laadukkaista sivuista! Minua kiinnostaisi tietää, miten kasvit oikein selvisivät vedenpaisumuksen yli.

Useat siemenet selviävät pitkäaikaisesta altistuksesta erilaisille suolaveden konsentraatioille.On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta. Joissakin lajeissa suolavesi ehkäisee itämistä, joten siemenet säilyvät paremmin suolavedessä kuin makeassa vedessä. Toiset kasveista olisivat voineet selvitä kelluvien kasvillisuuslauttojen seassa tai vulkaanisen toiminnan seurauksena muodostuneissa hohkakiven kasoissa. Useiden kasvien osat kykenevät myös suvuttomaan itämiseen.

Miten esimerkiksi, kun Jumala loi ensimmäisen koirapariskunnan, niin miten sen pariskunnan geeneihin on mahtuneet kaikki nykyiset koirarodut, sudet, kojootit ja muut jälkeläiset. Lisäksi, kun vielä oletetaan, että ennen vedenpaisumusta monimuotoisuus on ollut runsaampaa ja vedenpaisumuksen kautta on siirtynyt vain osa kunkin lajin geeneistä eteenpäin. Suvullisesti lisääntyvi

Kiitos asiallisesti esitetystä kysymyksestäsi. Raamattu ei missään kohdin puhu luomisen yhteydessä, että kutakin luotua lajia olisi luotu vain yksi pari. Miehestä ja naisesta siis yhdestä "parista" puhutaan vain ihmisen luomisen yhteydessä. Tältä pohjalta kreationistit puhuvatkin muiden luotujen lajien osalta tuntemattoman määrän yksilöitä sisältäneistä populaatioista, joilla on ollut runsas geneettinen informaatiosisältö, joka on täten mahdollistanut kyseisen populaation jäsenten sopeutumisen useisiin erilaisiin olosuhteisiin/ympäristöihin.

Miten grand canyon olisi kerinnyt muodostumaan 6000 vuodessa teidän mukaan? Jos nojaatte vedenpaisumukseen, niin eihän se kestänyt edes vuotta, ja vaikka olisi ollut niin paljon vettä, se ei olisi niin lyhyessä ajassa kerinnyt muovaamaan sitä?
Ja paisumuksesta, että miten merinisäkkäät selvisivät? Kaloilla oli lokoisat olot vedessä, maa eläimillä arkissa mutta entäpä esim mursut?
Ja grand canyonin ympärillä on ollut ihmisasutusta a 10.000 vuotta, ja miten te sijoitatte egyptin dynastiat vain 6.000 vuoden ajalle?
Eikö teidän mielestä yli 6000 vuotta vanhoja asioita ole olemassa, vai onko niiden ikä vain laskettu virheellisesti?

Oikein hyvin, lyhyemmässäkin ajassa. CMI:n sivustolla on useita sekä nimenomaisesti Grand Canyoniin että yleensä kanjoneiden nopeaan muodostumiseen liittyviä artikkeleita.Huom: artikkelit ovat englanninkielisiä.

Eläimet olivat Arkissa 371 vuorokautta2, jota voidaan käyttää vedenpaisumuksen pituutena. Tarkkaa loppumispäiväähän ei voida määrittää, koska vesi laski ja maa kohosi hitaasti. Grand Canyon ei kuitenkaan muodostunut pelkästään tässä ajassa, vaan vedenpaisumuksen jälkeisinä vuosina tapahtuneet patojen murtumiset, jäätiköiden muodostumiset ja sulamiset (sulamisvedet) jne ovat muovanneet kanjonista ajan kuluessa sellaisen jollaisena sen nykyään näemme.

1. Nykyään on yli 1.5 miljoonaa tunnettua eri lajia[arviot sukupuuttoon kokonaan kuolleista 5-50milj], ja arvellaan että se on alle 1% oikeasta määrästä, miten iso se Nooan paatti oikein oli? jokaista maalajia(yli 125 000)[HUOM. LAJEJA, ei variaatioita samasta lajista] pitäisi ainakin olla useampi kappale geenialtaan kunnossapysymiseen
2. #1, olivatko muut mantereet asutettuja ennen tulvaa? #2. Tulvan jälkeen, miten muut mantereet asutettiin, sekä miten tieto näistä mantereista katosi kokonaan asutuksen jälkeen?
3. Mitä mieltä olette Hovindista? siitä kuuluisasta verorikollishuijarista
4. Miten voitte olla varma että juuri tämä kristittyjen abrahamilainen jumala olisi se oikea, maailmassa on useita vanhempiakin uskontoja
5. mitä mieltä olette eri kristinuskon eri lahkoista ja heidän toimitavoistaan, ja siitä miten ne ovat ristiriidassa raamatun ja/sen käskyjen/ohjeiden kanssa – –
6. ja sitten vielä helvetti, alkuperäisten tulkintojen mukaan, ja vielä 1400-luvulla latinankielisessä raamatussakin, helvetti oli aluksi paikka jossa jossa ihminen joutui kärsimään syntiensä raskaudesta riippuvan ajan, mutta lopulta pääsisi taivaaseen, myöhemmissä versioissa ns. "sielu" lakkasi olemasta vaan synnintekijöiltä kuoleman jälkeen, tuli vasta paljon myöhemmin tämä nykyinen "kärsii ikuisesti"-versio, tämähän on harhaoppia koko nykyinen raamattu jos verrataan vanhempiin opetuksiin
7. mistä tiedätte ettei jumala ole muuttanut suunnitelmiaan(huom. maailman resetoiminen tulvalla, jumala sanoi katuvansa virheitään; todistaa että jumalalla oli alunperin eri suunnitelma kuin nykyään), tai valehdellut, on hän senkin tehnyt raamatussa. – –

Ennen kuin otetaan kantaa arkin kokoon on syytä painottaa, että on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että Raamatun lajikäsite ei vastaa nykyistä lajikäsitettä. Lisätietoja Raamatun lajikäsitteestä ja sen vaikutuksista mm. eliöiden määrään Nooan arkissa voit katsoa seuraavien linkkien alta:

Sivu 2 / 2